بررسی الگوی قیمت سهام


کارآمدی قواعد را بررسی کنیم

پاسخ کارشناس: هنوز به اندازه کافی کسانی هستند که بشود برای حل مسئله غیرخشونت‌آمیز و کارآمد به کمک آن‌ها دل بست. اجازه سازمان‌دهی جامعه، پذیرش حق اعتراض موثر و تلاش برای حفظ بی‌طرفی در سیاست‌گذاری، اجرا و داوری هم عناصر دیگری هستند که می‌توانند به حل مسأله کمک کنند.

جنبش‌های اجتماعی فرایندهای کندرو هستند. زلزله چگونه رخ می‌دهد؟ قرن‌ها و شاید هزاران سال لایه‌های زمین حرکت‌های بسیار کند انجام می‌دهند، انرژی انباشته‌ای شکل می‌گیرد و در نهایت در قالب زلزله این انرژی آزاد می‌شود. نیروهای منجر به پیدایش اعتراضات بعد از فوت خانم مهسا امینی هم همین حالت را دارند.
جامعه‌ای تحت فشار اقتصادی به مدت چندین دهه و بالاخص در دهه اخیر، به شدت تحت فشار تحریم و با تجربه انباشت انواعی از نارضایتی‌ها که منشأ عمده آنها در کیفیت و شیوه حکمرانی است، به یکباره با مرگ «ژینا امینی» آتش گرفت. این عوامل ساختاری دخالت زیادی داشته‌اند و در همان حال باید توجه داشت که جامعه سال‌هاست از گشت ارشاد متنفر شده است و ده‌ها فیلم درباره برخورد مأموران گشت ارشاد منتشر شده بود که وجدان جمعی جامعه را به درد آورده بود. همه اینها آتش اعتراض را برانگیخته است.

مردم به کیفیت حکمرانی اعتراض دارند

درباره مطالبه مردم در اعتراضات اخیر، عبارت درست‌تر این است که بگوییم مردم به مسأله حجاب اجباری و گشت ارشاد هم معترض هستند. طبیعی است وقتی واژه مردم را به‌کار می‌برم توجه دارم که مردم متشکل از گروه‌های متکثر و متنوعی است که همه آن‌ها معترض به گشت ارشاد و حجاب اجباری نیستند. اما بخشی از معترضان و از جمله جنبش زنان که این روزها کف خیابان اعتراض می‌کند به این دو موضوع معترض است. اما اگر بخواهم کل اعتراض را خلاصه کنم می‌گویم که مردم به کیفیت حکمرانی اعتراض دارند.
کیفیت حکمرانی است که باعث شده وضعیت اقتصادی خراب باشد، سیاست خارجی در تحریم و تعلیق قرار گیرد، محیط‌زیست تخریب شود و سیاست اجتماعی و فرهنگی مولد منازعه و مناقشه در دستور کار قرار گیرد. مسأله فقط گشت ارشاد نیست، کیفیت حکمرانی محل اشکال و مناقشه است.

جامعه ایران در وضعیت بی‌سامانی سیاسی است؛ یکی از مشخصه‌های بی‌سامانی سیاسی، بی‌سازمانی است. این جامعه سازمان‌دهی درستی ندارد و برای مثال احزاب، اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌های نمایندگی‌کننده گروه‌های اجتماعی در آن حضور پررنگی ندارند. چنین جامعه‌ای برای بیان خواسته‌هایش و ارائه مطالباتش ابزار مناسبی ندارد. خشونت خروجی چنین وضعیتی به لحاظ ساختاری است. اما گذشته از ساختارها، این جامعه با بار سنگین بی‌اعتمادی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بی‌اعتمادی سبب شده باور به هرگونه راه‌حلی که معقول به نظر می‌رسد، در معرض تردید باشد. جامعه یا حداقل بررسی الگوی قیمت سهام بخش مهمی از معترضان، نسبت به نیت حکومت یا توانایی و ظرفیت آن برای رسیدگی به مسائل تردید جدی دارند. وقتی این سطح از بی‌اعتمادی بروز می‌کند، دشوار بشود باور جامعه به روش‌های غیرخشونت‌آمیز را جلب کرد.

