نحوه خرید در بورس کالا


توانا از همین لحظه در کنار شماست

مشتریان در بورس کالای ایران به صورت شخصیت حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به اخذ کد و خرید از بورس اقدام نمایند. لازم به ذکر است خرید اشخاص حقیقی در حال حاضر تنها از رینگ صادراتی و رینگ محصولات کشاورزی با رعایت شرایط امکان پذیر است.

به منظور بررسي تقاضاي مشتريان براي دريافت کد معاملاتي خاص کالا و خاص گروه کالا کميته اي تحت عنوان کميته پذيرش مشتري در بورس تشکيل مي‏ شود که داراي 5 نفر عضو و يک دبير مي‏ باشد. اعضاي کميته و دبير آن توسط مديرعامل بورس منصوب مي‏ شوند. ضمن آنکه دبير کميته هم‏زمان مسوول پذيرش مشتريان نيز مي ‏باشد.

کليه متقاضيان معاملات در بورس بايستي از طريق کارگزار به مسوول پذيرش مشتري معرفي شوند و کارگزاران موظفند فرم تقاضاي شناسايي مشتري جهت درخواست کد معاملاتي را همراه با مدارک شناسايي مشتري به مسوول پذيرش مشتري ارايه دهند.

مشتريان حقيقی داخلی:

 • • فرم درخواست کد حقیقی ( دو نسخه )
 • • فرم مشخصات
 • • کپی پروانه کسب ، کارت بازگانی یا پروانه بهره برداری
 • • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • • کپی فیش برق یا تلفن جهت احراز آدرس پستی
 • • افتتاح حساب وکالتی

مشتريان حقوقی داخلی:

 • • فرم در خواست کد حقوقی (دو نسخه)
 • • فرم مشخصات
 • • کپی پروانه بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران
 • • کپی روزنامه‌های رسمی شرکت شامل آگهی تأسیس، آخرین آگهی، آخرین آگهی درخصوص تغییرات اعضاء هیأت مدیره و آگهی تغییر نام ، تغییر آدرس و تغییر سرمایه حسب نیاز
 • • کپی اساسنامه شرکت
 • • کپی اظهار نامه مالیاتی ( صفحات 2 ، 9 ، 10 و 20 مهر و امضاء شود ) آخرین دوره مالی
 • • کپی صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس رسمی آخرین دوره مالی
 • • ثبت نام در سایت بهین یاب جهت خرید از رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و آلومینیوم
 • • تکمیل فرم های مربوط به خرید از فولاد مبارکه
 • • افتتاح حساب وکالتی

مشتريان حقوقی خارجی:

 • • فرم Incorporate Application
 • • کپی پاسپورت یکی از اعضا هیأت مدیره
 • • مدرک ثبتی شرکت اعم از Registration licence ، اساسنامه که به تایید سفارت يا کنسولگري ايران در آن کشور رسيده باشد
 • • معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی بعنوان نماینده در سربرگ شرکت
 • • معرفی شماره حساب و نمونه امضا شخص یا شرکت ایرانی بعنوان نماینده در سربرگ شرکت

نکات قابل توجه مشتریان حقیقی و حقوقی

وکيل يا نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي در صورتي مي‏توانند موضوع پذيرش آنها را پيگيري نمايد که سند رسمي وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسايي خود را نيز به بورس کالا ارايه نمايد.

در خصوص ارسال صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي طبق تصميمات جديد کميته پذيرش مشتريان و به استناد ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي، مشترياني که بر اساس آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي، جمع درآمد ( فروش و يا خدمات ) آنها بيش از20 ميليارد ريال و یا دارایی ثابت 36 میلیارد ریال باشد، موظف به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده و اظهار نامه مالياتي مي باشند و در خصوص ساير مشتريان نيز ارسال اظهار نامه مالياتي به همراه صورتهاي مالي ( حتي به شکل حسابرسي نشده) کفايت مي کند.

بر اساس تصميمات کميته پذيرش مشتريان، کد مشترياني که بيش از شش ماه در بورس فعاليت نداشته اند، غيرفعال مي شود و فعال شدن مجدد کد آنها منوط به ارائه مدارک خواهد بود.

افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح برای

خرید از بورس کالا

جهت خرید لازم است فرم در خواست خرید نمونه برای هر قلم کالای در خواستی بصورت مجزا تکمیل و ارسال شده و مبلغ پیش پرداخت به میزان اعلامی به حساب وکالتی (جهت خرید داخلی ) یا حساب اعلامی کارگزاری ( جهت خرید صادراتی ) واریز گردد.

