نسبت طلا به نقره


برای اینکه با روش‌های سفارش آنلاین طلا و پرداخت هزینه آشنا شوید، می‌توانید به صفحه نحوه سفارش و پرداخت این وب‌سایت مراجعه کنید. اگر در مورد تعویض یا پس دادن طلای خریداری شده سوالی دارید، می‌توانید به صفحه تعویض و بازگشت کالا مراجعه کنید. اگر پاسخ سوال شما در آنجا نبود، از طریق صفحه تماس با ما از گروه پشتیبانی گالری پرسته کمک بگیرید.

مطالعۀ آماری سکه‌های نقره هخامنشی، اشکانی و ساسانی با استفاده از آنالیز عنصری به روش پیکسی

در این پژوهش 27 سکۀ نقرۀ هخامنشی، 62 سکۀ نقرۀ اشکانی، 66 سکۀ ساسانی آنالیز و بررسی شده است. سکه­های نقرۀ هخامنشی و بیست سکۀ اشکانی متعلق به موزۀ ملی ایران، 46 سکه اشکانی متعلق به موزة تماشاگه پول و سکه­های ساسانی به مجموعه­دار خصوصی تعلق دارند. با استفاده از روش آنالیز پیکسی، مقدار غلظت عناصر موجود در سکه‌ها اندازه­گیری شده است. سپس با استفاده از آنالیز آماری بر روی مقدار غلظت عناصر به ­دست آمده، نمونه‌ها با استفاده از آنالیز فاکتوری بررسی شده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سکه­های نقرۀ هخامنشی و ساسانی بر اساس نسبت مس به نقره، سرب به نقره و طلا به نقره قابل شناسایی و تفکیک هستند. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تغییرات مس به نقره (Cu/Ag) در دورۀ هخامنشی بسیار کم و در دورۀ اشکانی زیاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical Study of the Achaemenid, Parthian and Sassanid Silver Coins Using Elemental Analysis by PIXE Technique

نویسندگان [English]

 • Parvin Oliaiy 1
 • Hossein Afarideh 2
 • Davoud Agha- Aligol 3

1 Statistical Study of the Achaemenid, Parthian and Sassanid Silver Coins Using Elemental Analysis by PIXE Technique

In this study, 27 Achaemenid coins, 62 Parthian coins, 66 Sassanid coins, have been analyzed. The Achaemenid coins as well as 20 Parthian coins belong to the National Museum of Iran and the other 42 Parthian coins are kept in Tamashagah-e Pool Museum. Sasanid coins belong to private collectors. Using PIXE analysis, the element concentrations of the coins were measured. By using statistical analysis on the concentration of the elements, the samples were analyzed using factor analysis method. Statistical analysis shows that the coins belonging to the Achaemenid and Sassanid periods can be identified and separated based on the changes of Cu/Ag, Pb/Ag and Au/Ag ratios. In particular the relative change in Cu/Ag ratio in the Achaemenid period is very low, whereas it is high for the Parthian Coins.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Silver Coins
 • PIXE analysis
 • Statistical analysis
 • elemental analysis

اصل مقاله

1ـ مقدمه

از مطالعه و بررسی سکه­های قدیمی می‌توان اطلاعات مفیدی در زمینۀ ثبات اقتصادی و وضعیت سیاسی و همچنین نوع فناوری مورد استفاده در استخراج و ضرب سکه در حکومت‌های مختلف به­دست آورد. در دورة هخامنشی سکه­های طلا و نقره ضرب می­شد. سکه­های اشکانیان فقط از نقره یا مس بوده و در زمان آن­ها پول و طلا تنها از راه تجارت به ایران وارد می‌شده است (وثیق، 1387­،32). سکه‌های ساسانی از طلا، نقره، برنز و آلیاژی از قلع و سرب ضرب می­شده‌اند؛ بنابراین، در این پژوهش سکه­های نقره ملاک مقایسه قرار گرفتند؛ زیرا در هر سه دورة تاریخی سکة نقره ضرب می‌شده است.

بر اساس اسناد تاریخی در دوران مختلف پادشاهی، حکومت‌های مرکزی و همچنین برخی حکمرانان و فرمانروایان محلی سکه­های طلا و نقره ضرب می­کرده­اند. همچنین وضعیت اقتصادی کشور متناسب با شرایط اقلیمی و قدرت سیاسی حکمرانان متغیر بوده و درآمد هر حکومت با قدرت سیاسی ارتباط داشته است؛ بنابراین، به نظر می­رسد عیار سکه­های ضرب شده با قدرت سیاسی و اقتصادی حکمرانان مرکزی و فرمانروایان محلی ارتباط داشته باشد. با مطالعه دربارة عیار سکه­های ضرب شده در حکومت‌های مختلف، می‌توان به صورت جامع‌تری به وضعیت مالی و قدرت یا ضعف حکومت‌ها پی برد.

