آپشن های کال و پوت


ابزارهای مشتقه

-استفاده دیگری که از این استراتژی می توان کرد به این صورت است که در صورتی که مجبور باشیم دارایی پایه را بفروشیم و همچنین چشم انداز صعودی نسبت به آن دارایی داشته باشیم می توانیم با پرداخت مقدار کمی پول این حق خرید را خریداری کنیم تا در صورت رشد دارایی پایه از نوسان صعودی بدون داشتن دارایی پایه نفع ببریم (اعمال و واریز پول در سررسید) البته در صورتی که قرارداد اختیار معامله در سود باشد و قیمت دارایی پایه بالاتر از قیمت اعمال قرارداد آپشن قرار بگیرد و به ‌این‌ ترتیب قرارداد در سود برود

short call : موقعیت فروش در اختیار معامله خرید (call option)

-عدم دید نوسانات صعودی و اعتقاد به خنثی یا نزول قیمت و استفاده از روند نزولی دارایی پایه با هدف کسب پرمیوم (آپشن های کال و پوت Premium )

-فروشنده بدون داشتن دارایی پایه ریسک بالایی دارد و تعهد می دهد در سررسید کالا را به قیمت اعمال تحویل خریدار بدهد

Long put : موقعیت خرید در اختیار معامله فروش (put option)

-داشتن دید نزولی از روند قیمتی دارایی پایه و محافظت از قیمت کنونی دارایی پایه با خرید حق فروش در قیمت اعمال بالاتر از قیمت دارایی پایه در سرسید

- اعمال حق فروش در سررسید با تحویل دارایی پایه به فروشنده البته در صورتی که قرارداد اختیار معامله در سود باشد و قیمت دارایی پایه تا سررسید به‌قدری کاهش یابد که پایین‌تر از قیمت اعمال قرار بگیرد

short put : موقعیت فروش در اختیار معامله فروش (put option)

-عدم دید نوسانات نزولی و اعتقاد به خنثی یا صعود قیمت و استفاده از روند صعودی دارایی پایه

- فروشنده بدون داشتن دارایی پایه ریسک بالایی دارد و تعهد می دهد در سررسید با واریز پول به قیمت اعمال ، کالا را از خریداری که حق فروش دارد، دریافت نماید

استراتژی های دو پایه ای :

-استراتژی اختیار خرید (کال آپشن ) پوششی :

 • کسانی که چشم انداز و دید نزولی و خنثی نسبت به بازار دارند و دارای پایه را نیز در اختیار دارند و هدفشان استفاده از پریمیوم تا زمان اتمام سررسید می باشد البته در صورتی که آپشن های کال و پوت بازار بر خلاف تحلیل آنها حرکت نکند و دارایی پایه روند صعودی نداشته باشد

-استراتژی اختیار فروش (پوت آپشن ) حفاظتی و حمایتی:

protective put -

- بیمه دارایی پایه در برابر زیان

- خرید دارایی پایه و خرید اختیار فروش ( خرید حق فروش)

- کسانی که چشم انداز و دید صعودی به بازار دارند و قصد محافظت از نوسانات کاهشی بازار را در کوتاه مدت دارند و در بلند مدت و تا انتهای سررسید قرارداد انتظار دارند که در نهایت بازار صعودی و به نفع آنها حرکت می کند

-استراتژی های ترکیبی آتی و اختیار معامله

- خرید و فروش معکوس دو ابزار آتی و اختیار

- معکوس موقعیتی که در آتی می گیرید در اختیار اخذ می کنید حالا اگر آتی به سمت پیش بینی و انتظاری که دارید حرکت کرد که از اختیار و حق تان استفاده نمی کنید ولی اگر آتی در جهت مخالف پیش بینی شما حرکت کرد و باعث زیان شما شد اختیار معامله به همان میزان برای شما سود می آورد

-خرید کال آپشن و فروش یک قرار داد آتی با سررسید یکسان

-خرید پوت آپشن و خرید یک قرار داد آتی با سررسید یکسان

-استراتژی های اسپرد Spread) )

اخذ موقعیت در اختیار معامله با استراتژی های اسپرد که باعث محدود شدن ریسک و بازدهی می شود

اسپردینگ یا معامله‌گری در جهت تغییرات فواصل قیمتی :

اسپردینگ استفاده از دو یا تعداد بیشتری آپشن در راستای کسب سودهای کوچک (اما کم ریسک) از فواصل قیمتی قراردادهاست. کسی که اسپرد می‌گیرد، درواقع ترکیبی از سفته‌بازی (پیش‌بینی قیمتی از دارایی پایه) و پوشش ریسک (محدود کردن آپشن های کال و پوت زیان) را پیاده‌سازی می‌کند. اسپرد، همان‌طور که ریسک را کاهش می‌دهد، بازدهی را نیز محدود می‌کند و به دلیل هزینه پایین پیاده‌سازی از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. اکثر اسپردها شامل خرید یک آپشن در یک قیمت اعمال و فروش همان آپشن در یک قیمت اعمال دیگر هستند. مزیت دیگر اسپردها، امکان کسب سود در بازارهای خنثی یا رنج است. توجه داشته باشید که اسپردها استراتژی‌های متعدد و متنوعی هستند