• قیمت قطعی در روز انجام معامله و در محل تالار تعیین می‌گردد

• کارمزد بورس و کارگزاری در رینگ فلزات و پتروشیمی 62/2 در هزار و در رینگ کشاورزی 07/3 در هزار محاسبه می گردد

• مهلت تسویه 48 ساعت از روز انجام معامله می باشد. (دو روز کاری)

• مطابق دستورالعمل اتاق نحوه خرید در بورس کالا پایاپای شرکت بورس کالای ایران چنانچه خریدار در مهلت تعیین شده (ردیف 2) وجه مربوطه را پرداخت ننماید ، در هنگام تسویه حساب با تأخیر، باید به ازای هر روز تقویمی ( حداکثر تا سقف 7 روز تقویمی پس از مهلت تسویه) تأخیر، 25/0 درصد ارزش معامله را نیز به عنوان جریمه پرداخت نماید همچنین چنانچه خریدار در خواست انفساخ قرارداد را نماید، یا تا 7 روز تقویمی پس از مهلت تسویه نسبت به تسویه قرارداد اقدام ننماید، می‌بایست 5 درصد ارزش معامله بعلاوه دو سر کارمزد خرید و فروش را به عنوان خسارت انفساخ قرارداد پرداخت نماید

محصولات پذیرفته شده در بورس کالا

بازار فرعی:

حداقل شرایط لازم

• ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کالا وجود نداشته باشد

• کالا دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد

• عرضه‌کننده کالا توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین تحویل کالا نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونی جهت انجام معامله وی وجود نداشته باشد

توجه:کالایی که توسط یک عرضه‌کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد، قابلیت پذیرش توسط همان عرضه‌کننده در بازار فرعی را ندارد.

توجه:کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی بورس کالای ایران از جمله کالاهای زیر می‌باشند:

• کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می‌دهند.

پذیرش اموال غیر منقول:

جهت هر نحوه خرید در بورس کالا نوبت عرضه کالا در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه شده و موافقت کمیته عرضه اخذ شود. عرضه یک کالا در بازار فرعی دلیلی بر امکان تداوم عرضه آن بدون طی الزامات این بخش دستورالعمل نمی‌باشد. کمیتۀ عرضه حداکثر 5 روز کاری پس از دریافت مستندات و اطلاعات کامل موضوع مادۀ 4 دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران نظر خود مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با پذیرش کالا در بازار فرعی بورس را اعلام می‌نماید و در صورت موافقت کمیتۀ عرضه با پذیرش کالا در بازار فرعی، بورس موظف است امیدنامه کالای پذیرش شده و سایر مستندات مربوطه را به سازمان ارسال نماید. در صورتی که سازمان ظرف 3 روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم عرضه به بورس اعلام نکند، بورس می‌تواند نسبت به انتشار عمومی امیدنامه اقدام نماید.

شایان ذکر است کلیه مدارک و مستنداتی که در جریان بررسی پذیرش کالاها در بازار فرعی ارائه می‌گردد، باید مستقلاً در سوابق بورس نگهداری شده و حسب در خواست سازمان بلافاصله ارائه گردد و در صورتیکه سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با پذیرش کالاها در بازار فرعی یا نحوه و میزان اطلاعات ارائه شده، مقررات رعایت نشده است، می‌تواند از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری نماید.

همچنین پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کالا در بازار فرعی هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کالا شرایط پذیرش در بازار فرعی را از دست داده یا عرضه‌کننده آن مقررات را نقض کرده است، پذیرش آن کالا در بازار فرعی را لغو و از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری خواهد کرد. البته پس از هر نوبت عرضه کالا، پذیرش آن در بازار فرعی طبق ترتیبات دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران خود بخود لغو می‌گردد.

پذیرش کالاهایی که قبلاً در بازار معاملات کالای فیزیکی پذیرفته شده و طبق مقررات تعلیق می‌شوند:

• در صورت تعلیق کالای یک عرضه‌کننده در بازار معاملات کالای فیزیکی بورس گزارش کارشناسی پذیرش کالا در بازار فرعی را به کمیته عرضه ارائه می‌کند و در خصوص پذیرش کالای مذکور در بازار فرعی طبق مواد 6 و 7 دستورالعمل بازار فرعی تصمیم‌گیری می‌شود

• در صورت پذیرش کالا در بازار فرعی، حداکثر زمان معامله کالا در این بازار 3 ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود. طی این مدت ضرورتی به طی فرآیند پذیرش برای هر نوبت عرضه نخواهد بود

• طی دوره سه ماهه موضوع بند فوق هر زمان که کالا رفع تعلیق شد، معاملات کالا در بازار فرعی متوقف و در بازار معاملات کالای فیزیکی از سر گرفته خواهد شد

• در صورت تداوم تعلیق تا پایان دوره سه ماهه بورس باید گزارشی مبنی بر تصمیم گیری در خصوص تداوم تعلیق در بازار معاملات کالای فیزیکی به هیات پذیرش ارائه نماید

• در صورتی که هیات پذیرش تداوم تعلیق را تصویب نماید، کالا کماکان در بازار فرعی معامله خواهد شد، لیکن ضروری است به ازای هر نوبت عرضه فرایند پذیرش کالا در بازار فرعی حسب ضوابط این دستورالعمل انجام شود