بررسی سکه­های قدیمی ایرانی همواره مورد توجه پژوهشگران و باستان‌شناسان داخلی و خارجی بوده است. پژوهشگران خارجی نخستین تحقیقات را دربارة عیار سکه­های هخامنشی، اشکانی و ساسانی انجام داده­اند (Caley, 1955; Gordus, 1972). در ایران در گذشته و سال‌های اخیر تحقیقات گسترده­ای بر روی سکه­های نقرۀ ساسانی، اشکانی و ایلخانی انجام شده است (Masjedi Khak et al. 2013; Sodaei et al. 2013(a); Neyestani et al. 2014).

در پژوهشی که اولیایی و همکاران با استفاده از آنالیز پیکسی بر روی سکه­های اشکانی انجام داده­اند، مشخص شده است که مقدار تغییر عیار سکه­های نقره متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی هر پادشاه بوده است (Oliaiy,1999). در تحقیق دیگری که حاجی ولیئی و همکاران بر روی سی سکۀ نقرۀ ساسانی مربوط به دوران حکومت خسرو پرویز با استفاده از روش آنالیز پیکسی انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که کیفیت و عیار سکه‌ها متناسب با موقعیت سیاسی زمان ضرب سکه‌ها و مکان جغرافیایی آن تغییر کرده است (Hagivalie, 2008). همچنین خادمی و همکاران با استفاده از روش آنالیز XRF ترکیبات شیمیایی سکه­های نقرة دوران اشکانی را مطالعه و معادن و کارگاه­های مورد استفاده در ضرب سکه‌ها را شناسایی کرده و نتیجه گرفته‌اند که نسبت طلا به نقره معرف خوبی برای فناوری استخراج سنگ نقره است. همچنین از این نسبت می‌توان به عنوان عاملی برای شناسایی معادن نقره استفاده کرد (خادمی ندوشن،1390،87). سودایی و دیگران نیز دربارة آنالیز عنصری سکه­های نقرة ساسانی به روش XRF و همچنین آنالیز سکه­های اشکانی به روش پیکسی تحقیقاتی انجام داده‌اند (Sodaei et al. 2013 (b,c)). مرور و بررسی پژوهش­های پیشین نشان می‌دهد که تقریباً کلیة این پژوهش­ها بر آنالیز عنصری یک دورۀ خاص تأکید داشته‌اند و تاکنون تحقیقات اساسی و مدونی برای مقایسة دوره­های مختلف تاریخی به صورت گسترده انجام نشده است.

روش‌های آنالیز عنصری مختلفی برای اندازه­گیری غلظت عناصر موجود در نمونه­های باستانی استفاده می‌شود. برخی از این روش‌ها مانند 1 XRF، 2 NAA، 3 SEMو 4 PIXE غیر مخرب هستند که برای نمونه­های باستانی، با توجه به اهمیت حفظ اصالت نمونه، کاربرد بسیار زیادی دارند و همچنین روش‌هایی مانند تجزیة شیمیایی که روش‌های مخربی برای نمونه­ها هستند، در برخی از موارد استفاده می­شوند. روش‌های مکمل مانند متالوگرافی (Metallography)و 5 XRD نیز برای بررسی روش‌های ساخت و بررسی ساختار فیزیکی به کار می‌روند.

در این کار پژوهشی آنالیز عنصری نمونه‌ها با استفاده از روش پیکسی با استفاده از شتاب‌دهندة واندوگراف پژوهشکدۀ فیزیک و شتابگرها انجام شده است. پیکسی یا گسیل پرتو X بر اثر تابش پروتون، روشی بسیار توانمند برای آنالیز نمونه­های باستان­شناسی است؛ زیرا روشی غیر مخرب است و در مدت­زمان بسیار کوتاهی (3 تا 5 دقیقه) می‌توان تمام عناصر جدول تناوبی بالاتر از سدیم را در نمونة مورد آنالیز اندازه­گیری کرد (7-17 Johansson, 1995,). در این روش آنالیز، نمونۀ مورد بررسی تحت تابش پروتون قرار می‌گیرد. در اثر برخورد پروتون با الکترون‌های اتم‌های هدف، پرتو X مشخصه­ای گسیل می‌شود که انرژی پرتو X، نوع عنصر حاضر در نمونه و تعداد پرتوهای X با انرژی معین، غلظت عنصر موجود در نمونه را مشخص می‌کند. دقت و حساسیت این روش آنالیز بنا بر نوع عنصر ppm 100-10 است.