معاملات سنتزی :

نوع خاصی از اسپرد به نام معاملات سنتزی یا « Synthetics » شناخته می‌شوند. هدف این استراتژی ایجاد موقعیتی در بازار است که رفتار یک دارایی دیگر را دقیقاً تقلید کند؛ بدون اینکه لزوماً دارایی دیگر را در اختیار داشته باشیم

برای مثال، خرید یک اختیار خرید (کال آپشن) بی‌تفاوت و فروش همزمان یک اختیار فروش (پوت آپشن) بی‌تفاوت، سود و زیانش دقیقاً شبیه به خرید دارایی پایه می‌شود. یعنی برای سرمایه‌گذار تفاوتی نمی‌کند که این استراتژی را پیاده کند و یا اینکه اصلاً به سراغ آپشن ها نرود و تنها اقدام به خرید سهم کند

سرمایه گذاران گاهی به منظوربرخورداری از فرصتهای سرمایه گذاری با هدف آپشن های کال و پوت بورس بازی یا مصون ماندن از ریسک ،به طورهمزمان به خرید و فروش قراردادهای اختیارخرید و اختیار فروش اقدام می کنند . درواقع،ترکیب های مختلف قراردادهای اختیارمعامله،فرصت های خوبی برای کسب سود دراختیارسرمایه گذاران قرارمی دهد . این روشها به دودسته استراتژیهای ترکیبی متقارن ونامتقارن تقسیم می شوند

استراتژی های ترکیبی متقارن

این استراتژی ها شامل ترکیب های مختلف هردو قرارداد اختیارخرید و قرارداد اختیار فروش صادره بر یک دارایی خاص است که عبارتند از : استراتژی ترکیبی متقارن با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان یا استراتژی استرادل،استرانگل ،استریپ و استرپ

استراتژی های استرادل

- ازمتداول ترین استراتژی های ترکیبی متقارن،استراتژی " استرادل " است (این استراتژی، بر دو نوع است: «استرادل خرید» و «استرادل فروش»)

- استراتژی استرادل، طبیعی‌ترین و مناسب‌ترین استراتژی به هنگام پیش‌بینی نوسان شدید در قیمت‌ها است

-مهم نیست که قیمت به چه سمتی حرکت می کند، استراتژی straddle ،موقعیتی برای استفاده از آن را به شما می دهد

بهترین سناریو ممکن است این باشد که تنها یکی از معاملات شما به هدف نمیرسد و قیمت همچنان به نفع شما حرکت می کند تا شما هیچ تلفاتی را متحمل نشوید

استراتژی : long straddle

خرید کال آپشن و خرید پوت آپشن در سررسید یکسان با قیمت اعمال یکسان ( دید نوسانی زیاد و دید قیمتی خنثی)

این استراتژی، خرید قرارداد اختیارخرید و قرارداد اختیار فروش یک دارایی را با قیمت توافقی و تاریخ انقضای یکسان را دربر می گیرد . اگر قیمت دارایی در تاریخ انقضاء به قیمت توافقی قراردادها نزدیک باشد، استراتژی متقارن به زیان منجر می‌شود. اگر قیمت دارایی، نوسان شدیدی در اطراف قیمت توافقی (کاهش یا افزایش) داشته باشد، سرمایه‌گذار سود قابل‌توجهی به دست می‌آورد

استراتژی استرادل زمانی مناسب است که سرمایه‌گذار انتظار دارد قیمت دارایی نوسان زیادی داشته باشد، اما جهت نوسان(کاهش یا افزایش) را نمی‌داند . استراتژی استرادل، طبیعی‌ترین و مناسب‌ترین استراتژی به هنگام پیش‌بینی نوسان شدید در قیمت‌ها است

سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که پیش‌بینی می‌کند قیمت یک دارایی که در حال حاضر ۶۹ ریال است، در سه ماه بعد با نوسان زیادی مواجه خواهد شد . سرمایه‌گذار با خرید یک قرارداد اختیار خرید و یک قرارداد اختیار فروش با قیمت توافقی(فیمت اعمال ) ۷۰ ریال و با تاریخ انقضای سه ماه بعد، از استراتژی استرادل استفاده می‌کند