• حداکثر زمان تداوم پذیرش و معامله کالاهای موضوع این ماده در بازار فرعی 6 ماه از زمان تعلیق کالا در بازار معاملات کالای فیزیکی خواهد بود و پس از پایان مدت مذکور پذیرش کالا نحوه خرید در بورس کالا به صورت خودکار در بازار فرعی لغو می‌گردد

مدارک پذیرش کالا در بازار فرعی

 • • درخواست پذیرش کالا
 • • پرسشنامه پذیرش
 • • فرم شناسه کالا
 • • فرم سفارش فروش
 • • رسید پرداخت حق پذیرش
 • • مستندات لازم جهت احراز مالکیت عرضه‌کننده بر کالای مورد پذیرش که در خصوص هر نوع کالا توسط هیات مدیرۀ بورس تعیین می‌گردد
 • • تعهد عرضه‌کننده مبنی بر فراهم نمودن شرایط مورد درخواست بورس جهت بازدید متقاضیان خرید از کالای مورد پذیرش
 • • اصل یا کپی برابر اصل مستندات کالاهای وارداتی که فهرست آن در پرسشنامة پذیرش قید شده است
 • • تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که عرضه آن‌ها به عموم مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی می‌باشد
 • • قرارداد مشاور پذیرش
 • • سایر اطلاعات و اسناد به تشخیص متقاضی یا درخواست کمیته عرضه

توجه:بورس مستندات مربوط به مشخصات و یا استاندارد کالا را در قالب امیدنامه در سایت رسمی خود درج و منتشر می‌نماید و در صورت تشخیص کمیته عرضه، گزارش ارزشیابی کالا توسط مراجع ذیصلاح باید ارائه گردد. ضمن آنکه فرمت پرسشنامه پذیرش، فرم شناسه کالا، امیدنامه و فرم سفارش فروش به تصویب هیات مدیره بورس می‌رسد.

افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح برای

شرایط پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران

حداقل شرایط لازم:

• متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد

• میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد

• کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد

هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند و تغییر حداقل‌های مذکور به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.

عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.

افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح برای

راهنمای درج و پذیرش کالا

حداقل شرایط لازم

• متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد

• میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد

• کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد

توجه:هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند و تغییر حداقل‌های مذکور به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.

توجه:عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.

بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است ، هیئت پذیرش حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تایید یا رد پذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ سازمان اعلام کند. رای هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تایید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

بر این اساس، در صورتی که هیئت مدیرۀ سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.

همچنین در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رای تجدید‌نظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیۀ مراحل و پرداخت حق پذیرش، امکان‌پذیر خواهد بود.

توجه : درج نام کالای پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد. ضمن آنکه در صورت عدم عرضه کالای یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج آن در فهرست نرخ‌های بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.

مدارک پذیرش کالا در بازار فیزیکی

 • • فرم درخواست پذيرش کالا:در سربرگ شرکت پرینت گرفته شود و بصورت تایپی اطلاعات درج گردد و به .مهر و امضاء برسد.
 • • فرم تعهدنامه جهت پذیرش کالا:در سربرگ شرکت پرینت گرفته شود و بصورت تایپی اطلاعات درج گردد و به مهر و امضاء برسد. ضمنا عرضه سالانه مطابق با حداقل 60 درصد تولید واقعی اعلام شده در فرم امید نامه شرکت باشد.
 • • فرم پرسشنامه پذیرش کالا:اطلاعات شرکت تایپ شده و پرینت و مهر شود و به امضاء اعضای صاحب امضای هیئت مدیره برسد.
 • • فرم امید نامه:اطلاعات شرکت تایپ شده و پرینت شود.
 • • فرم شناسه کالا:اطلاعات شرکت تایپ شده و پرینت و مهر شود و به امضاء اعضای صاحب امضای هیئت مدیره برسد.
 • • کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا:در صورت عدم دریافت استاندارد کلیه نامه نگاری ها با اداره استاندارد جهت دریافت استاندارد ارسال گردد + نامه تعهد شرکت مبنی بر دریافت استاندارد کالا تا یکماه آینده .) برگه نتیجه آزمایشگاه رسید پرداخت حق پذیرش.
 • • جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می‌باشند:
  • 1- برگ سبز گمرکی
  • 2- گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس
  • 3- قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند
  • 1- پروفرمای کالای وارداتی
  • 2- گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا بر اساس گواهی کیفیت ارائه شده
  • 3- تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند (7-1) این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری

  افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح حساب وکالتی افتتاح برای

  خرید سیمان از بورس کالا

  در بورس کالا ایران، محصولات صنعتی و کشاورزی به‌ صورت نقد، نسیه و سلف خرید و فروش می‌شود. انجام معاملات سیمان در بورس کالا، یکی از اثرگذارترین رخدادهایی بود که در جهت توسعه اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. خرید و فروش سیمان در بورس کالا تا حدودی پایانی بر قیمت‌گذاری دستوری سیمان در بازار بود. در این مقاله نحوه خرید سیمان از بورس کالا را به طور کامل شرح می‌دهیم.