2ـ هدف تحقیق

هدف از این پژوهش این است که نحوه و میزان ارتباط ضرب سکه­های نقره را با شرایط اقتصادی و سیاسی در دوران مختلف روشن کند. بر این اساس، با استفاده از آنالیز عنصری و تحلیل آماری، ارتباط بین عیار و خلوص سکه­های نقرة دوران مختلف هخامنشی، اشکانی و ساسانی را با شرایط اقتصادی و فرهنگی جستجو کرده­ایم.

نسبت طلا به نقره به بالاترین سطح از سال 1990 رسیده است

ایالات متحده در سال 1990 وارد رکود شد که 8 ماه تا مارس 1991 ادامه داشت.

پایان آن رکود نشان‌دهنده اوج نسبت طلا به نقره بود و در حالی که منتظر چاپ GDP سه‌ماهه دوم برای تایید رکود فنی هستیم، نسبت طلا به نقره به آن سطوح بازگشته است - افزایش طلای سابق COVID، این ارزان‌ترین است. که نقره از فوریه 2 نسبت به طلا بوده است…

به زبان ساده، همانطور که SchiffGold.com اخیرا اشاره کرده است، از نظر تاریخی، نقره در مقایسه با طلا بسیار ارزان‌تر است. در برخی موارد، باید انتظار داشته باشید که این شکاف بسته شود.

در تابستان 2019، نسبت طلا به 93:1 افزایش یافت و با شروع همه‌گیری، به بیش از 100:1 رسید. اما زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد و برنامه تسهیل کمی گسترده خود را آغاز کرد، طلا رشد کرد و نقره را با خود برد. نقره به طور معمول در طول دوره گاو نر طلا بهتر از طلا است. این مورد در زمان همه گیری بود. از آنجایی که طلا به بالای 2,000 دلار در هر اونس رسید، افزایش 39 درصدی، نقره به نزدیک به 30 دلار در هر اونس افزایش یافت که 147 درصد افزایش داشت.

در همین حال، نسبت نقره به طلا از بیش از 100:1 به کمی بیش از 64:1 کاهش یافت که نزدیک به بالاترین حد استاندارد تاریخی است.

با گسترش دوباره آن، می‌توانیم برای یک رالی بزرگ دیگر در نقره آماده شویم.

تاریخی، به عنوان جزئیات Mining.com در زیر، نسبت طلا و نقره نقش مهمی در حصول اطمینان از ارزش مناسب سکه ها ایفا کرد و امروزه یک معیار فنی مهم برای سرمایه گذاران فلزات باقی مانده است.

این نمودار 200 سال از نسبت طلا به نقره را ترسیم می کند و وقایع تاریخی مهمی را ترسیم می کند که قله ها و دره های آن را شکل داده اند.

در حالی که طلا است در درجه اول مشاهده شده است نقره به عنوان یک پوشش تورم و رکود نیز یک فلز و دارایی صنعتی است. نسبت بین این دو می‌تواند نشان دهد که آیا تقاضای فلزات صنعتی در حال افزایش است یا ممکن است رکود یا رکود اقتصادی در راه باشد.

تاریخچه نسبت طلا به نقره

مدت‌ها قبل از اینکه نسبت طلا به نقره آزادانه شناور شود، نسبت بین این دو فلز توسط امپراتوری‌ها و دولت‌ها برای کنترل ارزش آنها تعیین شد. پول و ضرب سکه

داستان ادامه دارد

اولین نمونه ثبت شده از نسبت طلا به نقره به 3200 سال قبل از میلاد برمی گردد، زمانی که منس، اولین پادشاه مصر باستان نسبت 2.5:1 را تعیین کرد. از آن زمان، این نسبت تنها زمانی که امپراتوری‌ها و دولت‌ها با کمبود و دشواری تولید این دو فلز آشنا شدند، ارزش طلا را افزایش داد.

آغاز باستانی طلا و نقره

رم باستان یکی از اولین تمدن های باستانی بود که نسبت طلا به نقره را تعیین کرد و از 8:1 در 210 قبل از میلاد شروع شد. در طول دهه‌ها، جریان‌های مختلف طلا و نقره از فتوحات روم باعث شد که نسبت بین 8 تا 12 اونس نقره به ازای هر اونس طلا در نوسان باشد.

تا سال 46 قبل از میلاد، ژولیوس سزار نسبت طلا به نقره را 11.5:1 تعیین کرده بود، کمی قبل از اینکه در زمان امپراتور آگوستوس به 11.75:1 برسد.

با گذشت قرن ها، نسبت ها در سراسر جهان بین 6 تا 12 اونس نقره به ازای هر اونس طلا در نوسان بود، به طوری که بسیاری از امپراتوری ها و کشورهای خاورمیانه و آسیایی اغلب ارزش نقره را بیشتر از همتایان غربی می دانستند، بنابراین نسبت کمتری داشتند.