فرض کنید هزینه قرارداد اختیار خرید چهار ریال و هزینه قرارداد اختیار فروش سه ریال باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز هفت ریال است. اگر در تاریخ انقضا، قیمت دارایی در ۶۹ ریال ثابت مانده است، هزینه این استراتژی ۶ ریال است، چون قرارداد اختیار خرید بی‌ارزش است، ولی قرارداد اختیار فروش یک ریال ارزش دارد و این‌یک ریال از هزینه اولیه کم می‌شود

اگر قیمت دارایی به ۷۰ ریال افزایش یابد، زیان استراتژی هفت ریال است، این حداکثر زیانی است که متوجه سرمایه‌گذار است. اگر قیمت به ۹۰ ریال افزایش یابد، سود سرمایه‌گذار ۱۳ ریال و اگر قیمت به ۵۵ ریال کاهش یابد، سود او هشت ریال است

استراتژی : short straddle

فروش کال آپشن و فروش پوت آپشن در سررسید یکسان با قیمت اعمال یکسان ( دید نوسانی کم و دید قیمتی خنثی)

استراتژی استرادل فروش :

استراتژی استرادل فروش، از طریق فروش اختیار خرید و اختیار فروش با قیمت توافقی و تاریخ پایان مهلت یکسان صورت می‌گیرد. البته این استراتژی دارای ریسک بالایی است. چنانچه قیمت سهام در تاریخ انقضاء، نزدیک قیمت توافقی باشد، منجر به سودآوری قابل‌توجهی می‌شود. اما چنانچه این دو قیمت باهم تفاوت زیادی داشته باشند، مقدار زیان نامحدود خواهد بود

استراتژی های استرانگل

کسانی که دید نوسانی شدیدی نسبت به بازار دارند اما هزینه کمتری نسبت به استراتژی استرادل پرداخت می کنند (استراتژی محتاطانه تر)

استراتژی : long strangle

خرید کال آپشن و خرید پوت آپشن در سررسید یکسان با قیمت اعمال کال آپشن بالاتر از خرید پوت آپشن ( دید نوسانی زیاد و دید قیمتی خنثی)

استراتژی :short strangle

فروش کال آپشن و فروش پوت آپشن در سررسید یکسان ولی با قیمت اعمال پوت آپشن بالاتر از فروش کال آپشن ( دید نوسانی کم و دید قیمتی خنثی)

استراتژی های ترکیبی نامتقارن :

استراتژی داد و ستد نامتقارن ، متضمن خرید و فروش دو یا چند قرارداد اختیار معامله از یک نوع (دو یا چند قرارداد اختیار خرید یا قرارداد اختیار فروش ) است .به طور کلی استراتژی های ترکیبی نامتقارن شامل استراتژی های خوش بینانه ، بد بینانه و پروانه ای می باشد

استراتژی پروانه ای :

استراتژی نامتقارن پروانه ای متضمن داشتن موقعیت در قراردادهای اختیار معامله ای است که سه قیمت توافقی متفاوت دارند

-ترکیب دو استراتژی کال اسپرد صعودی و نزولی :

خرید یک کال آپشن با پایین ترین قیمت اعمال و کال آپشن با بالاترین قیمت اعمال و همزمان فروش دوکال آپشن با قیمت اعمال وسط

استراتژی های پروانه ای ( BUTTERFLY )

آپشن های کال و پوت

مرجع تخصصی آموزش اختیار معامله

اختیار خرید

اختیار معامله

اختیار فروش

بلک شولز

وجه تضمین

آموزش جامع

سر رسید

اختیار سکه

اختیار زعفران

اختیار تبعی

نوسانگیری

کسب سود در ریزش

سر به سری

تلگرام

اینستاگرام

آپارات

دیده بان اختیار

چرتکه اختیار

آپشن کار : همه در یکی

همه در یکی : آپشن کار

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

فیلتر مجرب

فیلتر مجرب

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

آموزش اختیار معامله

آموزش اختیار معامله

وحید زارع

فیلترهای اختیار معامله

استراتژی تبدیل

چگونه معامله گر موفق اختیار معامله شویم؟

Option Greeks

لامبدا اختیار معامله

نوسان پذیری تاریخی چیست

اهرم اختیار معامله

کسب سود در ریزش بازار

پوشش ریسک بورس

وجود استراتژی های متنوع

وجود اهرم

کارمزد بسیار ناچیز

اختیار معامله ورنا

دیده بان اختیار معامله نسخه ۱۴۰۱۰۴۳۱

اختیار معامله سکه طلا

دیده بان اختیار معامله نسخه ۱۴۰۱۰۴۲۷

اختیار معامله وپست

دیده بان اختیار معامله ۱۴۰۱۰۴۲۴

اختیار معامله اهرم

آپشن کار : همه در یکی

همه در یکی : آپشن کار

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

فیلتر مجرب

فیلتر مجرب

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

آموزش اختیار معامله

آموزش اختیار معامله

وحید زارع

وحید زارع

در بازار اختیار معامله تلاش کنید که ضرر نکنید،قیمت سهام در هر روندی که باشد(صعودی،نزولی،رنج،پرنوسان) راه خود را برای سود رسانی به تو پیدا می کند

