ضریب آلفا چیست؟


دو نوع ضریب انبساط حرارتی وجود دارد

نکات کلیدی فصل دما و گرما

· دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی اجسام را مشخص میکند.· تغییر کمیت دماسنجی اساس کار دماسنج هاست.· فارنهایت در صنعت و هواشناسی کاربرد دارد.· دماسنج های معیار: ۱- پلاتینی ۲- گازی ۳- تف سنج· دماسنج ترموکوپل در سال ۱۹۹۰ به علت دقت کمترش نسبت به دماسنج های بیان شده از مجموعه دماسنج های معیار کنار گذاشته شده است.· دماسنج ترموکوپل کاربرد فراوانی در صنعت و آزمایشگاه دارد.· گستره دماسنجی یک ترموکوبل به جنس سم های آن بستگی دارد.· مزیت ترموکوبل این است که۱-به دلیل جرم کوچک محل اتصال خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود به حالت تعادل گرمایی می‌رسد.۲-می تواند در مدارهای الکترونیکی به کار رود که در بسیاری از وسایل صنعتی گرمایشی و سرمایشی یافت میشود.· بیشتر از با افزایش دما حجم زیاد و با کاهش دما حجمشان کم میشود.· ضریب انبساط طولی آلفا علاوه بر جنس ماده به دما نیز اندکی وابسته است اما به دلیل اینکه این وابستگی ناچیز است معمولا آنرا در محاسبات معمولی نادیده میگیریم.· انبساط گرمایی یک جسم در دیدگاه میکروسکوپی پیامد تغییر فاصله بین اتم ها و مولکول های تشکیل دهنده آن است .· با انبساط جسم جامد شکل آن عوض نمی‌شود و همه ابعاد آن به تناسب افزایش می یابد یعنی اگر مثلثی انبساط پیدا کند زاویه‌های آن تغییر پیدا نمی‌کند و یا در دایره ای که دارای حفره است با انبساط گرمایی قطر افزایش پیدا میکند.هر ذره دو نوع انرژی دارد:1- جنبشی: وابسته به سرعت و جرم ذره است.2- پتانسیل: وابسته به موقعیت و وضعیت هر ذره در آن ذخیره میشود.· به مجموعه انرژی جنبشی و پتانسیل هر ذره انرژی درونی میگوییم.· دمای جسم با میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده آن جسم متناسب است.· میانگین انرژی جنبشی یعنی مجموع انرژی جنبشی تک تک ذرات تشکیل دهنده جسم تقسیم بر تعداد ذرات.· دما برحسب کلوین هرگز منفی نمی شود.· دقت حساسیت دماسنج جیوه ای به سه عامل بستگی دارد:۱: قطر لوله که هرچه لوله باریک تر باشد با تغییر دما ارتفاع بیشتر است پس دقت بیشتر است.۲-ضخامت دیواره: هرچه کمتر باشد دما دقیق تر نشان داده میشود ۳-حجم مایع و مخزن.· در فشار یک اتمسفر گستره دماسنج جیوه از منفیه ۳۹ تا ۳۵۷ و گستره ی دماسنج الکلی از منفیه ۱۱۵ تا ۷۸ است.· البته در بیشتر دماسنج های الکلی از الکل ناخالص استفاده می کنند.· دمای وجود ندارد که دمای یک جسم بر حسب درجه سلسیوس هم اندازه با دمای آن جسم بر حسب کلوین باشد.· اگر جسمی گرمای Q دریافت کند انرژی درونی اش به اندازه Q افزایش و اگر یک جسم گرما بگیرد یا از دست بدهد سه اتفاق ممکن است رخ بدهد:۱-فقط دمای جسم تغییر کند.۲-فقط حالت جسم تغییر کند.۳-به نوبت هم دمای جسم تغییر کند و هم حالت جسم.· گرمای ویژه c :۱-مقدار گرمایی که به یک کیلوگرم جسم می‌دهند تا دما یک کلوین بالا برود.۲-فقط به جسم به جنس ماده سازنده بستگی دارد.۳-یکای آن ژول بر کیلوگرم. کلوین است.۴-برای هر ماده عدد مشخصی است. ظرفیت گرمایی : C۱-مقدار گرمایی که یک جسم می گیرد تا دمای آن یک کلوین بالا برود.۲-به جرم و جنس ماده سازنده بستگی دارد.۳-یکای آن ژول بر کلوین است. ۴-بسته به جرم ماده تغییر میکند.· در دمای منفی ۴۰ درجه سلسیوس عدد نشان داده شده در دماسنج فارنهایت و سلسیوس یکسان است.· هر مشخصه ای مانند حجم، فشار و . که قابل اندازه گیری باشد و در اثر گرمی و سردی تغییر کند می تواند یک کمیت دماسنجی باشد.· موادی مانند پلاستیک در اثر افزایش دما کاهش حجم می‌یابند.· برای بالاترین دما حدی نداریم.· اساس کار تف سنج تابش گرمایی است.· در ترموکوپل ها ولتاژ کمیت دماسنجی است و نوعی مولد الکتریکی اند.· محیط دایره یا هر شکل هندسی دیگر از جنس طول است و می‌توانیم با همان روابط انبساط طولی را برای تغییرات آنها به کار ببریم.· پایین ترین دمای که یک مولکول می تواند جزئی‌ترین ارتعاش داشته باشد منفی ۲۷۳ درجه سانتیگراد است.· در دما سنج ترموکوپل فرقی نمی‌کند کدام یک از سیم ها را به ولت سنج وصل کنیم اما معمولا سیمی که رسانه بهتری دارد به ولت سنج وصل می‌شود.

