نقشه راه فرکس چیست؟


استفاده از مرجع تقلید در حکم شرعی بورس بسیار لازم و ضروری است

آورزمان Avarzaman

نقشه ی ذهنی یک نوع ابزار تفکر است که به حافظه و تفکر کمک می کند . در واقع تفکرات درونی مغز انسان است که بر روی کاغذ منعکس شده است و نیروی بهره ی هوشی و شفاهی سنتی را با بهره ی هوشی خلاق می آمیزد تا ابزار تفکر نیروی خارق العاده را در اختیار انسان بگذارد .

نقشه ی ذهنی یک نوع ابزار تفکر است که به حافظه و تفکر کمک می کند . در واقع تفکرات درونی مغز انسان است که بر روی کاغذ منعکس شده است و نیروی بهره ی هوشی و شفاهی سنتی را با بهره ی هوشی خلاق می آمیزد تا ابزار تفکر نیروی خارق العاده را در اختیار انسان بگذارد . تکنیکی که در آن نویسنده اندیشه های مختلف خود را درباره ی یک موضوع به همدیگر طی روشی خاص ربط نقشه راه فرکس چیست؟ می دهد .

با پایان گرفتن هزاره دوم یک پرسش ظاهرا مقدم بر همه پرسش های دیگر علوم زیستی مطرح است: مجموعه فرایندهایی را که ذهن می نامیم چگونه از فعالیت عضوی به نام مغز پدید می آید؟ این پرسش تازگی ندارد. از قرن ها پیش به صورت های مختلف عنوان شده است: زمانی که این امکان به وجود آمد که پرسش بدون آنکه کفر پنداشته شود عنوان گردد، آزادانه و مصرانه مطرح شد. اخیرا مسئله ذهن، کارشناسان ـ متخصصان دستگاه عصبی، روانشناسان متخصص در مسئله شناخت و فیلسوفان ـ و دیگر کسانی را به خود مشغول داشته که کنجکاو منشا ذهن، به خصوص ذهن هشیارند. مسئله هشیاری اکنون بیشتر مطرح است زیرا زیست شناسی عموما و شناخت دستگاه عصبی خصوصا در کشف تعداد بسیاری از رازهای حیات توفیق یافته است. آنچه در دهه ۱۹۹۰ که اصطلاحا دهه مغز نامیده شده ـ درباره مغز و ذهن آموخته شده بیش از آن است که در طول تاریخ روانشناسی و شناخت دستگاه عصبی دانسته شده است. روشن ساختن شالوده «عصب زیست شناختی» ذهن هشیار ـ که تعبیر دیگری از مسئله «ذهن تن» است ـ تقریبا به صورت ته مانده یک چالش در آمده است. بعضی از اندیشمندان: اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای بر این باورند که پرسش در اصل قابل پاسخگویی نیست. به نظر عده ای دیگر افزایش بی امان و تصاعدی دانش جدید می تواند این احساس سرگیجه آور را به وجود آورد که هیچ مسئله ای نمی تواند در برابر حمله به علم، به شرطی که تئوری اش درست و تکنیک آن به اندازه کافی قوی باشد، مقاومت نماید. بحثی جذاب و حتی غیرمنتظره است. زیرا همان طور که در توضیح دست اندرکار بودن مغز در امر بینایی و حافظه تردیدی نیست، در توضیح دست اندرکار بودن مغز در ایجاد ذهن هشیار، که فرایندی گسترده تر از آن ها است تردیدی وجود ندارد(داماسیو ، ۱۹۹۹) .

ایده نقشه شناختی را اولین بار ادوارد تالمن در سال ۱۹۴۸ مطرح کرد. وی بر آن بود تا رفتار مبتنی بر یاد گیری موش ها را در ماز توضیح دهد. در آن زمان دو مکتب عمده در روانشناسی حیوانات مقبولیت داشتند. یک گروه بر این باور بودند که رفتار موش ها در ماز نمونه ساده ای از ارتباطات مبتنی بر انگیزه پاسخ است. از نظر آنان ، یادگیری عبارت بود از تقویت برخی ارتباطات مبتنی برانگیزه پاسخ و تضعیف برخی ارتباطات دیگر. گروه دوم، که تالمن نیز از جمله آنان بود ، بر این باور بودند که در طی فرایند یادگیری چیزی شبیه به نقشه ای از محیط اطراف در ذهن موش نقش می بندد. تالمن بر این باور بود که بازنمودی نقشه گونه در سیستم عصبی وجود دارد که برای هدایت حرکات مورد استفاده قرار می گیرد و این امر نه تنها در مورد موش ها که در مورد ما انسان ها هم صدق می کند. این بازنمود به شکل نقشه ای است که با در معرض محیط قرار گرفتن های مکرر به دست می آید.

تونی بوزان، یک محقق ، و نویسنده ی انگلیسی است که در سال ۱۹۴۲ در لندن متولد شد و در ۱۸ سالگی در دانشگاه کلمبیا در کانادا مشغول به تحصیل و در سال ۱۹۶۴ نیز از این دانشگاه فارغ التحصیل گشت .او یک اقتصاددان ، روان شناس ، محقق مسائل ذهنی و یادگیری است که تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه های عصب شناختی ، جانورشناسی ، آمار و احتمالات ، روان شناسی ، ادبیات ، موسیقی و آناتومی داشته است .نقشه ی ذهنی طرحی بود که در سال ۱۹۷۰ توسط تونی ابداع شد . او در مورد علت طراحی این نقشه و اینکه ایده ی آن چطور به ذهنش رسید می گوید :" هنگامی که در دوره ای از زندگی دچار کمبود اعتماد بنفس شده بودم و درس خواندن و به خاطر سپردن برایم مشکل بود تصمیم گرفتم نکات مهم امتحان را در کتاب های جداگانه ای بنویسم تا هنگامی که به آن نیاز دارم خواندن برایم آسان تر باشد . سپس تصمیم گرفتم این کارم را گسترش دهم و بوسیله ی نشانه هایی مانند رنگ ها ، تصاویر و همه چیز که ذهنم را نقشه راه فرکس چیست؟ تحریک می کرد استفاده کنم. فهمیدم که تا آنجا که مربوط به حافظه می شود یک تصویر ارزش ۱۰۰۰ کلمه را دارد .سپس به این رسیدم که ذهن تمایل دارد که به دنبال کلید واژه ها بگردد ، تحقیقاتم نشان داد که ذهن به طرز عجیبی به تغییر رنگ ها حساس است . در یک رنگ یکنواخت هنگامی که ذهن خسته می شود دیگر کارایی لازم را ندارد . سپس من سعی کردم ذهنم را تغذیه کنم ".