وحید زارع

وحید زارع

وحید زارع

معامله با ایچیموکو

کتاب معامله با ایچیموکو

آموزش سامانه تدبیر

سامانه آنلاین پلاس تدبیر پرداز

آموزش بازارهای مشتقه

مبانی مهندسی مالی و مديريت ريسک تأليف جان هال

آموزش اختیار معامله

بروشور آموزشی بازار مجازی قراردادهای مشتقه

آموزش اختیار معامله

آموزش قراردادهای اختیار معامله

آموزش سامانه صحرا

کتاب آموزشی سامانه صحرا

تمرین استراتژی های آپشن

کتاب تمرین استراتژی های اختیار معامله

مدیریت سایت بر عهده آقای عزیز زارع است که مدرس بازار اختیار معامله هستند و طراحی و برنامه نویس دو نرم افزار کاربردی در زمینه اختیار معامله نیزهستند. بخشی از سوابق ایشان در ذیل آورده شده است: طراحی و ساخت میز لپ تاپ و مطاله کژدم به آدرس اینترنتی www.armiz.ir با کد صنعتی ۱۹۶۸۳ سابقه فعالیت در زمینه پشتیبانی از نرم افزار و سخت افزار های بانک سپه و تجارت سابقه فعالیت در آپشن های کال و پوت شرکت های پرداخت الکترونیک بانک ملت مدرس بازار اختیار معامله طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی دستیار پشتیبان(در زمینه پشتیبانی پایانه های فروشگاهی) طراحی و پیاده سازی نرم افزار دیده بان اختیار معامله(سیگنال دهی بازار اختیار معامله) طراحی و پیاده سازی نرم افزار آپشن های کال و پوت اندرویدی چرتکه اختیار معامله(پورتفوی اختیار معامله)

بعد از خرید دوره ها لینک دانلود فایلهای آموزشی نمایش داده می شود و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود. رد کردن

معاملات آپشن (Options Trading) چیست؟ مفهوم و اصطلاحات آن

معاملات آپشن چیست؟

در این مقاله آموزشی، ما به مفهوم معاملات آپشن میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

معاملات آپشن چیست؟

معاملات آپشن ابزار مالی پیچیده ای است که به معامله گران اجازه میدهد تا در مورد قیمت دارایی حدس و گمان کنند. معامله گران از این ابزار برای شرط بندی روی قیمت یک دارایی در یک تاریخ آینده خاص، آپشن های کال و پوت به عنوان مثال، تا پایان هفته آینده استفاده میکنند.

آپشن به دارنده این حق را میدهد که دارایی پایه را با قیمتی از پیش تعیین‌شده در تاریخ انقضا (یا قبل از) بخرد یا بفروشد. با این حال، آنها هرگز موظف به خرید یا فروش دارایی نیستند.

به قیمت از پیش تعیین شده، قیمت اعمال میگویند، در حالی که به قیمتی که برای اختیار می ردازید، حق بیمه نامیده میشود.

در حال حاضر، محبوب ترین دارایی ها در بازار آپشن های رمزنگاری بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) هستند. با این حال، بازار آپشن آلتکوین نیز در حال رشد است. برخی از معامله گران از آپشن برای گمانه زنی در مورد جهت و نوسانات این دارایی ها استفاده میکنند، در حالی که برخی دیگر از آنها به عنوان یک ابزار پوشش دهی استفاده میکنند. برخلاف بسیاری از ابزارهای دیگر، آپشن میتواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را فراهم کند، حتی اگر بازار نوسانات شدیدی ایجاد نکند.

اکنون که در مورد اینکه معاملات آپشن چیست و چگونه با سایر ابزارهای مالی متفاوت هستند، بحث کردیم، بیایید دو نوع از برجسته ترین آپشن را بررسی کنیم: پوت آپشن و کال آپشن!

معاملات آپشن چیست؟

کال آپشن

کال آپشن این حق را به دارنده میدهد تا بدون توجه به آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، دارایی پایه را با قیمت اعمال در زمان انقضا (یا قبل از آن) خریداری کند.

معامله گران زمانی کال آپشن را میخرند که معتقدند قیمت بازار در تاریخ انقضا یا قبل از آن از قیمت اعتصاب فراتر خواهد رفت. ارزش آپشن را بالا میبرد و سود مناسبی ایجاد میکند. هر چه قیمت بازار از قیمت اعتصاب بیشتر باشد، ارزش اختیار بیشتر میشود.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم!

