بازگشت سرمایه گذاری


بازگشت سرمایه گذاری

نتایج جستجو برای: الگوی نرخ بازگشت سرمایه

تعداد نتایج: 91325 فیلتر نتایج به سال:

احتساب نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دوره‌های تخصصی شهرداری تهران

Sustainable development is based on knowledge and education is the key of knowledge and consciousness development. So it could be noted that: education is the key of development. Here it is necessary to denote the efficiency of educational courses to achieve goals of the organization. Therefore the main Purpose of research is addressing the Return on Investment (ROI) of education in urban devel.

مدل‌سازی نرخ بازگشت سرمایه در سیستم آموزش از دور دانشگاه پیام نور

بررسی بازگشت سرمایه همیشه از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین و درعین‌حال ضروری‌ترین گام‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و بخصوص اقتصاد آموزش است. در این پژوهش، نرخ بازگشت دوره‌های آموزش از دور با استفاده از مدل استاندارد مینسر و الگوی بسط یافته آن، با در نظر گرفتن متغیرهای شامل، سن، تجربه جنسیت، نوع اقامت، نوع تأهل و طبقه‌بندی صنعت، برآورد گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دوره‌های آموزش از دور برگزار.

ارائه یک روش جدید به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی

روش های متعددی برای تعیین اقتصادی بودن و رتبه بندی پروژه های رقابتی وجود دارد. روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی یکی از پر کاربرد ترین روش هایی است که به منظور تعیین مطلوبیت پروژه ها می‏شود. اما علی رغم محبوبیت، این روش دارای مشکلات و محدودیت های جدی است. بعد از سال ها تلاش به منظور بهبود روش و غلبه بر مشکلاتش، مگنی در سال 2010، رویکرد جدید و متمایزی را ارائه نمود که توانست اغلب مشکلات روش نرخ بازگ.

تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار

مطالعات متعددی به بررسی ارتباط وضعیت روحی سرمایه گذار با شرایط اقتصادی پرداخته اند این مقاله با ایجاد تغییراتی جزئی در الگوی « لوکاس » تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار را مورد بررسی قرار می دهد که با توجه به قیمت های سهام و دارایی در بازار سرمایه در چارچوب مدل های قیمت گذاری و در چارچوب تغییرات جزیی، چگونگی تاثیرگذاری تغییرات جزئی در فاکتورهای وضعیت روحی ( اولویت ز.

ارزیابی اثربخشی دوره بازگشت سرمایه گذاری های آموزشی ضمن خدمت مهندسی بر اساس الگوی بازگشت سرمایه

تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی است، به منظور شناسایی دلایل نقص در تولید محصولات صنعت اتومبیل و بررسی نقش عوامل انسانی (‌دانش و مهارت کارکنان) و محاسبه میزان بازگشت سرمایه در آموزشهای ضمن خدمت مهندسی شرکت IKAMCO انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دوره‌های فنی ـ مهندسی ضمن خدمت کارکنان شرکت IKMACO است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از میان آنها 4 دوره انتخاب و.

اندازه گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران

امروزه یکی از مهم ترین شاخص های لازم برای تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاض.

اندازه‌گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران

امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های لازم برای تصمیم‌گیری به منظور سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می‌توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاض.

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مهندسی بر اساس الگوی بازگشت سرمایه

تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات کاربردی است، به منظور شناسایی دلایل نقص در تولید محصولات صنعت اتومبیل و بررسی نقش عوامل انسانی (­دانش و مهارت کارکنان) و محاسبه میزان بازگشت سرمایه در آموزشهای ضمن خدمت مهندسی شرکت ikamco انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دوره­های فنی ـ مهندسی ضمن خدمت کارکنان شرکت ikmaco است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از میان آنها 4 دوره انتخاب و.

ارائه یک روش جدید در نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی

روش های متعددی برای تعیین اقتصادی بودن و رتبه بندی پروژه های رقابتی وجود دارد. روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی یکی از پر کاربرد ترین روش هایی است که به منظور تعیین مطلوبیت پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما علی رغم محبوبیت، این روش دارای مشکلات و محدودیت های جدی می باشد. بعد از سال ها تلاش به منظور بهبود روش و غلبه بر مشکلاتش، هازن در سال 2004 دیدگاه جدیدی را ارائه نمود که توانست بخشی از مشکلا.

ارائه مدل مناسب محاسبه نرخ بازگشت و سرریز سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای صنایع منتخب در ایران

احمد جعفرنژاد, استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اب. دانشجوی دکتری مدیریت فناوری- گرایش نو. دانشجوی دکتری مدیریت فناوری- گرایش نو.