  عرضه‌ سیمان در بورس کالا

  با ورود هر کالایی از جمله سیمان به این بازار بورس، رقابت در بستری حرفه‌ای و سالم انجام می‌گردد. خریداران و فروشندگان در شرایطی یکسان به فعالیت می‌پردازند و از پس این رقابت و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت مشخص می‌شود. کارخانه به‌طور مستقیم و خریداران هم مستقیم و بدون واسطه با قیمت‌ها مواجه می‌شوند. معامله‌ی کالاهای فیزیکی صنعتی مزایای بسیاری برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دارد. فعالین صنعت ساختمان، مصالح فروشان و کارگاه های تولید بتن و همه و همه می‌توانند با قیمت مناسب‌تری به‌صورت مستقیم از کارخانه سیمان خریداری کنند.

  پیش‌نیاز خرید سیمان در بورس کالا

  خرید سیمان سفید و سیاه برای همه شما خواه حقیقی یا حقوقی باشید، امکان‌پذیر است. اما برای اقدام و ثبت درخواست افراد باید کد بورسی دریافت کنید. در ادامه به مدارک مورد نیاز جهت گرفتن کد بورسی خواهیم پرداخت:

  مدارک مورد نیاز برای دریافت کد بورس کالا

  • اسکن رنگی تمام صفحات شناسنامه
  • اسکن رنگی پشت و رو کارت ملی
  • معرفی به بانک از طرف کارگزاری اقتصاد بیدار و افتتاح حساب وکالتی نزد بانک
  • تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقیقی
  • ثبت نام در سامانه جامع انبارها
  • ثبت نام سجام و احراز هویت در سامانه سجام sejam.ir
  • تکمیل فرم قرارداد برخط کالا

  مراحل خرید سیمان در بورس کالا

  بعد از دریافت کد بورسی از کارگزاری اقتصاد بیدار و فراهم کردن پیش‌نیازهای ذکر شده، مراحل زیر برای خرید سیمان الزامی هستند:

  • انتخاب کارگزار (مکان معامله مجزا در بورس کالا برای معامله گران وجود ندارد. و هر گونه خرید یا فروش از طریق یک کارگزار، صورت می گیرد. از این‌رو انتخاب کارگزاری اقتصاد بیدار به عنوان رتبه الف بسیار مهم است)
  • واریز باقیمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اولیه به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای
  • تسویه اسنادی معاملات در اتاق پایاپای و صدور اسناد معاملاتی
  • تسویه مالی معاملات در اتاق پایاپای
  • نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزینه ها به حساب معامله گران از طریق حساب بانکی
  • تکمیل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار همراه با پیشنهاد قیمت
  • واریز حداقل سپرده مورد نیاز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای
  • انتقال سفارش مشتری به تالار معاملات توسط کارگزار
  • شرکت در حراج توسط کارگزار و انجام معامله در تالار مربوطه

  قیمت سیمان در بورس کالا

  از آن‌جایی که قیمت سیمان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد برای اطلاع از قیمت سیمان باید ابتدا وارد سایت بورس کالا شویم و در قسمت آمار، بازار فیزیکی و سپس امار معاملات فیزیکی را کلیک کنیم. در بخش همه گروه های اصلی، صنعتی و در قسمت همه گروه، سیمان را انتخاب کنیم. با کلید بر آیکون نمایش، همه‌ی اطلاعاتی که درباره‌ی قیمت و انواع سیمان موجود و . برای ما نشان داده می شود.

  جمع‌بندی

  در این مقاله از سری مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار نحوه و مراحل خرید سیمان از بورس کالا و بررسی قیمت و انواع آن را تشریح کردیم. عرضه مستقیم سیمان فواید بسیاری برای اقتصاد و مخصوصا خریدار و فروشنده دارد که از مهم‌ترین آن‌ها انجام معامله بدون وجود واسطه می‌باشد. برای مطالعه‌ی سایر مطالب مرتبط با بورس کالا و سایر زمینه‌ها می‌توانید به سایت رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه نمایید.

  فرآیند معاملات

  دریافت کد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست قبل از شروع به فعالیت در بورس کالا اقدام به اخذ کد نمایند در حال حاضر اشخاص حقیقی تنها در رینگ محصولات کشاورزی ، قرارداد آتی ، سیمان و رینگ صادراتی می توانند اقدام به خرید نمایند.

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد حقیقی

  1. تکمیل فرم های مربوط به درخواست کد اشخاص حقیقی
  2. کپی شناسنامه
  3. کپی کارت ملی

  لازم به ذکر تمامی مدارک فوق توسط کارگزار برابر اصل می گردد.