لوسی یک کال آپشن اتریوم را با قیمت 1700 دلار برای هفته آینده، با حق بیمه 30 دلار خریداری میکند. به عبارت دیگر، او هفته آینده 30 دلار برای حق خرید اتریوم به قیمت 1700 دلار میپردازد.

اگر اتریوم قبل از هفته آینده به 1800 برسد، ممکن است تصمیم بگیرد که این موقعیت را قبل از انقضا ببندد. این گزینه حداقل 100 دلار ارزش دارد، 70 دلار بیشتر از آنچه او برای آن پرداخت کرده است. در بیشتر موارد، این گزینه ارزش بیشتری خواهد داشت، زیرا مردم احتمالاً میخواهند در مورد قیمت های بالاتر حدس و گمان کنند و قیمت گزینه ها را بیشتر میکنند.

اگر قیمت در مقابل معامله لوسی حرکت کند، این آپشن منقضی میشود و 30 دلار ضرر برای لوسی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، هنگام خرید آپشن، جنبه منفی به حق بیمه ای که پرداخت میکنید محدود میشود، در حالی که جنبه صعودی تقریبا نامحدود است.

همانطور که میبینید، نسبت ریسک / پاداش میتواند آپشن خرید را به یک استراتژی مالی جذاب تر تبدیل کند. البته، استراتژی‌های متعددی برای تبدیل گزینه‌های فروش به ابزاری جذاب نیز وجود دارد، اما اینها برای معامله‌گران با تجربه‌تر گزینه‌ها مناسب‌تر هستند.

علاوه بر کال آپشن، معامله‌گران همچنین میتوانند قبل از اینکه آپشن به قیمت اعتصاب برسد، آنها را بفروشند، در صورتی که معتقدند قیمت پایه حرکتی وحشیانه انجام نمیدهد. معامله‌گر حق بیمه اختیار معامله را جمع‌آوری میکند و تا زمانی که اختیار معامله قبل از انقضا از قیمت اعلام بالاتر نرود، کسب درآمد خواهد کرد.

پوت آپشن چیست؟

پوت آپشن به دارنده این حق اعطا میکند که دارایی پایه را به قیمت اعتصاب در زمان انقضا یا قبل از انقضا، بدون توجه به آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، بفروشد.

معامله گران هنگامی که معتقدند قیمت بازار در تاریخ انقضا یا قبل از آن کمتر از قیمت معامله خواهد بود، کال آپشن را خریداری میکنند. این امر ارزش آپشن را بالا میبرد و سود مناسبی ایجاد میکند. هر چه قیمت بازار کمتر از قیمت اعمال شود، ارزش اختیار بیشتر میشود.

به عنوان مثال، فرد یک پوت آپشن اتریوم را با 1600 دلار اعمال برای هفته آینده، با حق بیمه 110 دلار خریداری میکند. به عبارت دیگر، او هفته آینده 110 دلار برای حق فروش اتریوم به قیمت 1600 دلار میپردازد.

اگر اتریوم قبل از هفته آینده به 1400 برسد، ممکن است تصمیم بگیرد که این موقعیت را زودتر ببندد. اگر این کار را انجام دهد، این آپشن حداقل 200 دلار خواهد بود، 90 دلار بیشتر از آنچه که برای آن پرداخت کرده است.

باز هم، هنگام خرید آپشن، حداکثر نقطه ضعف شما حق بیمه ای است که میپردازید، در حالی که نقطه مثبت آن تقریبا نامحدود است. این ما را به برخی از اصطلاحات محبوب مرتبط با بازار آپشن میرساند. میتوانید این اصطلاحات را در انتهای این مقاله بیابید.

بسیاری از معامله گران از قرارها برای محافظت در برابر نزولی استفاده میکنند. به عنوان مثال، هنگامی که مقدار قابل توجهی بیت کوین اسپات را در اختیار دارید اما در هفته آینده انتظار کاهش قیمت دارید، میتوانید یک گزینه فروش خریداری کنید. این برای شما مقداری حق بیمه هزینه خواهد داشت، اما در صورت کاهش قیمت، زیان سبد سهام شما را پوشش می دهد.

مانند اختیار خرید، معامله‌گران همچنین میتوانند پوت آپشن را انتخاب کنند، زمانی که معامله‌گر انتظار دارد قیمت بالاتر از قیمت اعمال اختیار باقی بماند. تا زمانی که قیمت بالاتر از قیمت عملیاتی پوت آپشن معامله شود، فروشنده حق بیمه را حفظ خواهد کرد.

تا اینجا اصول خرید و فروش آپشن را توضیح دادیم. با این حال، قیمت اختیار معامله با قیمت دارایی پایه متفاوت است. قیمت لحظه ای بیت کوین و آپشن بیت کوین معمولاً بر اساس 1:1 همبستگی ندارند.