سلام کل فصل نکات کلیدی و اصلی و مهم دارد
دما=معیاری برای تعیین گرمی و سردی اجسام. یا میانگین انرژی ذرات جسم

روش های اندازه گیری دما=تماسی و غیر تماسی

ضریب انبساط=نسبت تغییر طول به طول اولیه

انرژی درونی=مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ذرات یک جسم یا انرژی ذخیره شده در ذرات یک جسم

گرمای ویژه(c)= مقدار گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از یک ضریب آلفا چیست؟ ماده داده شود تا دمای آن یک درجه سلسیوس و یا یک درجه کلوین تغییر کند.(Q=m.c.Δ.θ)

ترموکوپل:از دو سیم غیر همجنس تشکیل شده که آن ها را به یکدیگر متصل می کنیم و یا می تابانیم.اساس کار: اختلاف در میزان رسانایی گرما و ایجاد اختلاف پتانسیل است

دما=معیاری برای تعیین گرمی و سردی اجسام.

روش های اندازه گیری دما=تماسی و غیر تماسی

ضریب انبساط=مواد با افزایش دما منبسط و با کاهش دما منقبض می شوند.

انرژی درونی=مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ذرات یک جسم

گرمای ویژه(c)= مقدار گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از یک ماده داده شود تا دمای آن یک درجه سلسیوس و یا یک درجه کلوین تغییر کند.(Q=m.c.Δ.θ)

ترموکوپل:از دو سیم غیر همجنس تشکیل شده که آن ها را به یکدیگر متصل می کنیم و یا می تابانیم.اساس کار: اختلاف در میزان رسانایی گرما

امواج تتا در مغز

امواج تتا در مغز

قبلا راجع به مزیت های درمان از طریق امواج مغزی صحبت شده است، این روش شامل الگوهای خاصی از امواج مغزی می شود که نتایج مثبت دریافت می کنند. امواج مغزی عبارتند از امواج آلفا که القا کننده آرامش و خلاقیت هستند، امواج بتا تمرکز و منطق را کنترل می کنند و امواج دلتا که به بهبود جسمی و خواب عمیق کمک می کنند. اما یکی از امواج مغزی که به نظر می رسد متعادل کننده هر سه مورد، آلفا، بتا و دلتا، باشد موج تتا می باشد. این موج فراهم کننده شادی است.

محتوای ضریب آلفا چیست؟ صفحه (قابل کلیک)

امواج تتا

امواج تتا بین 3.5 تا 7 هرتز عمل می کنند. این امواج آهسته حرکت می کنند و در زمان خواب، استراحت و رویا دیدن تولید می شوند. به همین دلیل گرچه امواج تتا در زمان مدیتیشن تولید می شده اند، اما مردم این را نمی دانستند.