افزایش نسبت ثابت

در قرن 18، نسبت طلا به نقره توسط دولت ایالات متحده بازتعریف شد. قانون ضرب سکه 1792 که نسبت را 15:1 تعیین می کند. این عمل مبنای ضرب سکه های ایالات متحده بود و ارزش سکه ها را با ترکیبات فلزی و وزن آنها تعریف می کرد.

تقریباً در همان دوره زمانی، فرانسه نسبت 15.5:1 را تصویب کرده بود، اما هیچ یک از این نسبت های ثابت مدت زیادی دوام نیاوردند. رشد انقلاب صنعتی و نوسانات دو جنگ جهانی منجر به نوسانات گسترده در ارزها، طلا و نقره شد. در قرن بیستم، این نسبت قبلاً به بالاترین حد خود در حدود 20:40 رسیده بود، با شروع جنگ جهانی دوم، این نسبت به بالاترین حد نزدیک به 1:100 رسید.

اخیراً در سال 2020، این نسبت به بالاترین حد خود بیش از 123:1 رسید، زیرا ترس های همه گیر باعث شد سرمایه گذاران به طلا به عنوان دارایی امن انباشته شوند. در حالی که پس از آن نسبت طلا به نقره در سه ماهه اول 65 به حدود 1:1 کاهش یافت، تورم سرسام آور و رکود بالقوه باعث شده است. طلا در کانون توجه دوباره، طلا را نسبت به نقره افزایش می دهد.

در حال حاضر، همانطور که SchiffGold.com اشاره می کند، اکثر تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو به جنگ خود علیه تورم ادامه خواهد داد و سیاست های پولی به تشدید ادامه خواهد داد. در نتیجه، طلا و نقره هر دو با وجود یک محیط تورمی شدید و شواهد زیادی که نشان می‌دهد، هر دو فشار فروش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. اقتصاد در حال افزایش است.

La سوال بزرگ این است که آیا فدرال رزرو به سخت گیری ادامه می دهد یا خیر حتی وقتی آشکارتر می شود که ما در رکود هستیم؟ از لحاظ تاریخی، فدرال رزرو به سرعت وارد عمل شده و از یک اقتصاد عقب مانده حمایت کرده است. کاهش نرخ بهره و بازگشت به QE تقریباً به طور قطع بنزین بیشتری را بر آتش تورم وارد می کند.

در نهایت، بازارها متوجه این موضوع خواهند شد و طلا و نقره باید افزایش یابند.

La پویایی عرضه و تقاضا نیز خوب به نظر می رسد برای نقره حتی با یک رکود قریب الوقوع. تقاضای سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت افزایش یافت و عرضه کاهش یافت. تقاضای صنعتی در حال افزایش است که ناشی از رشد است بخش انرژی سبز. دولت‌ها احتمالاً حتی در زمان رکود اقتصادی این قطار آبدار را به کار خود ادامه خواهند داد. تولید معدن به دلیل تعطیلی های ناشی از همه گیری کروناویروس به شدت آسیب دید، اما تولید نقره در حال حاضر با کاهش تولید معدن برای چهار سال متوالی رو به کاهش بود.

طلای سفید چیست و با پلاتین چه تفاوتی دارد؟

در این مطلب به طور جامع می‌خواهیم برایتان توضیح دهیم که طلای سفید چیست و چه فرقی با پلاتین و طلای زرد دارد. همچنین نکات تشخیص طلای سفید از نقره را به طور کامل بازگو کرده و در ادامه به معرفی خواص و کاربردهای طلای سفید خواهیم پرداخت. برای آشنائی با تمام این موارد تا انتهای مطلب با بلاگ گالری پرسته همراه باشید.

طلای سفید چیست؟

طلای سفید همان طلای زرد است که با فلزات دیگری همچون پالادیوم، روی، مس، نیکل، منگنز و نقره ترکیب شده است. البته روی آن یک لایه رودیوم هم می‌کشند تا ظاهری سفیدتر و براق‌تر به خود بگیرد. روکش رودیوم همچنین باعث محکم‌تر و سخت‌تر شدن زیورآلات می‌شود. اگر از پالادیوم در طلای سفید استفاده شود، دیگر نیازی به روکش رودیوم نیست، زیرا پالادیوم نوعی رنگ خاکستری به طلا می‌دهد.

طلای سفید به طور کلی دوام و پایداری خوبی دارد. اما استحکام آن به عیارش بستگی دارد؛ یعنی هر چه عیار طلا پایین‌تر باشد، دوام بیشتری خواهد داشت. در مقابل، طلاهایی که عیار بالا دارند، چون میزان طلای خالص مصرف‌شده در آن‌ها بیشتر است، احتمالا استحکام چندان بالایی نداشته باشند. چون طلا فلز نرمی است که حتماً باید با دیگر فلزها ترکیب شود که بتوان با آن زیورآلات ساخت.