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت نحوه خرید در بورس کالا کد اشخاص حقوقی

  1. تکمیل فرم های مربوط به درخواست کد اشخاص حفوفی
  2. کپی اساسنامه
  3. کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
  4. کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیئت مدیره و دارنگان امضا ی مجاز شرکت
  5. صورت های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی
  6. کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

  لازم به ذکر تمامی مدارک فوق توسط کارگزار برابر اصل می گردد.

  نحوه اعلام عرضه محصولات

  اطلاعات هر عرضه می بایست ۲۴ ساعت قبل از زمان عرضه توسط شرکت بورس کالای ایران اطلاع رسانی گردد که مرجع اصلی اطلاع رسانی در این خصوص ، پرتال بورس کالا به آدرس : www . Ime.co.ir می باشد این زمان برای کالای صادراتی ۵ روز می باشد .

  ارائه سفارش خرید

  • خریداران می بایست حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع تالار معاملات سفارش های خرید خود را در فرم سفارش خرید تکمیل و به کارگزار ارائه نماید
  • پرداخت پیش پرداخت که درصدی از ارزش معاملات می باشد الزامیست . این میزان از ۱۰ الی ۱۰۰ درصد متغیر بوده که توسط بورس کالا تعیین می گردد.( ماده ۷ دستورالعمل ثبت سفارش کالا

  زمانبندی تالار معاملات

  نحوه انجام معاملات

  معاملات بر اساس حراج حضوری تک نرخی با استفاده از ابزار و سامانه الکترونیکی در چهار دوره زمانی انجام می گیرد.

  دوره زمانی سبز رنگ

  دوره زمانی زرد رنگ

  1. ابتدای شروع معاملات
  2. امکان اضافه یا حذف نمودن سفارش برای خریدار و فروشنده وجود دارد
  3. در این دوره زمانی هیچ گونه اولویت قیمتی و زمانی وجود ندارد
  4. عدم انجام معامله حتی در صورت تساوی قیمت از سوی خریدار و فروشندi
  1. عدم امکان ورود سفارش جدید
  2. عدم امکان حذف سفارش ها
  3. امکان افزایش حجم عرضه در ۲۰ ثانیه اول و کاهش نرخ تا پایان زمان زرد از سوی فروشنده
  4. امکان کاهش حجم تقاضا از سوی خریدار ( قبل از پذیرفتن قیمت عرضه کننده ) و افزایش قیمت پیشنهادی کالا
  5. این دوره در صورتیکه خریدار و فروشنده طی دوره به توافق بر قیمت نرسند برای یک نوبت دیگر قابل تمدید می باشد.
  6. در صورتیکه خریداران و فروشنده بر فیمتی توافق نمایند و میزان تقاضا از عرضه کمتر باشد معامله نحوه خرید در بورس کالا انجام شده و مازاد عرضه نسبت به تقاضا به سامانه عرضه مازاد ( مچینگ ) منتقل می گردد.

  نکته: در صورتیکه تقاضایی که قیمت عرضه کننده را پذیرفته است از حداقل حجم جهت کشف نرخ کمتر باشد معامله انجام نمی گیرد . این میزان از سوی بورس کالا تعیین و اطلاع رسانی می گردد.

  نکته: در صورتی که بر روی یک کالا هیچ معامله ای صورت نپذیرد کالا به دلیل عدم کشف نرخ کالا وارد سیستم عرضه مازاد (مچینگ) نمی شود.

  دوره زمانی آبی رنگ

  این دوره جهت نظارت از سوی ناظر در ارتباط با صحت معاملات انجام شده می باشد و هیچ تغییری در سیستم رخ نخواهد داد.

  دوره زمانی قرمز رنگ

  در صورت فزونی تقاضایی که قیمت عرضه کننده را پذیرفته باشند بر کل میزان عرضه در دوره زمانی زرد رنگ این دوره بلافاصله پس از دوره زمانی زرد رنگ شروع می شود.

  نحوه خرید میلگرد از طریق بورس کالا

  buy rebar from the stock market with a building permit

  فعالیت دلالان در بازارآهن و فولاد، نابسامانی‌هایی را در این بازار به وجود آورده بود، بنابراین وزرات صمت (صنعت، معدن و تجارت) تصمیم گرفت مقاطع فولادی مانند میلگرد را به صورت مستقیم در بورس کالا عرضه کند.
  هدف از این کار یعنی عرضه میلگرد در بورس کالا این است که آشفتگی موجود در بازار فولاد کاهش پیدا کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند در شرایط بهتر و عادلانه‌تری کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

  بازار بورس کالا جزو محبوب‌ترین و پرطرفدارترین بازارها جهت معاملات حوزه آهن‌آلات است و معامله محصولات و مقاطع فولادی در این بازار از ریسک کمتری برخوردار است و همچنین می‌تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد.
  بالا بودن قیمت میلگرد برخی از کارخانجات مانند بناب و ذوب آهن باعث شده است که مصرف‌کنندگان به خرید میلگرد از بورس کالا روی آورند.