در این پژوهش نرخ بازگشت تحقیق و توسعه و سر ریز تحقیق و توسعه در 7 صنعت شیمیایی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، رایانه و الکترونیک، مواد دارویی، خودرو، سیمان مبتنی بر داده های حاصله طی سالهای 1378-1385 به کمک ارائه یک مدل ریاضی بر مبنای تابع تولید کاب داگلاس، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در صنایع مذکور، شدت r&d; به عنوان یک متغیر توضیحی، دارای همبستگی بالا.

نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)

نرخ بازده سرمایه گذاری

تعریف نرخ بازده سرمایه گذاری چیست؟

نرخ بازده سرمایه گذاری یا ROI معیار سنجش عملکرد است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایه گذاری یا برای مقایسه بازدهی چند سرمایه گذاری مختلف به کار گرفته می‌شود. نرخ بازده سرمایه گذاری میزان بازده یک سرمایه گذاری را به نسبت هزینه های انجام شده برای آن سرمایه گذاری اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری، سود یا بازده یک سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و نتیجه به عنوان درصد یا نسبت بیان می‌شود

نرخ بازده سرمایه گذاری با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

نرخ بازده

در فرمول بالا، «عواید حاصل از سرمایه گذاری» به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری اشاره دارد. چون ROI به شکل درصد اندازه‌گیری می‌شود، درنتیجه می‌تواند به آسانی با نرخ بازده سایر سرمایه گذاری ها مورد مقایسه قرار گیرد و درنتیجه، یک شخص می‌تواند انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را با هم مقایسه کند.

توضیحات مدیر مالی در مورد نرخ بازده سرمایه گذاری

نرخ بازده سرمایه گذاری، به خاطر انعطاف‌پذیری و سادگی‌اش، معیار محبوبی است. این نرخ ضرورتاً می‌تواند به عنوان پیمانه ابتدایی سودآوری یک سرمایه گذاری مورداستفاده قرار گیرد. محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار آسان است و می‌تواند به شکل‌های گوناگون اعمال گردد. این یعنی اگر یک سرمایه گذاری دارای ROI مثبت نباشد، یا اگر سرمایه گذار فرصت‌های دیگری با ROI بالاتر در اختیار داشته باشد، این معیار می‌تواند به او نشان دهد که چه سرمایه گذاری هایی بر دیگری ارجحیت دارند.

به طور مثال، فرض کنید آقای سعیدی ۱۰۰۰۰۰۰ تومان در شرکت فرضی شناسا و در سال ۱۳۹۵ سرمایه گذاری کرده و یک سال بعد، سهامش را به قیمت ۱۲۰۰۰۰۰ تومان فروخته باشد. برای محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری، او سودش را (۱۲۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰=۲۰۰۰۰۰) بر هزینه سرمایه گذاری که همان سرمایه گذاری اولیه است (۱۰۰۰۰۰۰) تقسیم می‌کنیم، و نتیجه ۲۰ درصد می‌شود.

آقای سعیدی با داشتن این اطلاعات می‌تواند سودآوری سرمایه گذاری اش در شرکت شناسا را با سایر سرمایه گذاری ها، مقایسه نماید. فرض کنید که آقای رسولی، ۲۰۰۰۰۰۰ تومان در شرکت فرضی هیستوری در سال ۱۳۹۳ سرمایه گذاری کرده و سهامش را در سال ۱۳۹۶ و به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته باشد. نرخ بازده سرمایه گذاری آقای رسولی در شرکت هیستوری ۴۰ درصد خواهد بود. حالا شما می‌توانید با استفاده از ROI این دو نفر به سادگی سودآوری این سرمایه گذاری ها را با هم مقایسه کند. نرخ بازده سرمایه گذاری آقای سعیدی ۲۰ درصد و نرخ بازده سرمایه گذاری آقای رسولی دو برابر و ۴۰ درصد است. پس به نظر می‌رسد که سرمایه گذاری آقای رسولی در شرکت هیستوری اقدام هوشمندانه‌تری بوده است.