ما در طبیعت طلای سفید نداریم. یعنی این نوع طلا قابل استخراج نیست و به دست بشر ساخته می‌شود. در بالا هم گفتیم که طلای سفید آلیاژی از طلا است که از ترکیب آن با حداقل یک فلز سفید رنگ به دست می‌آید. خواص و ویژگی‌های طلای سفید هم بسته به نوع فلزی که در آن استفاده می‌شود، متفاوت است. مثلاً اگر در ساخت طلای سفید از نیکل استفاده شده باشد، به دلیل سخت بودن نیکل، محصول نهایی جنسی سخت دارد و بیشتر برای ساخت حلقه، سنجاق، گیره و زنجیر مناسب است.

طلای سفید چیست و چه فرقی با پلاتین دارد

آلیاژ طلای سفید چیست؟

گفتیم که طلای سفید از ترکیب طلای زرد با دیگر فلزها به دست می‌آید. در حال حاضر، رایج‌ترین ترکیب‌هایی که برای ساخت طلای سفید استفاده می‌شود موارد زیر است:

۱. آلیاژ طلا، پالادیوم و نقره: به این صورت است که ۷۵۰ واحد طلای زرد را به‌اضافۀ ۲۰۰ واحد پالادیم و ۵۰ واحد نقره می‌کنند.

۲. آلیاژ طلا، نیکل، مس و روی: ۷۵۰ واحد طلای زرد + ۱۳۵ واحد نیکل + ۸۵ واحد مس + ۳۵ واحد روی. از نیکل برای افزایش استحکام، از مس برای افزایش چکش‌خواری و از روی برای جلوگیری از زنگ زدن مس در این ترکیب استفاده می‌شود. این آلیاژ قیمت کمتری نسبت به آلیاژ بالائی دارد و ممکن است باعث حساسیت پوستی و جوش زدن شود.

۳. آلیاژ طلا و آلومینیوم: از ترکیب ۷۸.۴۹ طلا و مابقی آلومینیوم تشکیل شده است. از این ترکیب برای ساخت طلای ارغوانی رنگ استفاده می‌شود.

۴. آلیاژ طلا و ایندیم: به این صورت است که ۴۶.۱۷ واحد طلا و ۵۳.۸۳ ایندیم را با هم ترکیب می‌کنند تا طلای آبی رنگ بسازند.

طلای سفید چیست

طلای سفید و طلای زرد چه فرقی با هم دارند؟

در ساخت طلای سفید از فلز نیکل استفاده می‌شود؛ نسبت طلا به نقره بنابراین ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی شود. اما طلای زرد کمتر باعث ایجاد آلرژی می‌شود. این در حالی‌ است که طلای زرد راحت‌تر از طلای سفید خراشیده می‌شود و جنس نرم‌تری دارد. چون در ساخت طلای سفید از فلزات محکم‌تری استفاده می‌شود.

چون طلا فلزی نرم است، برای استحکام بخشیدن به طلای زرد معمولاً از مس استفاده شده و برای طلای سفید، نقره به کار می‌رود.

خواص و ویژگی‌های طلای سفید

ویژگی‌های طلای سفید به میزان فلزهای به‌کاررفته در آن بستگی دارد. به طور مثال، آلیاژ نیکلیِ طلای سفید، سنگین و بسیار محکم است و برای درست کردن حلقه و زنجیر کاربرد دارد. این در حالی است‌که آلیاژ پالادیمی طلای سفید نرم و قابل انعطاف است و در نتیجه برای تولید جواهرات با نگین‌های ظریف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

طلای سفید چیست و عیار آن چند است

کاربردهای طلای سفید

بیشترین کاربرد طلای سفید برای ساخت جواهرات و حلقه‌های نامزدی و ازدواج است. چون این رنگ از طلا، با انواع رنگ‌های سنگ‌های قیمتی ست می‌شود. به طور مثال، سنگ الماس روی طلای سفید خیلی بیشتر و بهتر نسبت به طلای زرد یا رزگلد نشان می‌دهد. به همین خاطر از این آلیاژ طلا برای انواع سرویس و حلقه‌های ازدواج استفاده می‌کنند. طلای سفید به طور کلی محبوب‌تر از طلای زرد است.

عیار طلای سفید چند است؟

بالاترین عیار طلای سفید موجود در ایران ۱۸ است. عیار ۱۸ از ۲۴ (۷۵۰ از ۱۰۰۰) یعنی ۱۸ قسمت طلا و ۶ قسمت فلزات دیگر تشکیل دهنده آلیاژ طلای سفید هستند. البته طلای سفید با عیارهای ۱۴ و ۱۲ نیز در بازارهای جهانی (غیر از ایران) موجود است. این طلاها جنس محکم‌تر، جلای کمتر و قیمت پایین‌تری نسبت به طلای سفید ۱۸ عیار دارند. اما باید بدانید که در ایران خریدوفروش طلای زیر ۱۸ عیار قانونی نیست.