امید به آینده تضعیف شده است

من کار تجربی مستندی درباره طیف سنی، گروه اجتماعی یا تعلق طبقاتی معترضان ندیده‌ام؛ اما اگر گمانه‌زنی‌ها و مشاهدات درباره نقش‌آفرینی فعال دهه هشتادی‌ها در این اعتراضات درست باشد، می‌توان دلیل آن‌را بیش از هر چیز در نارضایتی و ناامیدی این نسل جُست. با گذشت زمان کشور فقیرتر شده، ظرفیت دولت کاسته شده و امید به آینده تضعیف شده است. امید به حل‌وفصل مسائل سیاست خارجی و تعدیل دشواری‌های اقتصادی کمتر شده است. این وضعیت اصلاً قابل مقایسه با اوایل تا میانه دهه ۱۳۸۰ نیست. نسل‌های پیشین به‌واسطه زیستن در شرایط اقتصادی بهتر دهه‌های قبل، اندوخته‌هایی دارند و همین تعلقات‌شان را بیشتر می‌کند.
نسل دهه ۱۳۸۰ به شدت جهانی‌شده‌تر است، تجربه‌ای از گذشته جامعه ایران ندارد، ارتباطات بیشتری دارد و به دلیل احساس تعلق کمتر، نوعی پاک‌باختگی هم دارد. فشارهای اقتصادی و اجتماعیِ هم‌زمان، نوعی اتحادهای طبقاتی هم ایجاد کرده؛ این وضعیت بیش از هر چیز نشانه این است که نسل جدید در آینده این حکمرانی، دستاورد مهمی نمی‌بیند.

من شاهد هیچ ابتکارعمل به درد بخوری از جانب مسئولان نبوده‌ام. در همین رابطه سؤالی در توئیتر طرح کردم: مقامات از همه اختیارات گسترده خود برای «مدیریت بدون خشونت» چه استفاده‌ای کرده‌اند؟ سه کار عمده صورت داده‌اند.
اول حرف‌زدن و اطمینان دادن بابت بررسی عادلانه پرونده که سابقه بی‌اعتمادی جامعه مانع باور شدن آن است و البته تناقضات بین حرف‌های مختلف هم به این بی‌اعتمادی دامن زده است.


دوم تأکید کردن بر تمایز قائل شدن بین اعتراض و اغتشاش؛ و ابراز تمایل برای شنیدن اعتراض و محکوم کردن اغتشاش بدون آن‌که هیچ سازوکار عملی برای شنیدن اعتراض مطرح شده باشد و حتی همان ظرفیت‌های قانون اساسی هم مد نظر قرار گرفته باشد.
سومین کار هم مقابله خشونت‌آمیز با معترضان بوده بررسی الگوی قیمت سهام است. وقتی سازوکارهای حل مناقشه غیرخشونت‌آمیز با بن‌بست مواجه می‌شوند خشونت در دستور کار قرار می‌گیرد.

حکمران در مسائل به شدت ساده‌تر، از ظرفیت اصل ۲۷ استفاده نکرده است

باید این واقعیت را هم باید در نظر داشته باشیم که حکمران به‌طور تاریخی دست خود را خالی کرده است. همان فرایند کندرو را در نظر بگیرید. حکمران در مسائل به شدت ساده‌تر و با گستره و پیچیدگی کمتر، از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده نکرده است و بنابراین امروز هم آمادگی سازمانی برای استفاده از این ظرفیت ندارد.
حکمرانی خوب به تمرین کردن نیاز دارد. حکومت و جامعه باید بر سر مسائل ساده‌تری، بسیاری از سازوکارها و بررسی الگوی قیمت سهام ظرفیت‌های حل مسأله را آزموده و تمرین کرده باشند. این اتفاق هرگز در مقیاس مناسبی رخ نداده است. بنابراین حکومت و مردم در سابقه ذهنی خود چیزی از حل مسأله به روش مسالمت‌آمیز سراغ ندارند. رخدادهای ۱۳۷۸ تا به امروز همه این را نشان می‌دهند.

حکمران در مسائل به شدت ساده‌تر و با گستره و پیچیدگی کمتر، از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده نکرده است و بنابراین امروز هم آمادگی سازمانی برای استفاده از این ظرفیت ندارد. حکمرانی خوب به تمرین کردن نیاز داردچرا باید کنار گذاشتن یا اصلاح قواعد را عقب‌نشینی تصور کرد؟

قواعد هر جامعه‌ای برای تنظیم کردن روابط در کمترین سطح خشونت و با بیشترین کارآیی هستند. اگر قواعدی در جامعه‌ای کار نمی‌کنند، مولد خشونت و ناکارآمدی می‌شوند، سطح رضایت اجتماعی را کاهش می‌دهند و جلوی کارکردهای مثبت اجتماعی در ابعاد دیگر را می‌گیرند، چرا باید کنار گذاشتن یا اصلاح آن‌ها را عقب‌نشینی یا خدشه بر نظام سیاسی تصور کرد؟