محدودیت‌های نرخ بازده سرمایه گذاری

مثال‌هایی نظیر مواردی که در بالا مشاهده کردیم، یکی از چندین محدودیت استفاده از نرخ بازده سرمایه گذاری، خصوصاً در هنگام مقایسه شرکت‌هاست. درحالی‌که نرخ بازده سرمایه گذاری آقای رسولی دو برابر نرخ بازده سرمایه گذاری آقای سعیدی بود، اما زمان بین خریدوفروش آقای سعیدی یک سال و آقای رسولی سه سال بود. نرخ بازده سرمایه گذاری آقای سعیدی، ۲۰% برای یک سال و برای آقای رسولی، ۴۰% در طول سه سال بود. اگر شخصی این را در نظر بگیرد که مدت‌زمان سرمایه گذاری آقای رسولی، سه برابر مدت‌زمان سرمایه گذاری آقای سعیدی بوده است، این نکته خود را نشان می‌دهد که آقای رسولی باید در سودآوری بهتر سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کند. در هنگام مقایسه این دو سرمایه گذاری در یک مقیاس سالانه، آقای رسولی نیاز داشت تا نرخ بازده سرمایه گذاری چندساله خود را نیز تنظیم کند. چون نرخ بازده سرمایه گذاری مجموع او ۴۰% بود، برای به دست آوردن میانگین سالانه نرخ بازده سرمایه گذاری، لازم بود تا آن را بر مدت‌زمان سرمایه گذاری اش تقسیم نماید. چون ۴۰ تقسیم‌بر ۳ برابر با ۱۳٫۳۳% است، این‌طور به نظر می‌رسد که نتیجه‌گیری بالا نادرست بوده است. درحالی‌که سرمایه گذاری آقای رسولی سود بیشتری نسبت به آقای سعیدی برای او فراهم نموده، اما سرمایه گذاری آقای سعیدی در حقیقت انتخاب بهتری بوده، چون نرخ بازده سرمایه گذاری سالانه بالاتری داشته است.

چنین مثال‌هایی نشان می‌دهند که مقایسه سرسری سرمایه گذاری ها با استفاده از نرخ بازده سرمایه گذاری چگونه می‌تواند منجر به این شود که فرد نتیجه‌گیری‌های نادرستی درباره سودآوری آن‌ها داشته باشد. با علم به اینکه ROI ذاتاً مقدار زمانی که سرمایه گذاری در حال رخ دادن بوده را در نظر نمی‌گیرد، این معیار می‌تواند اغلب در کنار نرخ بازده که ضرورتاً به یک بازه زمانی خاص مرتبط است، مورداستفاده قرار بگیرد. شما همچنین می‌توانید ارزش فعلی خالص (NPV) که ارزش زمانی پول را بر اساس تورم در نظر می‌گیرد نیز به کار ببندید تا محاسبات نرخ بازده سرمایه گذاری خیلی دقیق‌تری داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که ابزار محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری و همچنین تعریف آن، می‌توانند بسته به شرایط تغییر کنند. این تغییرات به این بستگی دارد که شخص چه چیزهایی را به عنوان بازده و هزینه در نظر می‌گیرد.

به طور مثال، یک شخص بازاری ممکن است دو محصول متفاوت را با تقسیم سود ناخالصی که هرکدام تولید کرده‌اند بر هزینه های بازاریابی مربوط مقایسه نماید. یک تحلیل گر مالی اما امکان دارد که این کار را با استفاده از بازگشت سرمایه گذاری یک محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری کاملاً متفاوت انجام دهد، شاید درآمد خالص یک سرمایه گذاری را بر ارزش کل منابع به کار گرفته شده برای ساخت و فروش کالا تقسیم کند. در هنگام استفاده از نرخ بازده سرمایه گذاری برای محاسبه سرمایه گذاری های بازار املاک، ممکن است شخصی قیمت خرید اولیه یک ملک به عنوان «هزینه سرمایه گذاری» در نظر گرفته و قیمت فروش نهایی را به عنوان «سود سرمایه گذاری» در نظر بگیرد و همه هزینه های احتمالی، مثل تعمیرات، مالیات ملک و هزینه های مشاوران املاک را نادیده بگیرد.

این انعطاف‌پذیری یک محدودیت دیگر استفاده از نرخ بازده سرمایه گذاری را نیز آشکار می‌کند، چراکه ROI می‌تواند به راحتی و بسته به میل و اهداف شخصی مورد سوءاستفاده قرار گیرد و نتایج آن می‌توانند به شکل‌های مختلفی نمایش داده شوند. به همین خاطر، یک سرمایه گذار عاقل در هنگام استفاده از این معیار باید اطمینان حاصل کند که ورودی‌های مورداستفاده را به خوبی درک کرده است.