دیوید هوبل و ترستن ویسل (۱۹۹۶)استادان دانشگاه هاروارد نیز در تحقیقات علمی مشابهی نخستین برگه این که چگونه مدارهای مغزی نمایانگر شکل یک شی معین اند را به دست آورده اند. اینان نشان دادند که نورون های نخستین بخش بینایی قشر مخ چنان ساخته شده اند که به کناره های یک شی که در جهان مختلف امتداد دارند به درستی واکنش می کنند. هوبل و مارگارت لوینگزتن نیز که استاد هاروارد است، کمی بعد نشان دادند که دیگر نورون های نخستین بخش بینایی قشر مخ به درستی به رنگ ها واکنش می کنند نه به شکل ها.

زکی (۱۹۹۸) استاد کالج دانشگاه لندن کشف کرد، ناحیه هایی از مغز که، بعد از قشر نخستین بینایی، خبر حسی دریافت می کنند. برای آمایش بیشتر رنگ یا حرکت تخصص یافته اند. این نتایج در مشاهداتی که بر روی بیماران مبتلا به اختلال عصبی صورت گرفته، همتایانی یافته اند. در این بیماران ناحیه های مشخصی از قشر بینایی مخ آسیب دیده بودند که معارض ادراک رنگ بود ولی تشخیص شکل و حرکت در آنها همچنان باقی بود. واقعیت این است که بررسی های پرشماری اکنون موید وجود تشابهی هستند که بین ساختار یک شی، که مورد دید قرار می گیرد و الگوی فعالیت نورون ها که در قشر مخ جاندار بیننده حاصل می شود، وجود دارد. (به نقل از داماسیو ، ۱۹۹۹).

بر اساس نقشه راه فرکس چیست؟ نقشه راه فرکس چیست؟ تئوری تونی بوزان انسان می تواند یک صفحه را در یک دوازدهم ثانیه مرور کند ، درعمل یعنی می توان یک کتاب ۳۰۰ صفحه ای را در ۲۵ دقیقه خواند به شرطی که صفحات طوری کنار همدیگر باشند که برای دیدن به مشکلی برنخوریم برای این کار تنها لازم است تکنیک درستی استفاده کنید و نقشه ی ذهنی این امکان را فراهم می کند . در مثالی نقشه ی ذهنی به کارد ارتش سوییس تشبیه شده است که کارایی بالایی به عنوان یک ابزار دارد . با نقشه ی ذهنی فرد می تواند یادگیری و مهارت فکر کردن را بهبود بخشد و به آن شتاب دهد البته مطابقت تونی در خصوص تئوری نقشه های ذهنی همچنان ادامه دارد.

جان بود (۲۰۰۴) طی تحقیقی با موضوع تاثیر نقشه ی ذهنی (به عنوان یک تمرین کلاسی بر روی دانش آموزان به این نتیجه رسیده که نقشه ی ذهنی تاثیر شگرفی بر یادگیری و فهم کودکان دارد او در نتایج خود بر استفاده از این نقشه به عنوان تمرین کلاسی در میان دانش آموزان تاکید کرد واعلام نمود که دانش آموزان در مدرسه می توانند با توجه به گروههای کوچک و بنابر موضوعات درسی و یا موضوعات مورد علاقه ی خود نقشه ی ذهنی بکشند که این کار هم به بهبود و قدرت مشارکت و اتحاد میان گروهی بین دانش آموزان کمک می کند و هم یک شیوه ی اقتصادی است. بر اساس مطالعات ادوارد هرگز، لانا، اسراییل، اتک (۲۰۰۳) اعتبار این تست هم بالا ارزیابی شده .

تونی بوزان همچنین در بخش دیگری از خاطرات طراحی نقشه ی ذهنی می گوید ، سالها رویای من این بود که وجه اشتراک ذهن انسان در کامپیوتر را مشخص کنم . می دانستم که کارایی ذهن فراتر از کامپیوتر است ولی مثل کامپیوتر عمل می کند . او پس از سه سال کار مداوم توانست نرم افزاری را نیز طراحی کند که بتواند نقشه ی ذهن را به تصویر در آورد که هم اکنون نیز تحت عنوان نرم افزار نقشه ی ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد . این نرم افزار برای سرعت بخشیدن به طراحی نقشه ی ذهن و همچنین برای افرادی که در طراحی و نقاشی مشکل دارند وسیله ی بسیار کارا و مفیدی است .

نقشه ی ذهنی تونی نیز یک تکنیک گرافیکی است که محدوده ی زیادی را مثل نقشه راه فرکس چیست؟ کلمات ، تصاویر ، عدد ، منطق ، آهنگ ، رنگ ، اطلاعات فضایی در یک روش قدرتمند دور هم جمع می کند و به فرد این آزادی را می دهد که بگردد و پهنه ی وسیعی از ذهن را کاوش نماید .نقشه ی ذهنی یک نوع ابزار تفکر است که توسعه پیدا کرده و به حافظه و تفکر کمک می کند . نقشه های ذهنی درواقع تفکرات درونی مغز انسان است که بر روی کاغذ منعکس شده است و نیروی بهره ی هوشی و شفاهی سنتی را با بهره ی هوشی خلاق می آمیزد تا ابزار تفکر نیروی خارق العاده را در اختیار انسان بگذارد . تکنیکی که در آن نویسنده اندیشه های مختلف خود را درباره ی یک موضوع به همدیگر طی روشی خاص ربط می دهد .