  لازم به ذکر است که فعالیت در بورس کالا مانند فعالیت در همه بازارها نیاز به دانش و آگاهی نسبت به شرایط و قوانین آن دارد و فرایند خاص خود را دارد که در صورت عدم آکاهی می‌تواند ریسک و خطرات زیادی به همراه داشته باشد در این مقاله از وبلاگ آهن اسپات به بررسی و توضیح این قوانین خواهیم پرداخت.

  buy rebar from the stock market with a building permit

  آشنایی با بورس کالا

  یکی از راه‌هایی که مدتی است برای جلوگیری از آشفتگی در بازار به راه افتاده است، خرید میلگرد از طریق بورس کالا است. بورس کالای ایران از سال 1382 شروع به فعالیت کرده است و با تصویب قانون جدید مربوط به بازار اوراق بهادار در سال 1384 تمام بازارهای بورس با یکدیگر ادغام شدند.

  بورس کالا در واقع یکی از زیر مجموعه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است. که انواع کالاها در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی، شمش طلا، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و همچنین محصولات کشاورزی در آن عرضه شده و توسط کارگزاران مورد تأیید سازمان بورس معامله و داد و ستد می‌شود.

  مراحل خرید میلگرد از بورس کالا

  1. تکمیل فرم تقاضا

  متقاضیان خرید میلگرد از بورس کالا برای هر بار خرید باید فرم درخواست مربوطه را تکمیل کنند. مشخصات دقیق و کامل کالای مورد نظر، تولید کننده، حداکثر قیمت خرید و غیره از جمله مواردی است که در فرم آمده و باید به دقت تعیین شود.
  میلگرد از جمله کالاهایی است که برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه با مدارک و شرایط خاصی به متقاضیان فروخته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مدارک مورد نیاز برای خرید میلگرد از بورس کالا، ارائه پروانه ساختمان از سوی متقاضی است.

  پس از اینکه متقاضی درخواست خرید خود را ثبت کرد، کارگزار امکان خرید کالا را بررسی کرده و در صورت نیاز با تولیدکننده در مورد عرضه آن رایزنی و تبادل نظر می‌کند.

  2. پرداخت کارمزد

  متقاضی برای خرید میلگرد باید ابتدا 10 درصد از کل مبلغ خرید را به حساب کارگزاری واریز کند. این میزان به این منظور از خریدار اخذ می‌شود که بر تعهداتش پایبند بوده و در صورتی که جرایم احتمالی رخ داد، کارگزاری بتواند از این مبلغ استفاده کند. کارگزاری‌ها در صورتی که برای انجام خرید نیاز به کسر کارمزد باشد، مبلغ کارمزد را از 10 درصد پیش‌پرداخت کسر می‌کنند.
  در صورتی که کالای مورد نظر متقاضی، جزو رینگ صادراتی باشد، در این صورت باید 5 درصد از ارزش کل کالای سفارش داده شده، از سوی خریدار به حساب کارگزاری واریز شود.

  پس از ثبت درخواست متقاضی، کارگزار مربوطه با توجه به سفارش خریدار و بر اساس میزان، وزن، نوع، تعداد و مبلغ میلگرد، در تالار بورس کالا در زمان عرضه با سایر کارگزاران رقابت می‌کند و در صورتی که بتواند کالا را به اندازه کافی و با قیمت مناسب (سقف قیمتی که خریدار در فرم درج کرده است) پیدا کند، خرید را انجام می‌دهد.
  در این صورت کارگزار اطلاعات و جزئیات معامله (حق‌الزحمه کارگزاری، عوارض بورس و قانون و غیره) را از طریق یک اطلاعیه رسمی به خریدار اطلاع‌رسانی می‌کند.

  3. مهلت تسویه مبلغ

  خریدار تا ساعت 10 صبح روز سوم کاری بعد از خرید مهلت دارد که بر اساس اطلاعیه خرید صادر شده از سوی کارگزار، مابقی مبلغ میلگرد را به حساب سازمان بورس واریز کرده و فیش بانکی واریز مبلغ را به کارگزاری تحویل دهد.
  نکته مهمی که در خصوص واریز باقیمانده وجه وجود دارد این است که باید نام واریز کننده وجه در فیش بانکی با نام خریدار یکسان باشد.

  در صورتی که اسامی مغایرت داشته باشد توسط کارگزاری تأیید نمی‌شود. پس از تأیید واریز مبلغ، کارگزاری موظف است تسویه حساب انجام داده و تمام مدارک را به کارگزار فروشنده تحویل دهد.