توسعه‌های مربوط به نرخ بازده سرمایه گذاری

اخیراً گروهی از سرمایه گذاران و کسب‌وکارهای خاص علاقه خود را به توسعه شکل جدیدی از معیار نرخ بازده سرمایه گذاری، «نرخ بازده اجتماعی سرمایه گذاری» یا SROI نشان داده‌اند. SROI ابتدا در دهه اول ۲۰۰۰ توسعه داده شد و عوامل اجتماعی پروژه‌ها را در نظر گرفته و می‌کوشد تا آن‌هایی که تحت تأثیر این عوامل قرارگرفته‌اند، برای برنامه‌ریزی جهت تخصیص سرمایه و سایر منابع، در نظر بگیرد.

معادل‌ انگلیسی نرخ بازده سرمایه گذاری عبارت است از:

Return On Investment- ROI

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

بازگشت سرمایه ROI

ROI مخفف Return on investment و به معنای «بازگشت سرمایه» است. بازگشت سرمایه یک فرمول ریاضی است که سرمایه گذاران می توانند برای ارزیابی سرمایه گذاری های خود و قضاوت در مورد عملکرد یک سرمایه گذاری خاص در مقایسه با سرمایه گذاری های دیگر از آن استفاده کنند. همچنین از ROI کلی یک شرکت گاهی اوقات به عنوان راهی برای ارزیابی نحوه مدیریت کسب و کار استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم نگاهی اجمالی به فرمول بازگشت سرمایه و موارد استفاده از آن بیندازیم. با ما همراه باشید.

محاسبه ROI

بازگشت سرمایه roi

معمول ترین فرمول ROI سود خالص تقسیم بر هزینه کل سرمایه گذاری است. به عنوان مثال فرض کنید شخصی 90 دلار سرمایه گذاری تجاری کرده و 10 دلار هم برای تحقیق در این زمینه هزینه کرده است. هزینه کل سرمایه گذار 100 دلار خواهد بود. اگر آن سرمایه گذاری 300 دلار درآمد داشته باشد و 100 دلار هم برای پرسنل و هزینه های نظارتی کنار گذاشته شود ، سود خالص آن 200 دلار خواهد بود. با استفاده از فرمول ، نرخ بازگشت سرمایه با تقسیم 200 بر 100 معادل عدد 2 است. از آنجا که ROI غالباً به صورت درصد بیان می شود ، باید ضریب آن را با ضرب در عدد 100 به درصد تبدیل کرد. بنابراین ROI این سرمایه گذاری خاص 2 ضرب در 100 یا 200٪ است.

اکنون می خواهیم این سرمایه گذاری را با یک مثال ساختگی دیگر مقایسه کنیم. فرض کنید یک سرمایه گذار 10.000 دلار سرمایه گذاری تجاری کرده بدون اینکه هزینه ای متحمل شود. سود خالص شرکت هم 15000 دلار شده است بنابراین سرمایه گذار 5000 دلار درآمد کسب کرده است. این به طور قابل توجهی بیشتر از 200 دلار سود خالصی است که در اولین مثال بدست آمد. با این وجود ، ROI دید متفاوتی ارائه می دهد: 15000 دلار تقسیم بر 10.000 دلار برابر با 1.5 است؛ و وفتی آن را مطابق فرمول در 100 ضرب می کنیم، بازده بازگشت سرمایه 150٪ است.

اگرچه اولین سرمایه گذاری دلار کمتری تولید کرد ، اما میزان بازگشت سرمایه (ROI) بالاتر آن نشان دهنده سرمایه گذاری مولدتر است.

ROI برای چه استفاده می شود؟

از اقدامات ROI می توان برای ارزیابی انواع گوناگون سرمایه گذاری ها استفاده کرد. مشاغل هنگام ارزیابی سرمایه گذاری های بالقوه یا ارزیابی موفقیت در سرمایه گذاری های قبلی، از محاسبات ROI استفاده می کنند.

همچنین افراد می توانند ROI را برای قضاوت در مورد سرمایه گذاری های شخصی خود محاسبه کرده و مثلا سرمایه گذاری سهام مالی یک شرکت کوچک را با سرمایه گذاری دیگری در اوراق بهادار مقایسه کنند.

با این حال ، محاسبه ارقام مربوط به هر بخش از معادله برای مشاغل دشوار است که اغلب مجبورند عناصر مختلف هر قسمت از معادله را تعیین کنند

نمونه ای از محاسبات ROI: سرمایه گذاری در اتوماسیون های جدید

نحوه استفاده از roi

محاسبه ارقام سرمایه گذاری برای هر قسمت از معادله ROI می تواند برای مشاغل پیچیده باشد. به عنوان مثال اگر شرکتی می خواهد در استفاده از اتوماسیون های جدید مانند نرم افزار حقوق و دستمزد سرمایه گذاری کند، باید انواع هزینه های توسعه اعم از قیمت خرید نرم افزار و هزینه های راه اندازی و نگهداری آن را در نظر بگیرد. سپس سود خالص را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کند. این سود خالص می تواند شامل مبالغ ناشی از افزایش بهره وری و کاهش هزینه های نگهداری در مقایسه با روش های قبلی باشد.