یکی از علائم رایج تولید امواج تتا توسط مغز این است که فرد تا حدی هوراز اری خود را از دست می دهد. این احساس به فرد دست می دهد که فرد کنترل خود را از دست داده و خود را به قدرت های ماوراء و کیهانی می سپارد ولی در عین حال هنوز قادر به تشخیص محیط و رویدادهای اطراف خود می باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که فرد در حال مدیتیشن یا رویا پردازی باشد. شاید برای شما نیز این اتفاق افتاده باشد که در افکار خود فرو می روید و ناگهان که به خود می آیید متوجه می شوید زمان زیادی سپری شده در حالیکه اصلا اینطور به نظر نمی رسد. در این شرایط احتمالا انفجاری از امواج تتا داشته اید.

مزایای امواج تتا

همانطور که در بالا ذکر شد ابزاری برای شادی هستند و قادر به ارائه مزایای مربوط به همه امواج مغزی در برخی ظرفیت ها هستند. این امواج بهترین گزینه برای افرادی هستند که نیاز به بهبود سریع از همه مسائل رودر روی خود، دارند. در ادامه به چند مزیت مربوط به امواج تتا می پرداریم:

اگر به دنبالی راهی برای افزایش هوش و حافظه و بهبود عملکرد مغزتان هستید، دوره تقویت هوش و تقویت حافظه دکتر مصطفی امیری را از دست ندهید.

تقویت هوش

 • رهایی از استرس – مانند امواج آلفا و دلتا، امواج تتا نیز به کاهش استرس، جسمی و روحی، کمک می کنند. این امواج با آرام کردن ذهن کار می کنند و به مغز کمک می کنند تا بر روی مشکلات تمرکز کند. این ویژگی برای استرس های ناشی از کار بسیار خوب می باشد. تحقیقات نشان داده اند که استرس ناشی از کار نه تنها باعث مشکلات روحی می شود، بلکه مشکلات و مسائل جسمی نیز به دنبال خواهد داشت.
 • افزایش خلاقیت و حافظه یادگیری – معمولا حوزه های امواج آلفا و بتا، خلاقیت و یادگیری، با تولید امواج تتا افزایش می یابد. در تحقیقات انجام شده مشخص شده است که هنرمندان و افراد هوشمند در زمان خلق آثار هنری، ساخت موسیقی، حل مسائل کامپیوتری و غیره دارای میزان بالایی از امواج تتا می باشند. این امواج به بهبود حافظه نیز کمک می کنند که در حفظ مهارت های جدید و یادگیری و فرایندهای خلاقانه تاثیر زیادی دارند.
 • بهبودانرژی جسمی و روانی – امواج بتا و دلتا دارای این مزیت ها هستند، اما امواج تتا آنها را با هم و در یک ظرفیت کمتر ترکیب می کند. امواج تتا در فرایند خواب نیز موثر هستند، بنابراین با وجود این امواج بهبود خواب بیشتر خواهد شد و به بدن اجازه می دهد که از لحاظ جسمی و روحی خود را بهبود بخشد. امواج تتا باعث جوانسازی سریع ذهن می شوند و انرژی زیادی به بدن می رسانند و برای رسیدن به اهدافتان به شما کمک می کنند.

این امواج به پیشرفت مهارت ها و توانایی های متافیزیکی نیز کمک می کنند. یکی از مزایای هیجان انگیز امواج تتا توانایی برای بهبود مهارت هایی است که به قدرت های خوب ذهنی و روحی دارند، از جمله: رویا دیدن شفاف، تجربه خروج از جسم و تجربه های عمیق معنوی.

محققان دریافته اند که افراد در زمان تجربه موارد نام برده و در زمان فعالیت های عمیق معنوی امواج تتا تولید می کنند، به همین دلیل جلسات مدیتیشن در زمان یک درک عمیق تر از اعتقادات مذهبی فرد انجام می شود.

تحقیقات بسیاری نشان داده اند که حتی 30 دقیقه مدیتیشن با تتا می تواند نتایج چشمگیری در پی داشته ضریب آلفا چیست؟ باشد و باعث بهبود روحی و سلامت جسمی، بهداشت و انرژی می شود.