  در فرایند خرید میلگرد از بورس کالا تعیین پیمانکار حمل بار و محل تخلیه بار بر عهده خریدار است. و انجام پیگیری‌های لازم جهت تأیید سفارش و ارسال آن جزو وظایف کارگزاری است. در آخر حواله فروش توسط کارگزار صادر شده و بار جهت بارگیری و حمل به محل تعیین شده توسط خریدار آماده می‌شود.

  نحوه محاسبه قیمت میلگرد در بورس کالا

  قیمت میلگرد در بورس کالا کاملا وابسته به میزان عرضه و تقاضا است به همین دلیل از شفافیت بالایی برخوردار است. البته عوامل دیگری مانند نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ دلار نیمایی نیز در تعیین قیمت میلگرد مؤثر هستند.
  زیرا زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، صنایع بالادستی و پایین‌دستی تمایل پیدا می‌کنند که برای دستیابی به سود بیشتر محصول خود را صادر کنند. که همین امر باعث کاهش عرضه میلگرد در بازار و افزایش قیمت آن می‌شود.

  میزان کارمزد مشتری

  • 18 درصد از ارزش کل معامله به عنوان حق الزحمه کارگزار
  • 06 درصد از ارزش کل معامله به عنوان کارمزد برای شرکت بورس کالا
  • 04 درصد از ارزش کل معامله به عنوان کارمزد برای سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

  buy rebar from the stock market with a building permit

  نماد میلگرد در بورس کالا

  متقاضیان خرید میلگرد از بورس کالا، باید با نماد هر یک از کارخانجات عرضه کننده میلگرد در بورس آشنایی داشته باشند. و اطلاعات لازم را در این خصوص کسب کنند. در ادامه نماد میلگرد را در سبد هر یک از کارخانجات تولید میلگرد مشاهده می‌کنید.

  • سبد میلگرد مخلوط (میلگرد مجتمع فولاد ظفر بناب)
  • سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 ( میلگرد آذر فولاد امین )
  • سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 ( میلگرد میانه آذربایجان )
  • سبد میلگرد مخلوط ( میلگرد جهان فولاد سیرجان )
  • سبد میلگرد مخلوط ( میلگرد کارخانه ذوب‌آهن اصفهان )
  • سبد میلگرد 14 تا 25 (میلگرد مجتمع فولاد صنعت بناب)
  • سبد میلگرد 14 تا 28 – A3 (میلگرد مجتمع فولاد خراسان)
  • سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 ( میلگرد صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه )
  • سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 ( میلگرد صبا فولاد زاگرس )
  • سبد میلگرد مخلوط ( میلگرد فولاد روهینا جنوب )

  حداقل تناژ خرید میلگرد از بورس کالا

  با وجود اختلالاتی که توسط دلالان در بازار آهن و فولاد ایجاد شده بود و قیمت‌های نجومی که این محصولات پیدا کرده بودند. وزارت صمت تصمیم گرفت که مقاطع فولادی را در بورس کالا عرضه کند.
  بر اساس این تصمیم نحوه خرید در بورس کالا مقرر شد که قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی رقابتی بوده و بر این اساس مصرف کننده بتواند محصول مورد نیاز خود را قیمت عادلانه و مناسب خریداری کند.

  به همین دلیل عرضه میلگرد و تیر آهن در بورس کالا فقط در روزهای چهارشنبه انجام می‌شود. و متقاضیان خرید باید از طریق یک کارگزاری مطمئن اقدام به نحوه خرید در بورس کالا نحوه خرید در بورس کالا خرید کنند. در واقع کارگزاری نماینده خریدار در روز عرضه میلگرد است که بر اساس خواسته مشتری خرید را انجام می‌دهد.

  کارگزاران در روز عرضه ابتدا قیمت میلگرد را بر روی تابلوی بورس خوانده. و پس از آن قیمت درخواستی خود را به همراه مشخصات دقیق مقطع و تولید کننده آن در فرم مخصوص درج می‌کنند. پس از این مرحله خریدار باید مبلغ 10 تا 50 درصد ارزش معامله را به عنوان پیش‌پرداخت به حساب کارگزاری واریز کند.
  بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده، اشخاص حقیقی با پروانه ساختمان حداقل 20 تن سهمیه خرید میلگرد از بورس کالا دارند.

  نکات مهم در خرید میلگرد از بورس کالا

  • میلگرد و محصولات فلزی در ساعت 10:30 صبح روزهای کاری در بورس کالا عرضه می‌شوند
  • در تالار بورس کالا کارگزاران که نماینده خریداران هستند به همراه عرضه کنندگان محصولات به معامله می‌پردازند. در این تالار، کارگزاران ناظر و منشی به عنوان ناظر بر روند معاملات نظارت می‌کنند.
  • در زمان خرید میلگرد از بورس کالا، اگر خریدار تا 3 روز کاری پس از ثبت سفارش، مبلغ خرید را تسویه نکند به ازای هر روز تأخیر 0.25 درصد از ارزش کل معامله را جریمه شده و باید این مبلغ را به فروشنده پرداخت کند.
   این روند تا 10 روز کاری ادامه خواهد داشت. و در صورتی که پس از پایان این مهلت، تسویه انجام نشده باشد معامله فسخ شده و خریدار موظف است جریمه کارمزد کارگزار فروشنده را نیز پرداخت کند.