کاربرد طلای سفید چیست

تفاوت پلاتین با طلای سفید چیست؟

با اینکه طلای سفید و پلاتین هر دو سفید هستند، اما در ظاهر با هم تفاوت‌هایی دارند. این تفاوت به‌ویژه در اثر گذر زمان بیشتر نمایان می‌شود. پلاتین بسیار مستعد خراش برداشتن و زنگار گرفتن است. در نتیجه، به مرور زمان درخشندگی خود را از دست داده و رنگی مات با سایه‌ای از سبز پیدا می‌کند. برای بازگرداندن درخشندگی و جلاء به پلاتین باید آن را پولیش بزنید. طلای سفید زنگار نمی‌گیرد اما روکش رودیوم آن به مرور زمان از بین می‌رود. در نتیجۀ این امر، رنگ زرد طلا از زیر آن بیرون می‌آید. برای نسبت طلا به نقره اینکه درخشش و شفافیت طلای سفید دوباره به آن بازگردد، لازم است روکش رودیوم آن را تمدید کنید.

همچنین، پلاتین، آلرژی‌ایمن است؛ یعنی هرگز موجب آزردگی یا خارش پوست نمی‌شود. اما در آلیاژ طلای سفید، ممکن است از نیکل فراوانی استفاده شود که منجر به بروز خارش، قرمزی یا آزردگی پوست می‌شود. البته اگر طلا با رودیوم روکش شده باشد، مانع از برقراری تماس نیکل با پوست می‌شود. در این موارد باید حواستان به تمدید روکش رودیوم باشد.

مصنوعاتی که با پلاتین ساخته می‌شوند سنگین‌تر از نمونه‌های ساخته شده با طلای سفید هستند؛ بنابراین، پیش از خرید به این نکته توجه داشته باشید که قطعه طلای سفید یا پلاتین انتخابی خود را آیا قرار است هر روز استفاده کنید یا فقط برای مناسبت‌های خاص! مسلماً محصول سنگین برای استفادۀ روزانه چندان گزینه مناسبی نیست.

توجه داشته باشید که در زبان عامیانه گاهی به پلاتین هم طلای سفید گفته می‌شود در حالی‌که پلاتین فلزی متفاوت است و در مقایسه با طلا مقاوم‌تر، کمیاب‌تر و رنگ آن درخشان‌تر از طلای سفید است.

فرق پلاتین و طلای سفید چیست

چگونه طلای سفید را از نقره تشخیص دهیم؟

طلای سفید و نقره نیز مثل پلاتین و طلای سفید از نظر ظاهری بسیار شبیه هم هستند. اما در واقعیت تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند که این تفاوت‌ها را در ادامه برایتان نوشته‌ایم:

 • طلای سفید آلیاژی است که از ترکیب چندین فلز با طلا به‌دست می آید، اما نقره یک عنصر خالص است.
 • قیمت و ارزش طلای سفید بیشتر از نقره است.
 • مقاومت طلای سفید در برابر خراش و زنگ‌زدگی بیشتر از نقره است.
 • نقره ذاتاً سفید است اما برای سفید کردن طلای سفید روی آن یک لایه روکش رودیوم اضافه می‌کنند.
 • چکش‌خواری و انعطاف‌پذیری طلای سفید بیشتر از نقره است.
 • طلای سفید در عیارهای متفاوتی تولید و عرضه می‌شود اما نقره فقط یک عیار ثابت دارد.
 • زیورآلات نقره می‌توانند تا ۹۹.۹% درصد خلوص داشته باشند. اما بیشترین درصد خلوص طلای سفید ۷۵% یا همان ۱۸ عیار است.

بهترین راه تشخیص زیورآلات نقره از طلای سفید، شماره و کدی است که در داخل آن حک شده است. محصولات نقره عموماً با استاندارد استرلینگ ساخته می شوند؛ بنابراین روی آنها در کنار شماره‌ی عیار، حرف S نیز حک می‌شود. مثلاً روی نقره‌جات کد «۹۲۵» یا «S925» را می‌بینید. اما محصولات طلا هم با کد K انگ نسبت طلا به نقره می شوند؛ بنابراین روی طلای سفید شاهد انگ ۱۸K در کنار کد سازندۀ آن هستیم.