این به دلیل آپشن یونانی است. تعدادی یونانی وجود دارند که هر کدام پیچیده تر از دیگری هستند.

مقاله امروز فقط به موارد اساسی میپردازد. اولاً، Delta(Δ): نرخی که در آن ارزش اختیار معامله نسبت به جابه‌جایی دارایی پایه حرکت میکند. به عنوان مثال، آپشن بیت کوین با دلتای 0.73 به ازای هر حرکت 1 درصدی بیت کوین، 0.73 درصد حرکت میکند. این به شما کمک میکند تا درک کنید که اگر نوسان به بازارها برسد، این آپشن چگونه رفتار خواهد کرد.

یکی دیگر از عوامل منحصر به فرد در آپشن این است که چگونه آنها با نزدیک شدن به انقضا کمی از ارزش خود را از دست میدهند. آپشن ارزش خود را کاهش میدهد زیرا زمان کمتری برای سودآوری معامله گر وجود دارد. این کاهش ارزش در تتا (θ) بیان میشود: نرخی که در آن حق بیمه یک اختیار معامله نزدیک به انقضای آن کاهش مییابد.

معامله گران از این یونانی ها به عنوان نقاط اطلاعاتی برای تصمیم گیری معاملات استفاده میکنند.

پوت آپشن چیست؟

نتیجه

ما میتوانیم درک کنیم که ممکن است پس از خواندن این مقاله احساس ناراحتی کنید. معاملات آپشن میتواند گیج کننده باشد زیرا بسیار بیشتر از معاملات آتی است. با این وجود، آپشن فرصت‌های جدیدی را باز میکند که در جای دیگری در بازار یافت نمیشوند. درک آپشن و چگونگی استفاده از آنها به نفع خود زمان میبرد.

به طور خلاصه، آپشن میتواند برای شرط‌بندی روی جهت و کاهش ریسک پرتفوی، و همچنین برای حدس‌زنی در مورد اقدام جانبی قیمت استفاده شوند.

پیش‌بینی جهت بازار با نسبت‌های پوت/کال (Put/Call)

در حالی که اکثر معامله‌گران با قابلیت‌های اهرم و انعطاف‌پذیری آشنا هستند، خیلی از معامله‌گران از ابزارهای پیش‌بینی آگاه نیستند. با این حال، یکی از قابل اعتمادترین اندیکاتورهای جهت بازار یک معیار تمایلات متضاد به نام نسبت حجم آپشن‌های پوت/کال است.

با ردیابی حجم روزانه و هفتگی قراردادهای پوت و کال در بازار سهام آمریکا، ما قادر خواهیم بود که ذهنیت معامله‌گران را بفهمیم. زمانی که حجم بسیار زیادی آپشن پوت خریداری می‌گردد نشان‌دهنده آن است که بازار به کف نزدیک شده، و زمانی که خریداران آپشن کال زیاد شدند نشانه تشکیل سقف در بازار است. در بازار خرسی(نزولی) سال 2002، مقادیر حد بحرانی این اندیکاتور تغییر کرد. در این مقاله، اساس روش پوت/کال و مقادیر جدید برای نسبت‌های پوت/کال روزانه مخصوص سهام توضیح داده خواهد شد.

 • یکی از قابل اعتمادترین اندیکاتورهای جهت بازار یک معیار تمایلات متضاد به نام نسبت حجم آپشن‌های پوت/کال است.
 • در حالت کلی خریداران آپشن 90٪ مواقع ضرر می‌کنند.
 • اغلب زمانی‌که بازار بیش از حد صعودی یا نزولی می‌گردد شرایط برای تغییر جهت روند فراهم می‌گردد.

شرط‌بندی بر خلاف نظر اکثریت

معروف است که معامله‌گران آپشن، خصوصا خریداران آپشن، موفق‌ترین تحلیل‌گران نیستند. در حالت کلی خریداران آپشن 90٪ مواقع ضرر می‌کنند. اگر چه قطعا معامله‌گرانی نیز هستند که خوب عمل می‌کنند، اما آیا درست نیست که موقعیتی بر خلاف نظر معامله‌گران آپشن با آن سابقه ضعیف اتخاذ کنیم؟ تمایلات متضاد نسبت‌های پوت/کال نشان می‌دهد که اتخاذ پوزیشن بر خلاف اکثریت معامله‌گران آپشن کار درستی است. گذشته از همه این‌ها اکثریت معامله‌گران آپشن معمولا در اشتباه هستند.