این نقشه می تواند در همه ی خبرها و موضوعات مختلف زندگی کاربرد داشته باشد ، برای مثال در موضوعاتی مانند:

۳) آینده ی ایده آل ( آرزوها و اهداف )

۵) برخورداری از یک تعطیلات عالی و بی کم و کاست

۸) کتاب خوانی و مطالعه

در این روش افراد خواهند آموخت که چگونه از هر دو نیمکره راست و چپ مغز خود استفاده کنند، این وسیله باعث خواهد شد که یادگیری در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین انرژی و بیشترین تمرکز ممکن صورت گیرد . روش نقشه ی ذهنی روشی است که تقریبا تمامی موسسات آموزشی پیشرفته جهان از این روش استفاده می کنند. ثابت شده است که این روش ضمن اینکه بهره وری و راندمان حافظه و ضریب یادگیری فرد را بالا می برد، روی خلاقیت و قدرت نوآوری فرد نیز تاثیری کاملا محسوس دارد و باعث افزایش زائدالوصف اعتماد بنفس و قدرت تفکر شخص می شود.در واقع روش نقشه ی ذهنی یا ضمیرنگار روشی است برای شبیه سازی ساختار نرون های عصبی مغز روی یک صفحه کاغذ دوبعدی.در واقع نقشه ی ذهنی همان نقشه ی شناختی فرد است درباره ی موقعیتی خاص و یا مسئله ای مورد علاقه .

در برخی کشورها این ابزار در موارد اختلالات یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد . همانطور که گفته شد این نقشه را می توان در تمام جنبه های زندگی به کار برد . از جمله در جاهایی که پیشرفت یادگیری و تفکر کند و نا مفهوم است می توان آن را کسترش داد تا باعث افزایش عملکرد انسان شود .

در واقع الگوهای ذهنی، تصویرها، پیش فرض ها، باورها و داستان هایی است که انسان درباره خود، دیگران، سازمان ها، مناسبات اجتماعی و همه جنبه های جهانی که در آن زندگی می کند در ذهن خود دارد. الگوهای ذهنی نشان دهنده دریافت های آدمی ازجهان خارج است و دقیقاً بیانگرآنچه است که درارتباط با جهان خارج می بیند. انسان بدون نقشه های ذهنی قادر به شناخت جهان پیچیده پیرامون خود نیست. البته این تصویرهای ذهنی از آنجا که نقشه کاملی از واقعیت را ارائه نمی دهند، ناقص اند ولی ادراک آدمی از جهان خارج را می سازند، منشاء تحلیل و تفسیر پدیده ها هستند و بنیان واکنش و عمل انسان را تشکیل می دهند نوآوری در زیرساخت ها بازبینی الگوهای ذهنی و بازاندیشی در عمل به گسترش یادگیری سازمانی کمک می کند و احترام به ایده سازمان یادگیرنده را برمی انگیزد. زیرا عوامل پیش نقشه راه فرکس چیست؟ برنده تغییر در سازمان را توانمند می سازد، به ترویج ایده های راهنمای تازه کمک می کند، زبان و درک مشترکی برای گفت و گو به دست می دهد، بازار اندیشه را پررونق می کند و گزاره های تازه ای برای درک بهتر جهان عرضه می کند، اشتیاق به آموختن و توانمند سازی فردی و گروهی را گسترش می دهد، و راهبردها و ارزش های لازم برای دست یابی به آرمان مشترک را توسعه می دهد.

به نظر پیترسنگه، اندیشمند برجسته ایده ی سازمان یادگیرنده ، الگوهای ذهنی یکی ازقواعد مؤثر سازمان یادگیرنده است که بر محدودیت ها و ناتوانی های انسان ها، به ویژه ناتوانی در تفکر، بازاندیشی و یادگیری، برای پیش برد برنامه های تغییردرخود و سازمان متمرکز شده است و به دنبال ارائه روش هایی برای بازبینی الگوهای ذهنی و تبین نقش آنها در بازاندیشی در عمل است.

نقشه ی ذهنی نیز همانند یک جاده امکان های زیر را فراهم می کند :

۱) به فرد یک مرور کلی از مفاهیم زیادی که مربوط به یک موضوع است را می دهد ( چکیده ای از یک موضوع بزرگ )

۲) راهها یی را به فرد نشان می دهد ( برای رسیدن به هدف )

۳) حجم زیادی از اطلات را در یک صفحه جمع می کند ( در حافظه موثر است )

۴) با مشاهده ی راه های مختلف باعث می شود یک مسئله خلاقانه حل شود.

۵) کارایی فرد را بالا می برد.

۶) به فرد کمک می کند تا با لذت نگاه کند، بخواند ، سرگرم باشد و در عین حال به خاطر بیاورد .

۷) توجه مغز و چشم را به خود جلب می کند.

از مزایای نقشه ی ذهنی نسبت به سایر آزمون ها ی ذهن اینست که :

۱) متعلق به همه ی گرو ه های سنی است ( به غیر از نوزادان که قدرت ترسیم ندارند ).

۲) نقشه راه فرکس چیست؟ در تجارت ، مدرسه ، خانه و همه ی مکان ها می تواند استفاده شود .

۳) نیاز به آزمونگر ندارد و توسط خود افراد ترسیم می شود .

۴) زمان خاصی برای اجرا ندارد و می تواند در طولانی مدت ترسیم شود .

برای کشیدن نقشه ذهنی چهار مرحله وجود دارد:

۱) ابتدا در وسط کاغذ شکلی که بتواند نماینده ی اصلی موضوع باشد را رسم کنید .این طرح را می توانید هر طور که دوست دارید نقشه راه فرکس چیست؟ بکشید: از یک طرح کلی انسان تا جزئیات یک آدم، یا یک عکس چاپ شده از خودتان.