نظام‌های اجتماعی متحول می‌شوند؛ من در برنامه تلویزیونی در شبکه چهار گفتم که جامعه ایران بسیار بزرگ شده؛ به ترکیب جمعیتی ایران امروز نگاه کنید. ما امروز ۴۳ میلیون نفر زن در جامعه داریم که از ۳۶ میلیون نفر کل جمعیت سال ۱۳۵۷ بیشتر است و فقط ۱۴ درصد این جامعه را افراد متولد سال‌های پیش از انقلاب تشکیل می‌دهند. این جامعه به شدت امروزی، متحول و از نظر تحصیلات و سبک زندگی پویا شده است.

در همان برنامه گفتم شما نمی‌توانید لباس یک‌سالگی فردی را در ۴۳ سالگی او هم به تنش کنید و انتظار داشته باشید راحت باشد یا زیبا به نظر برسد. بسیاری از قواعد، روش‌ها و حتی اهدافی که امروز سخنگویان رسمی در حکومت دارند و دنبال می‌شوند، از نظر این جامعه مقبول نیستند و همان لباس‌های یک سالگی به حساب می‌آیند.


این واقعیت را هم در نظر بگیرید که نظام سیاسی به غیر از اینکه مردم و میلیون‌ها انسانی که به آن مشروعیت و زندگی می‌بخشند، بیشتر از یک مشت ساختمان و میز و صندلی و قاعده‌ای که همین مردم باید اجرا کنند نیست. جمعیت زیادی از این مردم تغییر کرده‌اند.

این واقعیت را هم لحاظ کنید که وقتی ۸۶ درصد مردم در سال‌های بعد از انقلاب مدرسه رفته‌اند یعنی نظام سیاسی فرصت داشته است که حداقل به مدت ۱۲ سال در یکی از ایدئولوژیک‌ترین دستگاه خود یعنی آموزش‌وپرورش این افراد را تحت تأثیر قرار دهد. این تأثیر پدید نیامده و همان‌گونه که پیشتر گفته‌ام، مردم با حکومت مناقشات جدی درباره مسائل مختلف از محیط‌زیست گرفته تا سیاست خارجی و الگوی پوشش دارند.
این چنین جامعه‌ای با این سطح از تعارض، جز تغییر برخی قواعد چاره‌ای ندارد. اتفاقاً پیشرفت در این است که قواعد به‌گونه‌ای تغییر کند که نتیجه عملکردی بهتری حاصل شود. نکته مهم این است که «قواعد تغییر قواعد» در این جامعه به خوبی عمل نمی‌کنند. هر جامعه‌ای برای کارکرد درست باید «قواعد تغییر قواعد» داشته باشد. این چنین قواعدی در ایران امروز درست کار نمی‌کنند و دیدگاه بدبینانه این است که اصلاً کار نمی‌کنند.

می‌توان از مسائل ساده‌تر مثل گشت ارشاد، کارآمدی قواعد تغییر قواعد را بررسی کرد

از لابه‌لای حرف‌های من پاسخ این پرسش شما روشن است. بگذارید از همان آخرین مورد شروع کنم. این جامعه باید مجهز به «قواعد تغییر قواعد» باشد. هر ابزاری هم اول باید آزمایش و کارآیی آن تائید شود. خوب است که حکمرانان کارآیی «قواعد تغییر قواعد» را در همین مناقشه اخیر با جامعه آزمون کنند. این قاعده‌ای که باید تغییر کند گشت ارشاد است یا حجاب اجباری، یا هر چیز دیگری. می‌توان از مسائل ساده‌تر مثل گشت ارشاد، کارآمدی قواعد تغییر قواعد را بررسی کرد.

جامعه به نقطه‌ای رسیده که زیر بار تداوم برخی قواعد نمی‌رود. بهتر است حکومت، فعال کردن قواعد تغییر قواعد را از همین جا شروع کندظرفیت حل مسأله به تدریج ساخته می‌شود. می‌دانم که وسط بحران جایی برای ظرفیت ساختن نیست اما در این‌جا چاره‌ای نیست. تصور می‌کنم هنوز به اندازه کافی کسانی هستند که بشود برای حل مسأله غیرخشونت‌آمیز و کارآمد به کمک آن‌ها دل بست. جامعه به نقطه‌ای رسیده که زیر بار تداوم برخی قواعد نمی‌رود. بهتر است حکومت، فعال کردن قواعد تغییر قواعد را از همین جا شروع کند.