فرق نقره و طلای سفید چیست

قیمت طلای سفید چقدر است؟

قیمت طلای سفید با طلای زرد فرقی ندارد. در واقع، رنگ طلا در قیمت و ارزش آن تاثیری ندارد، بلکه این عیار طلاست که ارزش آن را مشخص می‌کند. یعنی قیمت یک قطعه طلای سفید ۱۸ عیار با همان قطعه طلای زرد ۱۸ عیار با هم برابر است. ارزش گذاری انواع مختلف طلا به رنگ آن بستگی ندارد، بلکه وابسته به عیار طلاست.

برای محاسبه قیمت طلای ۱۸ عیار و تفاوت آن در زمان خرید و فروش می‌توانید به این لینک مراجعه کنید. اما به طور کلی فرمول قیمت طلای سفید به شرح زیر است:

۹% مالیات بر ارزش افزوده + ۷% سود طلافروش + (وزن طلا × (اجرت ساخت + قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار))

نکاتی که دربارۀ طلای سفید باید بدانیم

 • وقتی روکش رودیوم طلای سفید از بین می‌رود، سایه زرد رنگ طلا از زیر آن نمایان می‌شود.
 • خواص و ویژگی‌های طلای سفید به میزان فلزات و نسبت‌های به کار رفته در آن بستگی دارد.
 • روکش رودیوم روی طلای سفید در مدت ۱۲ الی ۱۸ ماه از بین می‌رود و دوباره باید آن را تمدید کرد.
 • اگر پوست سفیدرنگی دارید پیشنهاد می‌کنیم به جای طلای زرد از طلای سفید استفاده کنید، چون روی پوست شما جلوۀ بیشتری دارد.
 • در طلای سفید، نیکل به عنوان آلیاژ اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار حساسیت‌زاست.

عیار طلای سفید چیست

کلام آخر

در این مطلب به طور کامل برایتان توضیح دادیم که طلای سفید چیست و چه فرقی با نقره یا پلاتین دارد. در آخر هم لازم است یادآوری کنیم که ما در گالری پرسته انواع طلای زنانه و مردانه سفید ۱۸ عیار عرضه می‌کنیم. شما می‌توانید محصول موردنظرتان را به صورت آنلاین سفارش دهید و در کوتاه‌ترین زمان درب منزل تحویل بگیرید.

برای اینکه با روش‌های سفارش آنلاین طلا و پرداخت هزینه آشنا شوید، می‌توانید به صفحه نحوه سفارش و پرداخت این وب‌سایت مراجعه کنید. اگر در مورد تعویض یا پس دادن طلای خریداری شده سوالی دارید، می‌توانید به صفحه تعویض و بازگشت کالا مراجعه کنید. اگر پاسخ سوال شما در آنجا نبود، از طریق صفحه تماس با ما از گروه پشتیبانی گالری پرسته کمک بگیرید.

عاشق نوشتن و ترجمه کردنم. گاهی عکاسی غیرحرفه‌ای می‌کنم.
سفر و سینما هم خیلی دوست دارم.
اگر تو سفر یا با دوستام نباشم، وقت آزادم رو به تماشا کردن فیلم، شنیدن کتاب صوتی یا پادکست می‌گذرونم.

طلا به همراه نقره و پلاتین سقوط کرد

طلا

قیمت طلا امروز سه‌شنبه پس از کاهش بیش از یک درصدی در جلسه قبل، تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و نگرانی‌ها نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا، کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۷ و ۵۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۲.۳ درصد افزایش به ۱۷۸۲ دلار و ۴۰ سنت رسید. در حالی که در روز گذشته به پایین ترین حد خود از هشتم آگوست و به ۱۷۷۲ دلار و ۳۰ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آمریکا نیز با ۰.۱۳ درصد افزایش به ۱۷۸۳ دلار و ۴۰ سنت رسید.

دلار در برابر رقبای خود ۰.۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد بیش از یک هفته گذشته رسید و طلا را برای خریدارانی که سایر ارزها دارند گرانتر کرد.

مقامات فدرال رزرو افزایش بیشتر نرخ بهره در سال را برای مهار تورم بالا در نظر گرفته‌اند. اگرچه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می‌شود اما افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده جذابیت شمش‌های غیر بازده را کاهش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر جلسه جولای فدرال رزرو در روز چهارشنبه برای سرنخ‌هایی در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره هستند. معامله گران با احتمال ۳۶.۵ درصدی برای افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر و ۶۳.۵ درصد احتمال افزایش ۵۰ واحدی قیمت‌گذاری کردند.

اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، اعلام کرد که دارایی‌های آن ۰.۲ درصد کاهش یافت و ۹۹۵.۹۷ تن روز دوشنبه به ۹۹۳.۹۴ تن در روز جمعه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۰.۲۱ دلار رسید. پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش به ۹۲۹.۲۹ دلار رسید و پالادیوم در ۲۱۴۴.۵۲ دلار ثابت ماند.