۲) موضوعات مهم و مورد علاقه را با خطوط اصلی و رنگی که از تصویر مرکزی به سمت بیرون امتداد پیدا می کند ترسیم و با یک شکل اختصاری یا کلمات کلیدی مهم مربوط به آن ترسیم کنید . هر شعاع یک جنبه مهم از زندگی شما را نشان می¬دهد ( خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی، روحیه، سلامتی، محل زندگی، دوستی) هر خط را با نوشتن کلمه¬ای در بالای آن مشخص کنید. از رنگ¬های مختلف برای کشیدن و نوشتن روی خطوط کمک بگیرید.

۳) اطلاعات فرعی و ثانویه را روی شاخه های فرعی که از انتهای شاخه ی اصلی شروع می شود یادداشت کنید .

۴) در هر جا که امکانش وجود دارد از تصاویر استفاده کنید تاجنبه¬ای از عرصه¬ی زندگی شما را به تصویر بکشد. برای مثال؛ یک صورت یا لبخند برای دوستی، دو دست که یکدیگر را می¬فشارند برای اجتماعی، مهم نیست چه نمادی را انتخاب می کنید. هر چیزی را که برای شما معنی مشخصی دارد بکشید. اکنون این خطوط را از طرف دیگر امتداد دهید. در مورد این که این سر فصل ها برای شما جه معنی می دهد فکر کنید. اگر ذهن شما کار نمی¬کند از تداعی معانی استفاده کنید: اولین لغتی را که به ذهنتان در مورد سرفصل مربوطه می رسد انتخاب کنید. برای مثال اولین لغتی را که در مورد امور اقتصادی به ذهنتان می¬رسد نظیر بازنشستگی، تعطیلات، خانه بزرگ تر، مدرسه خصوصی و غیره بنویسید.

۵) و در نهایت این که نقشه¬ی ذهنی را در یک دوره¬ی زمانی تکمیل و آن را همراه خود داشته باشید و نظرات، افکار، و اهداف بیش تری را که دائماً به ذهنتان می رسد به آن اضافه کنید.

در واقع هنگامی که در عصر صنعتی یادداشت برداری به خصوص از نوع خطی یکرنگ و یکنواخت و خسته کننده است بنابراین نقشه های ذهنی در عصر اطلاعات موثرتر واقع می شود این نقشه ها جنبه های مختلف یک موضوع را به صورت منظمتر و قابل ادراک تر ترسیم میکند تونی بوزان می گوید : برای چند برابر کردن نبوغ ، استفاده از یادداشتهای خطی مثل آن است که به یک ستاره شناس یک جارو بدهید و از او بخواهید به ماه سفر کند در حالی که نقشه ی ذهنی ابزاری مثل یک سفینه ی فضایی است لئوناردو داوینچی نابغه ی خلاق اعتقاد داشت برای شکل گیری مغز خلاق چهار تا کار باید صورت بگیرد :

۱ تقویت حواس > که در آن هوش حسی بسیار مهم است ، یعنی خوب دریافت کنیم

۲ مطالعه ی هنر علم > که در آ علم یک هنر است زیبا و لطیف

۳ مطالعه ی علم هنر > در عین حال هنر موضوعی تنها نرم ، وسیع و احساسی نیست هنر علمی دقیق و بدیهی است

۴ توجه به اینکه همه چیز در ارتباط با هر چیز دیگر است > مغز مثل ماشین مرتبط است .

تونی اعتقاد دارد که مهمتر از مدیریت علم و دانش مدیریت مدیر دانش است ( یعنی مغز ) .

در حال حاضر ۲۵۰۰۰۰ عضو از ۷۴ کشور دنیا جزء اعضای المپیاد ذهن پویایی تونی هستند و نیز سالانه مسابقات قهرمانی بزرگترین حافظه ی دنیا نیز در کشورهای مختلف برگزار می شود .کنفرانس ذهن جادویی هم ۳۰ سال است که تا کنون در ۶۷ کشور دنیا برگزار شده .

با تشکر از جناب آقای فیلیپ کمبرز مشاور دفتر نقشه ی ذهنی انگلستان که با راهنمایی ها و کمک های خویش مرا در راه شناخت اصول نقشه ی ذهنی و در نهایت تهیه ی این متن یاری دادند .

تحقیق و گردآوری : آمنه دقیقی

بسمه تعالی
رضا نادری کارشناس ارشد مدیریت مالی

آورزمان :
یکی از روستاهای بسیار قدیمی شهرستان ملایر زادگاه بنده حقير میباشد که به این خاک ارادت خاص دارم .

«مکانیک سماوی» نقشه راه کیهان است

«مکانیک سماوی» نقشه راه کیهان است

پرتاب ماهواره‌ها، موشک‌ها و به‌طورکلی هر محموله‌ای به فضا با مکانیک سماوی و قوانین آن مرتبط است؛ درواقع برای تشخصی شتاب، اندازه‌گیری زاویه، برد و مسافت، یافتن زمان مناسبی برای پرتاب و اندازه‌گیری انرژی مورد نیاز و جاذبه زمین از جمله مباحثی است که مکانیک سماوی در آن‌ها دخالت دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مکانیک سماوی شاخه‌ای از دانش ستاره‌شناسی است که به مطالعه اجرام آسمانی می‌پردازد؛ این رشته از علم می‌کوشد تا قوانین فیزیک را با رفتار ستاره‌ها و سیارات منطبق کند. دانشمندان در این علم به مطالعه مدارهای قمرهای مصنوعی یا مدار ماه نیز می‌پردازند. مکانیک سماوی از قدمت بسیاری برخوردار است و در مسائل مختلفی نیز کاربرد دارد. برای شناخت بیشتر مکانیک سماوی و بررسی قوانین و کاربردهای آن با محسن منتظری، منجم و ستاره‌شناس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

قدمت مکانیک سماوی به چه زمانی باز می‌گردد؟

اگر بخواهیم قدمت مکانیک سماوی را در نظر بگیریم، باید دوران پیش از اسلام و نجوم باستان را دنبال کنیم. در آن زمان برای مسیریابی از اسطرلاب استفاده می‌شد و برای تشخیص زمان نیز ساعت‌های آفتابی طراحی شده بود.