اجازه سازمان‌دهی دادن به جامعه، پذیرش حق اعتراض مؤثر و تلاش برای حفظ بی‌طرفی در سیاست‌گذاری، اجرا و داوری نیز عناصر دیگری هستند که می‌توانند به حل مسأله کمک کنند. نکته مهم اینکه حکومت بحران را بپذیرد و جست‌وجو در جعبه‌ابزار حکمرانی خود برای مواجهه عاقلانه با این بحران را آغاز کند.

من پیش از این نوشته‌ام که «واقعی‌ترین وجه سیاست در ایران، اصرار بر انکار واقعیت است.» امروز هم احساس می‌کنم این جمله درست است. اصرار بر انکار واقعیتی که بروز کرده، پررنگ‌ترین وجه آن چیزی است که من امروز در سیاست ایران می‌بینم.

بررسی الگوی قیمت سهام

سهام رنو در نیسان سقوط می‌کند؟

عصر خودرو- بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، خودروساز فرانسوی رنو، آماده کاهش سهام خود در خودروساز ژاپنی نیسان موتور است.

سهام رنو در نیسان سقوط می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، نیسان به رنو فشار می‌آورد تا سهام خود را به 15 درصد کاهش دهد. این خودروساز فرانسوی حدود 43 درصد از نیسان را در اختیار دارد. این کاهش منجر به کاهش سهم رنو با سهم نیسان در شرکت فرانسوی می‌شود.

در ماه ژوئن، نیسان جزئیات پیمان اتحاد خود با سهامدار اصلی رنو را فاش کرد که رنو را از افزایش یکجانبه سهام خود به بیش از 44.4 درصد باز می‌دارد.

رنو قصد دارد تجارت خودروهای الکتریکی و موتورهای احتراقی خود را جدا کند زیرا به دنبال رسیدن به رقبایی مانند تسلا و فولکس‌واگن است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، مذاکرات بین دو شرکت این سوال را پوشش می‌دهد که آیا نیسان به واحد جدید رنو می‌پیوندد که برای نگهداری دارایی‌های خودروهای الکتریکی این شرکت در ازای کاهش سهام نیسان توسط متحد فرانسوی‌اش راه‌اندازی می‌شود.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

بورس تهران طلسم شد /پیش بینی بازار سهام 18 مهر 1401

اقتصادنیوز: این روزها به نظر می‌رسد بورس تهران طلسم شده باشد، بورس به سختی مثبت می شود و به سادگی منفی. بازار کاملا دست فروشنده هاست و حتی در روزهایی که شاخص ها رشد می کنند، قدرت خریداران دلیل رشد نیست بلکه کم تحرکی فروشندگان است که منجر به بالا رفتن بازار می شود.

بورس تهران طلسم شد /پیش بینی بازار سهام 18 مهر 1401

به گزارش اقتصادنیوز ، این روزها وضعیت بازار سهام اصلا خوب نیست. بعد از چند هفته نزولی، بازار به سختی مثبت می شود و با کوچک ترین خبر منفی یا هر رویداد منفی دیگری، سمت عرضه دوباره شروع به فعالیت سنگین می کند و بازار سهام را پایین می کشد.

خریداران بارها تلاش کرده اند که بازار را حتی به طور موقت هم که شده بالا ببرند اما فروشنده ها به طور کامل بر بازار تسلط دارند و اجازه خودنمایی به خریداران نمی دهند.

بازار در شرایطی پایین می رود که فروشندگان با قدرت می فروشند و در شرایطی بالا می رود که فروشندگان دست از فروش قدرتمند خود برمی دارند. در هر صورت، خریداران بازار فعلا قدرتی برای تغییر روند ندارند و اگر هم در لابلای افت های بازار، یکی دو روز شاخص ها رشد می کنند، به دلیل کم تحرکی فروشندگان است نه به دلیل قدرت گرفتن خریداران.

خریداران کم زور؛ فروشنده ها قدرتمند

دیروز هم یکی از روزهایی بود که فروشندگان دوباره دست به کار شدند و با قدرت به فروش خود ادامه دادند. شاخص قدرت خریداران حقیقی دیروز به عدد 0.69 رسید که یکی از کوچک ترین ارقام طی امسال است. با رصد تحرکات خریداران و فروشندگان حقیقی می توان به این نتیجه رسید که فعلا خریداران قدرتمند در بازار حضور ندارند و احتمالا پول خود را از بازار سهام خارج کرده اند.