انواع مختلفی از مدیتیشن وجود دارد و هر یک می تواند برای رسیدن به حالت تتا استفاده شود. مهم ترین نتایج مربوط به مدیتیشن در حالت تتا به شرح زیر می باشند:

ضریب انبساط حرارتی (Thermal expansion coefficient)

هنگامی که یک جسم را گرم می‌کنیم انرژی جنبشی یا همان جنب و جوش مولکول ها تشکیل دهنده زیاد می‌شود با افزایش جنب و جوش مولکول ها نیازمند فضای بیشتری هستند که ضریب آلفا چیست؟ همین امر باعث افزایش حجم یا انبساط جسم می‌شود. برای بیان میزان افزایش حجم جامد، مایع یا گاز که با افزایش دمای یکسان انجام می‌شود ضریب انبساط حرارتی را تعریف کرده اند مقدار این ضریب به دو عامل تعداد ذرات جسم و میزان گرما بستگی دارد.

Coefficient of thermal expansion

دو نوع ضریب انبساط حرارتی وجود دارد

انبساط حرارتی خطی

افزایش انرژی جنبشی ذرات سازنده باعث افزایش فاصله تعادلی اتم‌های پیوندی و در نتیجه افزایش طول پیوندهای شیمیایی می‌شود. افزایش طول این پیوندها موجب افزایش طول جامدات می‌شود.

این معادله با استفاده از طول اولیه و تغییرات طول نسبت به زمان ضریب انبساط حرارتی طولی را نشان می‌دهد.

انبساط حرارتی حجمی

زیاد شدن جنب و جوش مولکول ها شرایط را برای افزایش حجم جسم فراهم می‌کند. فرمول روبرو برای شرایط با فشار ثابت و متغیر صادق است که در آن V حجم اولیه و تغییرات حجم نسبت به زمان مقدار ضریب انبساط حرارتی حجمی را نشان می‌دهد.

مرجع کامل حروف یونانی در ریاضیات

greek-letters-math

پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این مطلب به مقالات قبلی ما هم مراجعه کنید:

همان‌طور که می دانید ترجمه ماشینی، مثل ترجمه گوگل ترنسلیت، همواره ایرادهایی دارد. به عبارت ساده، هیچ ترجمه‌ای جای ترجمه انسانی را نمی‌گیرد. اگر می‌خواهید ترجمه‌تان را مترجمی کاربلد و حرفه‌ای انجام دهد، می‌توانید به شبکه مترجمین ایران ، بزرگ‌ترین سایت تخصصی ترجمه در ایران، اطمینان کنید. همواره، برندهای معتبری مانند سامسونگ، مزدا و هواوی به ما اعتماد کرده‌اند و ترجمه‌شان را به مترجمین مجرب ما سپرده‌اند. ما بیش از 45,000 مترجم داریم که هر کدام در رشته‌‌های تخصصی مشخصی تبحر دارند. برای مثال، محتوای تخصصی حوزۀ صنایع را به مترجمی می‌سپاریم که در این رشته تحصیل کرده است یا این‌که مسلط به متون این حوزه است. برای استفاده از خدمات ترجمه مقاله، ترجمه متن، ترجمه کتاب، ترجمه سایت، ترجمه کاتالوگ و بروشور و حتی ترجمه همزمان، کافی است وارد سایت شبکه مترجمین ایران شوید و سفارش‌تان را ثبت کنید. ثبت نام و آپلود فایل در سایت شبکه مترجمین ایران

Α α (آلفا)

بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ اول مثلث، مقابل ضلع A
 • یکی از ریشه‌های معادلۀ درجه دو، که ریشۀ دیگر آن β است
 • معناداری آماری نتایج
 • نرخ مثبت کاذب در آمار

Β β (بتا)

بیانگر تابع بتا است

β بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ دوم مثلث، مقابل ضلع B
 • یکی از ریشه‌های معادلۀ درجه دو، که ریشۀ دیگر آن است
 • نرخ منفی کاذب در آمار
 • ضریب بتا، ریسک تنوع‌ناپذیر دارایی در ریاضیات مالی