در نجوم اسلامی مباحث ستاره‌شناسی بسیار گسترش یافت و ساعت‌های آفتابی و اسطرلاب نیز پیشرفته‌تر شد؛ از طرفی دانشمندانی نظیر خوارزمی، ابن‌سینا، ملاصدرا و شیخ‌بهایی در این زمینه فعال بودند و تعداد دانشمندان نجوم شهرهای کوچک ایران مانند شهر لار به‌قدری زیاد بود که منطقه‌ای در مریخ به نام شهر لار ثبت شده است.

مکانیک سماوی چگونه پایه‌گذاری شد؟

علم نجوم در بین دانشمندان اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و گسترش یافت، دانشمندان غربی نیز با استناد به دانش و کتاب‌های دانشمندان اسلامی توانستند مکانیک سماوی مدرن را پایه‌گذاری کنند که برای نخستین بار قوانین مکانیک سماوی توسط «کپلر» تدوین شد و عملاً آغازکننده این قوانین کپلر بود.

قانون اول کپلر به چه موضوعی اشاره دارد؟

قوانین کپلر از سه قانون بسیار معروف تشکیل شده است که طبق نخستین مورد آن، تمام اجرامی که دور مرکز جرم یک منظومه در حرکت هستند، از مداری بیضوی برخوردارند. طبق این قانون، مدار دایره‌ای تنها در تئوری می‌تواند وجود داشته باشد و در عمل اکثر اجرام دارای مداری بیضی است.

قانون دوم کپلر نقشه راه فرکس چیست؟ چیست؟

طبق قانون دوم کپلر اگر حرکت زمین به دور خورشید یا حرکت هر جرمی دیگری را به دور مرکز کانونی در نظر بگیریم هنگامی که در یک مقطع زمانی مشخص مسافتی را در بخشی از مدارش طی می‌کند، اگر دو سمت این مسافت را به یکدیگر متصل کنیم، مساحتی ایجاد خواهد شد که این مساحت با مساحت حرکت همان جرم در نقطه دیگر و در همان فاصله زمانی مشخص شده، برابر است.

درواقع اگر در یک مقطع زمانی جرمی در دو نقطه متفاوت از مدار خود حرکت کند، به دلیل وجود مدار بیضوی مسافت‌هایی که طی می‌شود، یکسان نیست، اما اگر دو سمت مسافت را به مرکز کانونی جرم متصل کنیم، مساحت‌های ایجاد شده برابر خواهد بود؛ این قانون برای تمام اجرام و منظومه‌های ستاره‌ای و سیاره‌ای صدق می‌کند و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قانون سوم کپلر چه چیزی را مشخص می‌کند؟

قانون سوم کپلر مشخص می‌کند که اگر دوره تناوب (یعنی زمان گردش سیاره‌ای به دور ستاره مادر) را به توان دو برسانیم حاصل آن با فاصله جرم تا مرکز کانونی به توان سه متناسب است؛ درواقع اگر دوره تناوب سیاره زمین را در نظر بگیریم به توان دو این مسافت با فاصله زمین تا خورشید به توان سه تناسب دارد.

مکانیک سماوی نیوتونی چیست؟

نیوتون تصمیم داشت برای تمام اجرام کیهان یک قانون ثابت وضع کند، زیرا می‌دانست که تمام اجرام توسط نیروی گرانش با استحکام یافته است؛ درواقع جهان ما به کمک نیروی گرانش پایدار مانده است و به همین دلیل نیوتون تصور می‌کرد که می‌توان به واسطه نیروی گرانش فرمول کلی نوشت که تمام جهان از این فرمول پیروی کند، اما این فرمول به‌صورت واقعی و دقیق ثابت نخواهد ماند.

چرا نظریه نیوتون صحیح نبود؟

در مقیاس‌های بزرگ ما با انحنای فضا و زمان مواجه خواهیم شد که آلبرت انیشتین در اصلاحاتی که روی این فرمول انجام داد، انحنای فضا و زمان را نیز در نظر گرفت؛ درواقع انیشتین این موارد را به‌صورت کاملاً دقیق با استفاده از هندسه نااقلیدسی حساب کرد و محاسبات دیگری تحت عنوان نسبیت خاص و عام انجام داد که در حال حاضر این محاسبات قوانین کل جهان را توسط گرانش شبیه‌سازی می‌کند و امروزه دستگاه‌های نسبیتی یکی از دستگاه‌های معروفی است که در رصدخانه‌های جهان استفاده می‌شود.

چه قوانین دیگری در مکانیک سماوی کاربرد دارد؟

از جمله قوانین دیگری که در مکانیک سماوی کاربرد دارد می‌توان به قوانین کوانتوم اشاره کرد؛ این قوانین برای میکروها و ذرات بسیار ریز استفاده می‌شود و البته جزو مکانیک سماوی نیست، اما به مرور با این قوانین نیز تناسب پیدا خواهد کرد، زیرا اکنون انرژی هسته‌ای مطرح شده است که هسته اتم یکی از مقیاس‌های کوانتوم به‌شمار می‌رود و قوانین آن با نسبیت همخوانی ندارد به همین دلیل قوانین کوانتوم در این هنگام مورد توجه قرار خواهد گرفت.