در اواخر سال 1999 و اوایل هزاره جدید، خریداران آپشن در یک جنون به سر می‌بردند، آن‌ها مقادیر بسیار زیادی از سهام شرکت‌های تکنولوژی و دیگر سهام جدید را خریداری می‌کردند. زمانی که نسبت پوت/کال به زیر سطح نزولی سنتی رفت، خریداران دچار حنون آپشن مانند گوسفندهایی بودند که به کشتارگاه برده شدند. و مطمئنا، با حجم خرید کال نسبت به پوت در سقف‌های بسیار بالا، بازار چرخید و سقوط بدی را آغاز کرد.

اغلب زمانی‌که بازار بیش از حد صعودی یا نزولی می‌گردد شرایط برای تغییر جهت روند فراهم می‌گردد. متاسفانه، اکثریت به حدی در حال تغذیه جنون خود هستند که متوجه نمی‌گردند. زمانی که بسیاری از خریداران بالقوه در بازار هستند، ما در شرایطی قرار می‌گیریم که پتانسیل برای خریداران جدید به حد مشخصی می‌رسد؛در همان حال فروشندگان بالقوه بسیار زیادی وجود دارند که آماده اقدام و برداشت سود خود و یا تنها خروج از بازار به دلیل تغییر نظرشان هستند. نسبت پوت/کال یکی از بهترین معیارهای ما برای زمان‌هایی است که در منطقه اشباع فروش (بیش از حد نزولی) و یا اشباع خرید(بیش از حد صعودی) هستیم.

داده نسبت پوت/کال CBOE

نگاه کردن به داخل بازار می‌تواند سرنخ‌هایی را به ما بدهد. نسبت پوت/کال برای ما پنجره‌ای عالی رو به آنچه سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند فراهم می‌کند. هنگامی که سفته بازی در کال بیش از حد می‌گردد.نسبت پوت/کال کاهش می‌یابد. هنگامی که سرمایه‌گذاران بدبین هستند و ورودی سفته‌بازی زیاد است، نسبت پوت/کال افزایش می‌یابد. شکل 1 حجم آپشن‌ها را برای روز 17 می 2002 ، از روی تابلوی معاملات آپشن شیکاگو (CBOE) را نشان می‌دهد. نمودار، داده‌ حجم پوت وکال را برای سهام، شاخص و کل آپشن‌ها نمایش می‌دهد.

نسبت پوت/کال سهام در این روز خاص0.64 ، نسبت پوت کال شاخص 1.19 و نسبت کل پوت/کال 0.72 بود. همانطور که شما در ادامه خواهید دید، ما لازم است مقادیر گذشته این نسبت‌ها را بدانیم تا حد احساساتمان را تشخیص دهیم. ما همچنین داده ها را برای تفسیر آسان با کمک میانگین متحرک ملایم می‌کنیم.

حجم آپشن‌های تابلوی معاملات آپشن شیکاگو (CBOE)

آپشن یا اختیار معامله

بازار های مالی، بازار مشتقات

هر چند که معاملات آپشن یا اختیار در نگاه اول پیچیده به نظر می رسند، ولی در صورتیکه شما با نکات کلیدی مربوط به این معاملات آشنا شوید، شناخت این معاملات برای شما آسان خواهد بود. معمولا پرتفوی هر سرمایه گذاری شامل چند گروه از دارایی ها می باشد. این دارایی ها می تواند شامل سهام، اوراق قرضه، ETF ها و حتی صندوق های دو طرفه یا تعاونی باشند.

نکات کلیدی:

 • یک آپشن یا اختیار عبارت از قراردادی می باشد که در آن این حق (نه وظیفه) به خریدار تعلق می گیرد که دارایی مورد نظر را با یک قیمت خاص در یک تاریخ مشخص شده یا قبل از آن تاریخ بخرد (در حالت مربوط به یک کال) یا بفروشد (در حالت مربوط به یک پوت).
 • افراد مختلف بمنظور کسب درآمد، سفته بازی و پوشش ریسک از آپشن ها استفاده می کنند.
 • آپشن ها به عنوان مشتقات شناخته می شوند، چرا که ارزش آنها مربوط به دارایی مربوطه است.
 • معمولا یک قرارداد آپشن سهام شامل 100 سهم از دارایی مربوطه می باشد، ولی آپشن ها می توانند در مورد هر نوع دارایی (از اوراق قرضه تا ارزها و محصولات) نوشته شوند.

آپشن ها چه چیزهایی هستند؟

آپشن ها چه چیزهایی هستند؟

آپشن ها عبارت از قراردادهایی هستند که به دارنده این حق (نه وظیفه) را می دهند تا یک مقدار از یک دارایی را با یک قیمت از پیش تعیین شده و در روز انقضاء قرارداد یا قبل از آن بخرد یا بفروشد. آپشن ها همانند اکثر دارایی ها می توانند از طریق حساب های سرمایه گذاری کارگزاری خریداری شوند.