اتفاق منفی دیگری که روز گذشته رخ داد خروج بیش از 600 میلیارد تومان پول حقیقی ها از بازار بود. این رقم هم یکی از بزرگ ترین ارقام خروج پول خرد از بازار طی سال 1401 است.

بورس تهران

تنها نکته مثبت بازار

پس از گذشت دو سال از آغاز افت بورس و در شرایطی که قیمت سهام به شدت افت کرده، همچنان در حال مشاهده چنین تحرکاتی در بازار هستیم که این مسئله اصلا نشانه خوبی نیست و عمق رکود بازار سهام را نشان می دهد.

دیروز البته یک اتفاق مثبت در بازار رخ داد که آن موضوع، افزایش 15 درصدی ارزش معاملات خرد تا حدود 2200 میلیارد تومان بود. افزایش ارزش معاملات خرد، رخدادی مثبت برای بازار سهام است اما در شرایطی که 530 نماد منفی در مقابل 130 نماد مثبت در دقایق پایانی بازار روز گذشته وجود داشته، نمی توان انتظار رشد را از بازار امروز داشت.

بررسی الگوی قیمت سهام

شوک 40 درصدی برجام به قیمت پراید و خودروهای پرطرفدار ایرانی | سناریوهای مختلف قیمت پراید و تیبا و دنا و تارا | سقوط قیمت پراید

شوک 40 درصدی برجام به قیمت پراید و خودروهای پرطرفدار ایرانی | سناریوهای مختلف قیمت پراید و تیبا و دنا و تارا | سقوط قیمت پراید

قیمت پراید و تیبا و پژو و دنا کاهش یافت| قیمت پراید و خودروهای محبوب ارزان شد+ پیش بینی قیمت پراید و خودروهای پرطرفدار داخلی

قیمت پراید و تیبا و پژو و دنا کاهش یافت| قیمت پراید و خودروهای محبوب ارزان شد+ پیش بینی قیمت پراید و خودروهای پرطرفدار داخلی

رکورد وحشتناک قیمت پراید| قیمت پراید و تیبا و رانا و سمند و دنا به شدت گران شد

رکورد وحشتناک قیمت پراید| قیمت پراید و تیبا و رانا و سمند و دنا به شدت گران شد

قیمت پراید، پژو و سمند، دنا و تارا و ساینا سر به فلک کشید | تنها در عرض 24 ساعت! | جدول قیمت پراید و خودروهای داخلی

قیمت پراید، پژو و سمند، دنا و تارا و ساینا سر به فلک کشید | تنها در عرض 24 ساعت! | جدول قیمت پراید و خودروهای داخلی

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

تصویب الگوی جدید انتخاب شهرداران در کمیسیون شوراهای مجلس

تصویب الگوی جدید انتخاب شهرداران در کمیسیون شوراهای مجلس

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: ادامه بررسی این طرح در بخش الگوی انتخاب شهرداران در دستور کار جلسه اخیر اعضای کمسیون شوراها قرار داشت.

وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهادات کارگروه مربوطه در مورد انتخاب شهرداران مطرح شد، افزود: پیشنهاد مطروحه به این صورت است که کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر، گزینه مدنظر خود برای شهرداری را اعلام می‌کنند تا رای‌دهندگان در جریان باشند که در صورت انتخاب آنها چه شخصی از سوی اعضای شورای شهر برای تصدی شهرداری معرفی می‌شود.

رئیس کمسیون شوراهای مجلس در همین راستا، ادامه داد: همچنین در این طرح آمده است که اگر شرایط بین دو گزینه شهرداری از نظر تعداد رای برابر باشند، اولویت با کسی است که مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشد و اگر مدرک تحصیلی برابر بود، شخصی به عنوان شهردار انتخاب می‌شود که سابقه اجرایی بیشتری داشته باشد.

جوکار با بیان اینکه بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها در بخش انتخاب شهرداران در کمیسیون به پایان رسید، گفت: بخش‌های دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر در هفته بعد به پایان می‌رسد و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

نمایده یزد در مجلس اظهار کرد: همزمان با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر، طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس را نیز در کمیسیون بررسی می‌کنیم.

جوکار تاکید کرد: مصوبات کمیسیون شوراها برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.