چرا قوانین نسبیت با کوانتوم همخوانی ندارد؟

درواقع قوانین نسبیت نمی‌تواند ماده تاریک، انرژی خلأ و تابش هاوکینگ را توضیح دهد و به همین دلیل به قوانین کوانتوم نیاز خواهیم داشت؛ این قوانین باعث شده است که مکانیک سماوی به مرور گسترش یابد و دقیق‌تر شود، علاوه بر این‌ها فرمول E=mc2 نیز یکی دیگر از مسائل مهم پیرامون نور است که بحث زمان را مطرح می‌کند و به مرور درگیر مکانیک سماوی خواهد شد.

کاربرد و اهمیت مکانیک سماوی چیست؟

پرتاب ماهواره‌ها، موشک‌ها و به طور کلی هر محموله‌ای به فضا با مکانیک سماوی و قوانین آن مرتبط است؛ درواقع برای تشخصی شتاب، اندازه‌گیری زاویه، برد و مسافت، یافتن زمان مناسبی برای پرتاب و اندازه‌گیری انرژی مورد نیاز و جاذبه زمین از جمله مباحثی است که مکانیک سماوی در آن‌ها دخالت دارد.

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در نقشه راه فرکس چیست؟ فارکس معامله می کنند؟

امکان و قدرتی که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند. لیوریج یا لوریج [Leverage] به معنای اهرم است.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage in forex) در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

نکات مهم در مورد لوریج در فارکس

  • لوریج، سرمایه قرضی است که با استفاده از آن معاملاتی فراتر از موجودی حساب انجام می شود.
  • بروکر این سرمایه را به واسطه مارجین برای تریدر فراهم می کند.
  • تریدرها اغلب با هدف کسب سود از تغییرات کوچک و کوتاه مدت از اهرم در فارکس استفاده می کنند.
  • ریسک همیشه همراه استفاده از اهرم وجود دارد.

اهرم یا لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این سرمایه را بر پایه موجودی حساب معاملاتی تریدر محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجهاهرمبالانس (موجودی حساب)
10,0001:100100
20,0001:100200
100,0001:200500
500 1:1500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و تریدر از لوریج استفاده نکند (1:1) در نتیجه تامین کل حجم معامله بر عهد تریدر است. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه ارائه می دهند)

رابطه مارجین و لوریج در فارکس

مارجین بخش کوچکی از کل حجم یک قرار داد است که به عنوان تضمین لوریج و ریسک احتمالی در معامله توسط بروکر تا پایان معامله بلوکه می شود.

لوریج و مارجین بخش اساسی یک CFD است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک تریدر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

اهرم در بازار فارکس

از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تامین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

  1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
  2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
  3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

رابطه لوریج و مارجین

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله در جفت ارز دلار ین انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ خب ما باید یک قسمت از 200 قسمت معامله را به عنوان مارجین تا پایان ترید در اختیار بروکر قرار دهیم.

این مقدار برابر با 5 دلار می شود و 995 دلار دیگر را از نقشه راه فرکس چیست؟ بروکر قرض می گیریم تا با استفاده ازآن معامله خود را انجام دهیم.

معایب لوریج در بازار فارکس

معایب اهرم فارکس

اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم امکان پذیر است، اما می تواند علیه تریدر نیز کار کند. به عنوان مثال، اگر یکی از معاملات در جهت خلاف آنچه که پوزیشن گرفته ایم حرکت کند، به میزان زیادی احتمالی زیان را تقویت می‌کند. برای جلوگیری از یک فاجعه، معمولاً تریدرها از دستورات توقف ضرر (نقشه راه فرکس چیست؟ استاپ لاس) برای کنترل ضرر استفاده می کنند. استاپ لاس یک اوردر برای خروج از موقعیت در سطح قیمتی معین است. به این ترتیب، یک تریدر می تواند زیان یک معامله را محدود کند.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به ظاهر مناسب است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند.

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

  • 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
  • قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.

تفاوت باینری آپشن و فارکس چیست؟ | مقایسه فارکس با باینری آپشن

تفاوت باینری آپشن و فارکس چیست؟ | مقایسه فارکس با باینری آپشن

در پاسخ باید گفت که بازار فارکس و مارکت باینری آپشن ، دو بازار مجزا هستند و کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند.

قبل از بررسی تفاوت باینری آپشن و فارکس بیایید ابتدا به شناخت هر یک بپردازیم.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن یک نوع بازار مالی است که در آن خرید و فروش ارز و سهام بصورت آنلاین انجام میشود. در معامله‌گری باینری آپشن، تریدر باید پیش بینی کند که ارزش نماد مورد نظرش، طی مدت‌زمان کاملامعین ، بالا خواهد رفت یا پایین خواهد رفت. اگر پیش‌بینی‌ شخص درست باشد، سود میکند. اگر پیش‌بینی شخص اشتباه باشد، مقدار پولی را که ریسک کرده‌ است از دست می‌دهد.

همانطور که از اسم باینری مشخص است کلمه «باینری» از مفهوم مدل باینری مشتق شده است که برای نتیجه هر معامله فقط دو گزینه وجود دارد: “بله ” یا “خیر”. یعنی شما یا برنده می شوید و یا می بازید ، گزینه دیگری وجود ندارد.

معاملات باینری آپشن در بازه زمانی کاملا مشخص و از پیش تعیین شده انجام می‌شود. تریدر با شروع معامله دیگرتا پایان یافتن زمان انقضا (expire time) کنترلی بر معامله خود نخواهد داشت.

یک مثال ساده از معاملات باینری آپشن :

در باینری آپشن شما پیش بینی می کنید نرخ EUR/USD طی 3 دقیقه آینده افزایش خواهد یافت . تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که میزان شرط خود را انتخاب کنید. برای مثال با 100 دلار سطح مرجع خود را انتخاب کرده و یک معامله خرید ثبت می کنید. در ابتدا 100 دلار از حساب شما کسر میشود ، حال اگر قیمت در 3 دقیقه آینده بالای این سطح باشد، سود می کنید و اگر پایین تر باشد ضرر خواهید کرد. یعنی اگر پیش بینی شما درست باشد اصل 100 دلار به علاوه مقدار سود به حسابتان برمیگردد. و اگر پیش بینی شما غلط باشد 100 دلار برنـمیگردد.