Γ γ (گاما)

Γ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع گاما، تعمیم فاکتوریل
 • تابع بالای گامای ناقص
 • گروه مدولی، گروه تبدیل خطی کسری
 • توزیع گاما، توزیع احتمال پیوسته که با استفاده از تابع گاما تعریف می‌شود

γ بیانگر موارد زیر است:

Δ δ (دلتا)

Δ بیانگر موارد زیر است:

 • تفاضل محدود
 • عملگر تفاضلی
 • عملگر لاپلاس

δ بیانگر موارد زیر است:

 • تغییر در حساب تغییرات
 • تابع دلتای کرونکر
 • تابع دلتای دیراک
 • حداکثر درجۀ هر رأس در گرافی معین
 • حساسیت به قیمت در ریاضیات مالی

Ε ε (اپسیلون)

ε بیانگر موارد زیر است:

 • کمیت کوچک مثبت
 • خطای تصادفی در تحلیل رگرسیون
 • در نظریۀ مجموعه‌ها، اعداد ترتیبی حدی دنبالۀ
 • رشتۀ تهی در علم کامپیوتر
 • نماد لوی-چیویتا
 • نماد عضویت مجموعه (∋) مبتنی بر ε است

Ϝf (دایگاما)

 • گاهی اوقات، برای نشان‌ دادن تابع دایگاما استفاده می‌شود، هرچند حرف لاتین F (که تقریباً مشابه است) معمولاً جایگزین آن می‌شود.

Ζ ζ (زتا)

ζ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع زتای ریمان و سایر توابع زتا

Η η (اتا)

η بیانگر موارد زیر است:

 • ضریب رگرسیون جزئی در آمار
 • تانسور متریک مینکوفسکی در نسبیت

Θ θ (تتا)

Θ بیانگر موارد زیر است:

 • کران دقیق مجانبی مربوط به نماد O بزرگ
 • حساسیت به گذشت زمان در ریاضیات مالی

θ بیانگر موارد زیر است:

 • زاویۀ مستوی در هندسه
 • زاویه با محور x در صفحۀ XY در مختصات کروی یا استوانه‌ای

Ι ι (یوتا)

Κ κ (کاپا)

κ بیانگر موارد زیر است:

 • منحنی کاپا
 • عدد حالت ماتریس در آنالیز عددی
 • همبندی گراف در نظریۀ گراف
 • انحنا

Λ λ (لامبدا)

Λ بیانگر موارد زیر است:

 • مجموعه‌ای از اصول منطقی در روش اصل مسلم استنتاج منطقی در منطق مرتبۀ اول
 • ماتریس قطری ویژه‌مقدارها در جبر خطی

λ بیانگر موارد زیر است:

 • واحد اندازه‌گیری حجم معادل یک میکرو لیتر (μL1) یا یک میلی‌متر مکعب
 • بیان تابع در جبر لامبدا
 • ویژه‌مقدار کل در جبر خطی
 • میانگین طول عمر یا پارامتر اندازه در توزیع نمایی
 • تعداد پیشامدهای مورد انتظار در توزیع پواسون در احتمالات
 • ضرایب لاگرانژ در روش بهینه‌سازی ریاضیاتی، که به قیمت سایه‌ای در اقتصاد معروف است
 • چگالی خطی

Μ μ (مو/میو)

μ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع موبیوس در نظریۀ اعداد
 • نمایش حلقۀ مدول نمایشی
 • میانگین جمعیت یا مقدار مورد انتظار در آمار و احتمالات
 • اندازه یا مقداری در نظریۀ اندازه
 • میکرو، پیشوندی در سیستم بین‌المللی واحدها معادل (یک میلیونی‌ام)
 • نرخ سرویس در نظریۀ صف

Ν ν (نو)

Ξ ξ (کسی)

Ξ بیانگر آنسامبل بندادی بزرگی است که در مکانیک آماری یافت می‌شود

ξ بیانگر متغیر تصادفی است

Ο ο (امیکرون)

Ο بیانگر نماد Ο بزرگ است (که ممکن است با حرف لاتین O نیز نشان داده شود)