  یکی از ساده‌ترین و بهترین راه‌های خرید میلگرد، استفاده از پروانه ساخت برای خرید است. چنانچه فردی به عنوان صاحب یک پروژه ساختمانی موفق به کسب جواز ساخت شده باشد، می‌تواند به ازای هر 1000 متر مربع زیر بنا، 50 کیلوگرم آهن دریافت کند. در نحوه خرید در بورس کالا واقع صاحبان پروژه می‌توانند با استفاده از پروانه ساختمان، میلگرد را به صورت دولتی و با قیمت مصوب آن خریداری کنند.

  این نحوه فروش میلگرد باعث شده است که دست محتکران از این بازار کوتاه شده و بازار آهن و فولاد به یک ثبات نسبی دست پیدا کند. فروش میلگرد به این روش باعث شده است که تقاضای کاذب این محصول در بازار کم شده که همین امر باعث می‌شود قیمت آن به میزان واقعی نزدیک‌تر شود.

  خرید میلگرد؛ مستقیم و بدون واسطه از آهن اسپات

  تصمیم وزارت صمت در خصوص عرضه آهن و فولاد از طریق بورس کالا شرایطی را فراهم کرد که دست دلالان از این بازار کوتاه شده و خریداران و متقاضیان واقعی بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت عادلانه و مناسب از این مرجع خریداری کنند.

  در حال حاضر صاحبان پروژه‌های ساختمانی که مجوز یا پروانه ساخت داشته باشند می‌توانند به راحتی میلگرد مورد نیاز خود را با قیمت مصوب دولتی و از طریق بورس کالا خریداری کنند.
  متقاضیان خرید میلگرد می‌توانند با مراجعه به سایت آهن اسپات به عنوان مرجعی برای اطلاع‌رسانی در صنعت آهن و فولاد، به صورت آنلاین از قیمت آهن و فولاد مطلع شده و همچنین تحلیل و بررسی اخبار آهن و فولاد کشور را به صورت روزانه دنبال نمایند.

  نحوه خرید خودرو در بورس کالا

  نحوه خرید خودرو در بورس کالا

  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، رحمنی رئیس اداره امور ناظران و تالار‌های بورس کالای ایران گفت: عرضه خودرو در بورس کالا قطعی شد و اولین عرضه ۲۶ مرداد ماه انجام می‌شود.
  وی افزود: در این مرحله گروه صنعتی بهمن موتور در مجموع، ۶۰۰ دستگاه خودرو شامل ۲۵۰ دستگاه دیگینیتی در دور رنگ سفید و مشکی و فیدیلیتی ۵ و ۷ نفره به تعداد ۳۵۰ دستگاه در دو رنگ مشکی و سفید عرضه می‌کند.
  رحمنی با بیان اینکه خریدارانی که تمایل دارند خودرو از طریق بورس خرید کنند ابتدا باید نسبت به اخذ کد بورس کالا اقدام کنند اضافه کرد: متقاضیان باید به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه کنند که انتخاب کارگزار به عهده خودشان است و هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری می‌توانند کد بورسی دریافت کنند.
  رئیس اداره امور ناظران و تالار‌های بورس کالای ایران با بیان اینکه این افراد قبلا باید در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شده باشند تصریح کرد: همچنین لازم است متقضایان برای گشایش حساب وکالتی اقدام کنند که به بورس کالا وکالت می‌دهد هنگام خرید، مبلغ را از آن حساب برداشت کند تا مراحل تسویه انجام شود.
  وی گفت: خریداران این کالا حتما باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی داشته باشند، زیرا هنگامی که ثبت سفارش می‌کنند این مبلغ در آن حساب مسدود می‌شود تا زمانی که فرایند حراج به پایان برسد..
  رحنی اضافه کرد:در حال حاضر هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش برای یکی از کد‌های عرضه شده است و صرفا هم یک دستگاه خودرو می‌تواند خرید بکند.
  وی تصریح کرد:صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به نام همان شخص خریدار خواهد بود.
  رئیس اداره امور ناظران و تالار‌های بورس کالای ایران گفت: بعد ازینکه خریدار در فرایند حراج شرکت کرد و خودرو نحوه خرید در بورس کالا برنده شد یکسری هزینه‌های ثابت هم از جمله هزینه‌های عوارض و شماره گذاری و هوشمند سازی کارت خودرو باید پرداخت کند که مبالغ آن در اطلاعیه عرضه جود دارد.
  رحمنی اضافه کرد:همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت کرده و خریدش را نهایی کرده است تعیین و دریافت می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.