بازارجهانی فارکس چیست؟

در لینک زیر به طور کامل بازار فارکس معرفی شده است.

بر روی لینک کلیک کنید : فارکس چیست | آموزش کار در فارکس | چگونه در فارکس حساب باز کنیم

فارکس بازار جهانی دادوستد ارز است که بر پایه ی علم اقتصاد پایدار است. عوامل موثر بر نوسانات بازارجهانی فارکس ، اقتصاد کشورهای مختلف و شاخص‌های اقتصادی میباشد. تریدرها جهت بررسی بازار فارکس نیاز به یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دارند. چرا که کسب سود در بازار فارکس کاملا علمی است و ارتباطی با شانس یا بخت و اقبال نـدارد.

دربازار جهانی فارکس علاوه بر مبادله ی ارز کشورها نسبت به یکدیگر ؛ خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها ، کالاهای استراتژیک ، سهامی خاص کشورهای مهم و … بصورت آنلاین انجام میشود.

در صورت تمایل جهت آشنایی با بازار فارکس میتوانید در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و یک حساب دمو فارکس یا حساب آزمایشی فارکس را افتتاح کنید و بدون ریسک با این بازار آشنا شوید و در معامله کردن تجربه کسب کنید.

تفاوت باینری آپشن و فارکس چیست؟

4 مورد تفاوت باینری آپشن و فارکس به شرح زیر است :

در مارکت باینری آپشن محدودیت زمان وجود دارد.یعنی طی مدت زمانی که از پیش تعیین میکنید شما یا سود میکنید یا ضرر.

امـا در بازار فارکس شما محدودیت تایم ندارید . شخص تریدر تحلیل خود را انجام میدهد ، مقدار سود و مقدار ضرر خود را مشخص میکند و اقدام به گرفتن پوزیشن میکند. حال تریدر در هر زمان دلخواه میتواند معاملات خود را کلوز کند.

2- محدودیت کنترل بر معاملات باز :

در مارکت باینری آپشن expire time وجود دارد و تریدر هنگامی که معامله را شروع میکتد ، دیگرتا پایان یافتن زمان انقضاء کنترلی بر معامله خود نخواهد داشت.

امـا در بازار فارکس تریدر تسط کامل بر پوزیشن های یاز خود دارد. به گونه ای که بصورت دستی امکان تغییرات برای وی فراهم است.

3- محدودیت تغییر حجم معاملات :

در مارکت باینری آپشن پس از انتخاب میزان شرط خود دیگر نمیتوانید حجم پوزیشن را تغییر دهید.

امـا در بازار فارکس شما میتوانید حجم معاملات را در هر زمانی کم یا زیاد کنید.

4- محدودیت کلوز کردن پوزیشن بصورت دستی :

در مارکت باینری آپشن امکان کلوز کردن پوزیشن بصورت دستی وجود ندارد.

امـا در بازار فارکس چه در سود و چه در ضرر تریدر میتواند پوزیشن های خود را بصورت دستی کلوز کند.

با بررسی موارد ذکر شده به طور واضح مشخص است که زیرساخت و اساس بازار جهانی فارکس و مارکت باینری آپشن کاملا با یکدیگر تفاوت دارند.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

نظر مراجع تقلید درباره ی حکم شرعی بورس و فارکس چیست؟

حکم شرعی بورس و فارکس،حکم شرعی بورس خامنه ای,حکم شرعی بورس ایران

حکم شرعی بورس در بازارهای ایران و توسط مشهورترین مراجع تقلید ارائه شده

برای گفتن از حکم شرعی بورس و فارکس و نظر مراجع مختلف در مورد این بازار بهتر است اول با خود بازار بورس و فارکس آشنا شوید تا بتوانید آنرا بهتر درک کنید. این چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم رایج بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را بعنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از وی می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجانی چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس را بازار جدید سرمایه داری و بازار بورس را بازار کلاسیک سرمایه داری می نامند. بدین ترتیب عملا بازار فارکس بازاری برای خرید و فروش است که طبق ارز بنیان گزاری شده است. بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می شود، برخلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، ولی مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می باشند. بازار فارکس را میتوان بزرگ ترین بازار مالی دنیا دانست که تمام مردم دنیا حق حضور در آنرا دارند و هیچ محدودیت و قانون محدود کننده خاصی بر آن اعمال نمی شود. این بازار به شکل پایه ای بر اساس خرید و فروش ارز ساخته شده است و نسبت ارزها به یکدیگر، این بازار را شکل داده است.

بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای گوناگون (ریال، دلار، یورو، پوند، ین، دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد چنانچه حس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن بالا رفت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و بعد از ارزان شدن دوباره خریداری می کند و از این راه سود می برد.

حکم شرعی فارکس

حکم شرعی فارکس را طبق شرایط زیر مورد سنجش قرار دهیم:

- مهمترین موردی که برطبق حکم شرعی فارکس از سمت اسلام مورد اهمیت قرار دارد این است که در این معامله، عدالت از طرفین رعایت شده باشد یعنی جنس یا خدمتی به اندازه واقعی آن به فروش رسد و به اندازه حقیقی آن هزینه دریافت شود. هر طرفی که این اندازه را رعایت نکند و در پی سود بیشتر اقدام به تغییر این قانون کند معامله از نظر اسلامی باطل است و باید خسارتی پرداخت شود.

- در اسلام، ربا حرام است یعنی بهره کشیدن روی پولی که قرض داده می شود. در اینجا اسلام مخالفت خود را با کالا قرار گرفتن پول اعلام می کند و همین موضوع سبب می شود اندکی در مورد حکم شرعی فارکس محتاط عمل کنیم و در مورد آن تردید نماییم.