Π π (پی)

Π بیانگر موارد زیر است:

 • عملگر ضرب در ریاضیات
 • صفحه
 • ثابت ارشمیدس، …14159/3، نسبت محیط دایره به قطر آن

π بیانگر موارد زیر است:

Ρ ρ (رو)

ρ بیانگر موارد زیر است:

 • شعاع در دستگاه مختصات قطبی، استوانه‌ای یا کروی
 • ضریب همبستگی در آمار
 • حساسیت به نرخ سود در ریاضیات مالی
 • چگالی (جرم در واحد حجم)
 • مقاومت ویژه

Σ σ (سیگما)

Σ بیانگر موارد زیر است:

 • عملگر جمع
 • مجموعۀ نمادهای پایانی در گرامر صوری

σ بیانگر موارد زیر است:

 • تابع مقسوم‌علیه در نظریۀ اعداد
 • علامت جایگشت در نظریۀ گروه‌های متناهی
 • انحراف معیار جامعه یا پراکندگی در آمار و احتمال
 • عملگر انتخاب در جبر رابطه‌ای

Τ τ (تاو)

τ (حرف کوچک) بیانگر موارد زیر است:

 • فاصلۀ زمانی
 • متوسط عمر
 • ضریب همبستگی
 • نسبت طلایی …618/1 (البته φ (فی) رایج‌تر است)
 • تابع تاو راموناجان در نظریۀ اعداد
 • عملگر جفت‌کننده در نظریۀ نمایش
 • تعداد مقسوم‌علیه‌های اعداد فوق مرکب

Υ υ (اوپسیلون)

Φ φ (فی)

Φ بیانگر تابع توزیع تجمعی توزیع نرمال در آمار است

φ بیانگر موارد زیر است:

 • نسبت طلایی …6180339887/1
 • تابع فی اویلر در نظریۀ اعداد
 • نگاشت تمام‌ریخت در فضای تحلیلی
 • آرگومان اعداد مختلط
 • مقدار زاویۀ مستوی
 • زاویه با محور z در مختصات کروی
 • تابع چگالی احتمال توزیع نرمال در آمار

Χ χ (خی/کای/کی)

χ بیانگر موارد زیر است:

 • توزیع خی در آمار ( X2 بیشتر مصادف با توزیع خی 2 است)
 • عدد رنگی گراف در نظریۀ گراف
 • مشخصۀ اویلر در توپولوژی جبری
 • متغیری در معادلات جبری

Ψ ψ (سای)

Ω ω (امگا)

بیانگر موارد زیر است:

 • ثابت امگا
 • کران پایین مجانبی مرتبط با نماد O بزرگ
 • مجموعه وضعیت‌های احتمالی دستگاه متمایز در نظریۀ احتمال و مکانیک آماری
 • زاویۀ جسم
 • تابع حسابی شمارندۀ فاکتورهای اول اعداد

ω بیانگر موارد زیر است:

 • اولین عدد اصلی نامتناهی
 • مجموعۀ اعداد طبیعی در نظریۀ مجموعه‌ها (البته نماد ℕ یا N در سایر حوزه‌های ریاضی رایج‌تر هستند)
 • کمیت غالب مجانبی مرتبط با نماد O بزرگ
 • نتیجۀ محتمل آزمایش در نظریۀ احتمال
 • فرم دیفرانسیلی (به‌ویژه در فضای تحلیلی)

نتیجه گیری

در این مطلب سعی کردیم کلیه نمادهای یونانی به کار رفته در ریاضیات را بررسی کنیم، خوشحال می‌شویم در صورتی که انتقادی به متن دارید، در بخش نظرات با مطرح کنید.

ویژگی های صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک

با توجه به افزایش سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار، هر ساله شاهد شکل‌گیری صندوق‌ های سرمایه گذاری جدیدی هستیم که یکی از انواع آن صندوق سرمایه گذاری مشترک است. صندوق‌های مشترک با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کردند. این صندوق‌ها به عنوان یک نهاد شناخته می‌شوند که منابع مالی را جمع‌آوری و در سبدهای متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌کنند؛ نوعی نهاد مالی که تمرکز اصلی آن روی سرمایه گذاری در اوراق بهادار است.