آپشن یا اختیار ها قدرت زیادی دارند، چرا که می توانند پرتفوی یک فرد را افزایش دهند. آپشن ها از طریق درآمد اضافه شده، محافظت و حتی اهرم این کار را انجام می دهند. با توجه به شرایطی که وجود دارد، معمولا یک سناریوی آپشن مناسبی برای دستیابی به اهداف سرمایه گذار وجود دارد. یک مثال مشهور در این زمینه عبارت از استفاده کردن از آپشن ها به عنوان یک هج مناسب در یک بازار سهام کاهشی می باشد که به منظور محدود کردن زیان ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین آپشن ها می توانند به منظور ایجاد درآمد مداوم بکار گرفته شوند. علاوه بر این آپشن ها در اغلب مواقع به منظور سفته بازی (همانند شرطبندی در مورد نوسانات یک سهم) بکار گرفته می شوند.

توجه!

باید توجه داشت که در مورد سهام و اوراق قرضه هیچ چیزی بدون هزینه نمی باشد. آپشن ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. معاملات آپشن ها دارای یک سری ریسک های خاصی است که یک فرد قبل از ورود باید نسبت به آنها مطلع باشد. به همین دلیل آپشن ها دارای ریسک هستند و برای همه افراد مناسب نمی باشند. در واقع معاملات آپشن دارای ماهیت سفته بازی است و ریسک زیان قابل توجهی دارد. تحلیل گر در سطح جهانی شوید

آپشن ها به عنوان مشتقات

آپشن ها به عنوان مشتقات

آپشن یا اختیار ها متعلق به یک گروه از اوراق بهاداری می باشد که به عنوان مشتقات شناخته می شوند. قیمت یک مشتقه بستگی به قیمت یک دارایی دیگری دارد یا از قیمت این دارایی مشتق می شود. آپشن ها عبارت از مشتقات اوراق بهادار مالی می باشند (ارزش آنها بستگی به قیمت دارایی های دیگر دارد). برخی از موارد مشتقات شامل کال ها، پوت ها، فیوچرزها، فورواردها، اوراق بهادار دارای پشتوانه رهنی و سایر موارد می باشند.

آپشن های کال و پوت

آپشن ها یک نوع اوراق بهادار مشتقه می باشند. یک آپشن بدین دلیل مشتقه است که قیمت آن به صورت ذاتی بستگی به قیمت یک دارایی دیگری دارد. در صورتیکه شما یک قرارداد آپشن بخرید، این حق (نه وظیفه) را خواهید داشت که این دارایی را با یک قیمت از پیش تعیین شده آپشن های کال و پوت و در یک تاریخ خاص یا قبل از آن تاریخ بخرید یا بفروشید.

یک کال آپشن یا اختیار حق مربوط به خرید یک سهم و یک پوت آپشن حق مربوط به فروش یک سهم را برای فرد دارنده آپشن ایچاد می کند. در واقع یک کال آپشن به عنوان یک پیش پرداخت برای یک خرید مربوط به آینده می باشد.

خرید و فروش کال ها و پوت ها

خرید و فروش کال ها و پوت ها

شما در مورد آپشن ها می توانید چهار اقدام زیر را انجام دهید:

 1. خرید کال ها
 2. فروش کال ها
 3. خرید پوت ها
 4. فروش پوت ها

خرید سهام باعث می شود که شما پوزیشن لانگ داشته باشید. خرید یک کال آپشن یا اختیار باعث می شود که شما به صورت بالقوه، یک پوزیشن لانگی را در مورد سهم مربوطه داشته باشید. فروش شورت یک سهام باعث می شود که شما در پوزیشن شورت قرار بگیرید. فروش یک کال بدون پوشش یا دارای پوشش باعث می شود که شما به صورت بالقوه یک پوزیشن شورتی را در مورد سهم مربوطه داشته باشید.

خرید یک پوت آپشن یا اختیار باعث می شود که شما به صورت بالقوه یک پوزیشن شورتی آپشن های کال و پوت را در مورد سهم مربوطه داشته باشید. فروش یک پوت بدون پوشش یا جفت نشده باعث می شود که شما به صورت بالقوه یک پوزیشن لانگی را در مورد سهم مربوطه داشته باشید. استفاده مناسب از این چهار سناریو اهمیت زیادی برای فعالین حوزه مالی دارد.

تفاوت خریداران و فروشندگان اختیار معامله

افرادی که آپشن می خرند به عنوان دارنده آپشن شناخته می شوند و افرادی که آپشن می فروشند به عنوان نویسنده آپشن در نظر گرفته می شوند. یک سری تفاوت های عمده ای که مابین دارندگان و نویسندگان وجود دارد، عبارتند از:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.