- از دیگر موارد مهم در حکم شرعی فارکس این است که اسلام بعضی از اجناس را مخصوصا در قسمت خوراکی ها، حرام اعلام کرده است. از این جهت خرید و فروش این اجناس بطور کلی ممنوع و حرام است. اجناسی مثل مشروبات الکلی، گوشت های حرام و . از نظر اسلام حرام بوده و هیچ توجیهی برای تجارت آن وجود ندارد.

- مورد مهم دیگر در احکام شرعی فارکس این است که جنس یا خدمت خرید و فروخته شده، باید ضرر جانی و مالی برای شخص ثالث و حتی خود شخص نداشته باشد.

حکم شرعی بورس مکارم,حکم شرعی بورس و فارکس,حکم شرعی فارکس

استفاده از مرجع تقلید در حکم شرعی بورس بسیار لازم و ضروری است

- نکته مهمی که مراجع تقلید و بطور کلی اسلام، درباره حکم شرعی فارکس ذکر می کند این است که این سرمایه گذاری به شکل آنلاین است و این ارتباط مجازی میتواند زمینه های حرام فراوانی را بوجود بیاورد. از طرفی دیگر بعضی از این کارگزاری ها به شکل قمار و شانس به این بازار وارد شده اند و این دید را به مشتریان خودشان القا می کنند. از آنجایی که قمار در اسلام حرام است، از این جهت میتوان گفت که اینگونه دید در بازار فارکس هم حرام است. بدین ترتیب بطور کلی میتوان گفت که حکم شرعی فارکس بستگی به نوع کاربری آن دارد. در ادامه نظر مراجع تقلید را درباره ی حکم شرعی فارکس به شرح زیر است:

۱- حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:

مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند اگر منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله هم حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله گر اگر بعنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در اینصورت بر طبق حکم شرعی فارکس، چنین معامله اى از سوی کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.

۲- آیت الله صافی گلپایگانی:

براساس حکم شرعی فارکس، از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است، بنابراین معاملات واقعه در آن صحیح نمی باشد.

۳- آیت الله نوری همدانی:

حکم شرعی فارکس از نظر آیت الله نوری همدانی اینست که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

۴- آیت الله سیستانی:

حضرت آیت الله سیستانی اجازه ورود در معاملات بازار فارکس را نمی دهند.

۵- آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حکم شرعی بورس چیست؟

بورس را می توانیم یک بازار در نظر بگیریم. همان طور که در بازار، انواع کالا در قبال پول معامله میشوند، در بازار بورس نیز دارایی های مختلفی معامله می شوند. با این تفاوت که می توانیم بورس را یک بازار رسمی و دائمی بنامیم. رسمی، از این جهت که قانونی است و قوانین مخصوص به خودش را دارد و دائمی، از این رو که محدود به زمان خاصی نیست و بطور دائم فعال است. بعلاوه این که با گسترش فناوری ارتباطات و اینترنت، محدودیت خرید و فروش برداشته شده و سرمایه گذاران میتوانند از طریق اینترنت و بدون مراجعه حضوری معامله کنند. حکم شرعی بورس در محضر خیلی از مراجع تقلید ذکر شده است. استفاده از مرجع تقلید در این باره بسیار لازم و ضروری است. ازاین جهت که شما مسلمان هستید و نیاز است که اصل تقلید را انجام دهید. حکم شرعی بورس از منظر مراجع تقلید عبارتست از:

>> آیت الله خامنه ای:

حکم شرعی بورس از نظر آیت الله خامنه ای اینست که بورس یک بازاری است که در آن همه چیز به فروش می رسد. بدین ترتیب ذات بورس بدون اشکال است. البته مهم این است که معاملات در بورس غیرمشروع و خلاف قانون نباشد. اگر تمام این شروط رعایت شده باشد؛ بورس و خرید و فروش در بورس بدون اشکال است.

>> آیت الله سیستانی:

معامله بورس هم مثل هر معامله دیگری خمس دارد. آیت الله سیستانی در مورد حکم شرعی بورس میگوید سرسال بر سودی که کرده اید؛ دادن خمس آن واجب است. طبیعی است که مقدار قرض جزء سود به حساب نمی آید.

>> آیت الله صافی گلپایگانی:

بطور کلی نظر آیت الله صافی گلپایگانی درمورد حکم شرعی بورس این است که اگر معاملات بورسی با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم باشد فی نفسه مانعی ندارد.

حکم شرعی بورس چیست,حکم شرعی فارکس رهبری,حکم شرعی بورس و فارکس

حکم شرعی فارکس بستگی به نوع کاربری آن دارد

>> آیت الله نوری همدانی:

نظر آیت الله نوری همدانی درخصوص حکم شرعی بورس این چنین است که خرید و فروش سهام بلامانع است، مگر آنکه معامله صورتهای دیگری داشته باشد.

>> آیت الله وحید خراسانی:

خرید و فروش سهام شركتهاى سهامى، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام ـ مثل معاملات ربوى ـ انجام نشود، جایز است و خرید و فروش سهام شركتهایى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سود حاصل از حرام، جزء سرمایه شركت باشد، جایز نیست، در غیر اینصورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است، ولى باید از درآمدهاى حرامِ آن خودداری شود.

>> آیت الله مکارم شیرازی:

حکم شرعی بورس از منظر آیت الله مکارم شیرازى اینگونه است که درآمد و کسبی که از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بدست می آید، قمار محسوب نمی شود. حتی اگر امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس وجود داشته باشد. او معتقد است که نمی توان حکم شرعی بورس را همانند قمار حرام دانست. به دلیل آن که در قمار خوردن مال به باطل صورت می گیرد؛ یعنی بدون مجوز و عقود شرعی است. در حالیکه در بورس در‌صورتی‌که به عقود شرعی و اسلامی عمل شود، خرید و فروش بی اشکال است.

حکم شرعی بورس و فارکس,احکام دینی فارکس,احکام شرعی بورس

نمی توان حکم شرعی بورس را همانند قمار حرام دانستاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.