 • تعیین سقف برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها
 • امکان شرکت در قرعه‌کشی بزرگ بروزرسانی اپلیکیشن همراه من تا ۳۱ شهریور تمدید شد
 • ادغام اتریوم: یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ فناوری منبع‌باز
 • قیمت خودروهای رانا (۲۷ شهریور ۱۴۰۱)
 • ارشاد با گشت تا کی؟!
 • قیمت خودروهای کوییک + جدول
 • اختلال در کسب و کارهای کوچک با تقلید «اینستاگرام» از «تیک تاک»
 • اقتصاد تروریسم
 • واردات طلا، پلاتین و نقره خام معاف از مالیات و عوارض شد
 • آخرین آمار کرونا در ایران / شناسایی ۲۸۹ مورد جدید
 • مشارکت شرکت سنگ آهن گهرزمین در اربعین حسینی
 • تسهیلات ۱۲ هزار میلیارد ریالی بانک سپه برای نوسازی مسکن روستایی

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

نقره همچون طلا، اما آسیب‌پذیرتر

نقره همچون طلا، اما آسیب‌پذیرتر

گلدمگ: از نگاه کارشناسان طلا در سال 2023 از قیمت‌های فعلی پائین‌تر خواهد بود؛ اما نقره را در برابر کندی رشد اقتصادی، آسیب‌پذیرتر می‌دانند.

به گزارش سایت بازار طلا، نظرسنجی رویترز در روز چهارشنبه نشان داد که طلا در سال 2023 به طور متوسط ​​1745 دلار در هر اونس خواهد بود که اندکی کمتر از قیمت‌های فعلی است، زیرا نرخ‌های بهره بالا و دلار قوی جذابیت آن را کاهش می‌دهد.

قیمت طلا از بالاترین رقم 2069.89 دلار در ماه مارس به حدود 1770 دلار در هر اونس کاهش یافته است زیرا فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در تلاش برای مهار تورم نرخ بهره را به سرعت افزایش دادند.

نرخ‌های بالاتر، بازده واقعی اوراق خزانه 10 ساله ایالات متحده را برای اولین بار در دو سال گذشته در آوریل مثبت کرده است و جذابیت طلای بدون بازده را کاهش داده است.

آنها همچنین دلار آمریکا را به بالاترین حد در 20 سال گذشته رسانده‌اند و طلای دلاری را برای خریداران با ارزهای دیگر گرانتر کرده‌اند. دلار قوی‌تر همچنین باعث جذب سرمایه از سوی سرمایه‌گذارانی می‌شود که به دنبال ذخیره‌ی امن ارزشی هستند و در غیر این صورت ممکن است در طلا سرمایه‌گذاری کنند.

میانگین پیش‌بینی‌های حاصل از نظرسنجی از 35 تحلیلگر این بود که طلا در سه ماهه جولای تا سپتامبر به طور متوسط ​​به 1770 دلار در هر اونس، در سه ماهه چهارم به 1750 دلار و در سال 2023 به 1745 دلار برسد.

این کاهش رتبه نسبت به نظرسنجی مشابه در ماه می است که میانگین قیمت‌ها را 1875 دلار در سه ماهه سوم و 1762.50 دلار در سال 2023 پیش‌بینی کرده بود.

طلا در سال جاری تاکنون به طور متوسط ​​1854 دلار در هر اونس بوده است.

کارستن منکه، تحلیلگر جولیوس بائر، گفت: تسلط دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه واقعی آمریکا بر روحیه بازار طلا تاثیر گذاشته است.

او گفت که کاهش بیشتر قیمت ممکن است، اما «مورد پایه خواستار تثبیت در اطراف سطوح فعلی است.»

برای نقره، نظرسنجی میانگین قیمت‌ها را 20 دلار در هر اونس در سه ماهه سوم، 20.06 دلار در سه ماهه چهارم و 20.18 دلار در سال 2023 پیش‌بینی کرده است.

قیمت نقره در روز چهارشنبه حدود 20 دلار در هر اونس بود که نسبت به بالاترین رقم 26.94 دلار در ماه مارس، کاهش قابل توجهی بیشتر از طلا داشت. میانگین قیمت نقره تاکنون در سال 2022 به 22.66 دلار رسیده است.

نیتش شاه، تحلیلگر WisdomTree، گفت که نقره نیز مانند طلا، اغلب به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود، اما در برابر کندی رشد اقتصادی آسیب‌پذیرتر است، زیرا در صنعت نیز استفاده می‌شود.

او گفت: «تقاضای فیزیکی را می‌توان با فعالیت‌های تولیدی ضعیف‌تر مهار کرد.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.