ویژگی‌های صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

از جمله ویژگی‌ های صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ جایگزینی مناسب برای خرید سهام شرکت‌های فعال در بورس

فردی که تعداد مشخصی از واحدهای سرمایه گذاری هر یک از صندوق‌های سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد، در واقع به عنوان مالک سهام چند شرکت شناخته می‌شود که صندوق مورد نظر از محل کسب درآمدهای خود به عنوان سبد سرمایه گذاری سهام آن را خریداری کرده است. بر همین اساس، سود و یا زیان مالکان صندوق‌های سرمایه گذاری تحت تاثیر نوسانات قیمت کل مجموعه سهام موجود در سبدهای سرمایه گذاری است.

2_ قابلیت نقدشوندگی بالا

وقتی از قابلیت نقدشوندگی صحبت می‌شود، منظور قابلیت تبدیل سرمایه‌ها به نقدینگی است؛ هنگامی که سرمایه‌گذار قصد تغییر موضع سرمایه گذاری خود را دارد. ابزارهایی که در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در نظر گرفته شده است و سرمایه گذاران می‌توانند با توجه به ارزش خالص دارایی‌های خود، تمام یا تعداد مشخصی از واحدهای سرمایه گذاری خود را تبدیل به وجه نقد کنند.

3_ صرفه‌جویی نسبت به مقیاس

همان طور که می دانید انواع صندوق‌های سرمایه گذاری از طریق جمع‌آوری پول‌های کم تعداد بسیاری از سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کنند. به همین دلیل امکان استفاده از تمام مزایای یک مجموعه بزرگ سرمایه گذاری برای اجزای آن وجود دارد. بدیهی است که یک سرمایه‌گذار به تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های مربوط به مشاوره، تحلیلگری و استفاده از نرم‌افزارها را پرداخت کند اما در کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌های اندک تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، امکان استفاده از چنین مزایا و امکاناتی را به وجود می‌آورد.

4_ انگیزه مدیریت صندوق‌ های سرمایه گذاری

با توجه به نوع طراحی ساختار صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام و نوع ارتباط مستقیم آن با رشد ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری، منتفع شدن ارکان صندوق و مدیران قابل پیش‌بینی است که همین موضوع انگیزه مدیران برای تشکیل بهترین نوع سبد سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود مدیران تلاش خود را کنند تا بتوانند ارزش دارایی‌های صندوق‌ها را افزایش دهند.

سرمایه گذاری مشترک

برای این که بتوان صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک را با یکدیگر مقایسه کرد، لازم است به شناخت دقیق در رابطه با هر یک از آن ها دست یافت. بر همین اساس باید گفت که به طور کلی این نوع صندوق‌ها بر اساس هدف، دارایی و اندازه صندوق به شکل زیر دسته‌بندی می‌شوند:

1- صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

در رابطه با عملکرد این نوع صندوق سرمایه گذاری مشترک باید گفت که این صندوق‌ها بیشترین سرمایه گذاری خود را در بخش سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که دارای درآمد ثابتی هستند، انجام می‌دهند و مابقی سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می‌کنند. صندوق یاقوت و همای آگاه در دسته صندوق‌ های درآمد ثابت قرار می‌گیرند.

2- صندوق سرمایه گذاری در سهام

در این نوع صندوق‌ها 70 درصد از وزن سبد در بازار سهام سرمایه گذاری شده و 30 درصد باقی مانده در سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌شود. صندوق مشترک آگاه، صندوق هستی بخش آگاه و زمرد آگاه از جمله صندوق‌های مشترک سهامی هستند.

3- صندوق سرمایه گذاری مختلط

همان طور که از نام این نوع صندوق سرمایه گذاری مشترک برمی‌آید، آن را می‌توان ترکیبی از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سهام معرفی کرد. این نوع صندوق‌ها برای افرادی که اطمینان از کاهش ارزش سرمایه برایشان مهم است، می‌تواند بهترین گزینه باشد.

حال که با انواع صندوق‌ های سرمایه گذاری مشترک آشنا شدید، می‌توان به این نتیجه رسید که در مقایسه این صندوق‌ها عمده موضوعی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، میزان دارایی صندوق‌ها و محل سرمایه گذاری آن‌ها است. در واقع برای این که بتوانید نوع صندوق مورد نظر خود برای سرمایه گذاری را بیابید، لازم است ویژگی‌های هر صندوق را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهید.

مقایسه انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک

افراد حرفه‌ای برای مقایسه صندوق‌ها پارامترهای مهمی همچون ضریب آلفا، ضریب بتا، بازدهی صندوق‌ها، همبستگی رشد شاخص و همبستگی افت شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهند. البته اگر به عنوان یک فرد مبتدی قصد مقایسه انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک را دارید، می‌توانید از روش‌های مختلف این کار را انجام دهید. در ادامه به معرفی بعضی از این روش‌ها خواهیم پرداخت:

 • بررسی میزان نوسانات صندوق‌ها با توجه به نمودارهای NAV (نمودارهای صعودی که نوسان کمتری داشته باشند مطلوب‌تر خواهند بود)
 • بررسی میزان ترکیب انجام شده در دارایی صندوق‌ها (هرچه تنوع این ترکیب ها بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود)
 • کمک گرفتن از مشاوران مالی که به تحلیل ریسک‌ها و بازدهی صندوق‌ های سرمایه ضریب آلفا چیست؟ گذاری می‌پردازند.

بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک

معمولا یکی از سوالات متداولی که در رابطه با صندوق‌ های سرمایه گذاری مشترک به وجود می‌آید این است که بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک کدام است؟ برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم در ابتدا باید بگوییم که لازم است قبل از هر چیزی مشخص کنید در کدام یک از صندوق‌های مختلط، سهامی یا درآمد ثابت قصد سرمایه گذاری دارید. پس از تطبیق هدف خود با ویژگی‌های صندوق مورد نظر می‌توانید به بررسی این موضوع بپردازید که بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک کدام است و بهتر است در کدام صندوق سرمایه گذاری کنید.
اگر یک سرمایه گذاری بدون ریسک با سودی بیشتر از سپرده‌های بانکی می‌خواهید، صندوق‌های درآمد ثابت یاقوت و همای آگاه گزینه مناسبی برای‌تان خواهند بود. اگر به بازدهی بالا فکر می‌کنید و تحمل پذیرش ریسک را هم دارید، صندوق مشترک آگاه، هستی بخش (آگاس) و زمرد بهترین گزینه برای شما هستند. اگر قصد دارید در کنار سرمایه گذاری درآمد خود را نیز افزایش دهید، صندوق‌های همای و زمرد آگاه سود نقدی ماهانه و دوره‌ای پرداخت می‌کنند و می‌توانند گزینه مناسبی برای شما باشند.

کلام آخر

با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک بیان شد، مشاهده می‌شود که افراد زیادی تمایل به سرمایه گذاری در این صندوق‌ها را دارند اما با توجه به پیچیدگی‌هایی که این نوع سرمایه گذاری دارد، سوالات متعددی در این حوزه برای افراد به وجود می‌آید که پاسخ به آن‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
برای مثال یکی از سوالات این است که آیا سرمایه گذاری در این صندوق‌ها مطمئن‌تر از سرمایه گذاری در بازار بورس است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با توجه به این که این صندوق‌ها در سبدهای متنوع‌تری اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، ریسک ضریب آلفا چیست؟ سرمایه گذاری در آن‌ها بسیار پایین‌تر از بورس است و از این جهت مطمئن‌تر هستند.
نکته مهمی که در رابطه با انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک باید به آن اشاره کرد این است که تمام صندوق‌ های سرمایه گذاری مشترک با ضریب آلفا چیست؟ یک هدف طراحی نشده‌اند و متناسب با این اهداف ریسک‌های متفاوتی را هم برای آن‌ها می‌توان در نظر گرفت. بنابراین لازم است که به عنوان یک سرمایه‌گذار میزان ریسک صندوق را مورد بررسی قرار دهید و سپس اقدام به سرمایه گذاری کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.