این تجارت می تواند هنگام ارزیابی اتوماسیون با استفاده از هزینه های پیش بینی شده و سودهای پیش بینی شده، ROI را بازگشت سرمایه گذاری محاسبه کند تا مشخص شود که کدام ROI بالاتر است و کدام شیوه، سرمایه گذاری بهتری است.

این تجارت همچنین می تواند ROI را در پایان دوره زمانی تعیین شده با استفاده از ارقام واقعی محاسبه کند و بعد ROI واقعی را با ROI پیش بینی شده مقایسه کند تا ارزیابی کند که طرح مذکور انتظارات را برآورده می کند یا خیر.

اشکالات ROI

ROI یکی از رایج ترین نسبت های سرمایه گذاری و سودآوری است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود محدودیت هایی هم دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

یک اشکال بالقوه در این فرمول عدم توانایی آن در محاسبه زمان معادله است. دو مثال اول ذکر شده در بالا را به خاطر بیاورید: بازگشت سرمایه 200٪ بالاتر از بازگشت سرمایه 150٪ است. در ظاهر به نظر می رسد که میزان بازگشت سرمایه بالاتر ، نشان دهنده سرمایه گذاری بهتر است. اما اگر 10 سال طول بکشد تا این سرمایه گذاری تولید 200٪ ROI را انجام دهد ، در حالی که تولید سرمایه 150٪ ROI فقط یک سال به طول انجامد چه نتیجه ای می گیریم؟ سرمایه گذاران می توانند با توجه بیشتر به ارقامی که به عنوان ورودی فرمول استفاده می کنند، زمان خود را محاسبه کنند.

اشکال دیگر استفاده از فرمول ROI این است که این روش راهی برای محاسبه منافع غیر مالی ندارد. فرض کنید شرکتی اقدام به خرید یک تقویم سازمانی آنلاین می کند. یک کسب و کار می تواند از مبالغ مشخص دلار برای محاسبه سود خالص و کل هزینه های تأمین ROI استفاده کند، اما محاسبه ارزش روحیه بهبود یافته کارکنان در نتیجه دریافت خدمات جدید کار دشواری است. مشاغل معمولاً ROI را برای منافع غیرقابل لمس محاسبه می کنند و اغلب این محاسبات را به عنوان ROI نرم، نام گذاری می کنند. در حالی که محاسبات انجام شده با مبالغ واقعی و ملموس دلار را ROI سخت می نامند.

در صورت علاقه می توانید در وبسایت ما درباره جدیدترین دستگاه حضور و غیاب مطالعه کنید و با ثبت نام خود از 30 روز دموی رایگان محصولات کارسو بهره مند شوید.

بازگشت بازگشت سرمایه گذاری سرمایه گذاری

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

 • دوشنبه 28 آبان 1397
 • 881 بازیدکننده

دنیای کسب و کار است و هزار جور پیچ و خم! در این دنیا، مخصوصا اگر آنلاین باشد، شما حتما باید بتوانید کسب و کار خود را کنترل کنید. باید بتوانید گام بعدی را پیش‌بینی کرده و از اشتباهات گذشته درس بگیرید. اما کنترل یعنی چه و چگونه بفهمیم کجا اشتباه و کجا درست قدم برداشته‌ایم؟
کنترل یعنی اینکه بدانید چه مقدار درآمد کسب کرده‌اید، چه مقدار هزینه کرده‌اید، چه مقدار وقت صرف کرده‌اید و با بررسی نتایج فعالیت‌هایتان و تبدیل این نتایج به اعداد قابل بحث می‌توانید درستی و نادرستی آن را بازگشت سرمایه گذاری مشخص کنید. مسائلی از این دست به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌های بزرگ بعدی را با اطمینان و تسلط بیشتری بگیرید.
یکی از ابزارهایی که در این مسیر نیاز دارید، KPI یا شاخص‌های عملکرد کلیدی هستند که در واقع، اعداد و نتایج بدست آمده از فعالیت‌هایتان را به یکسری درصد یا نسبت‌های قابل مقایسه تبدیل می‌کنند. شاید مهمترین KPI یا شاخصی که برای شما وجود داشته‌باشد، ROI است. این شاخص با سرمایه‌گذاری‌های شما سر و کار دارد. ROI آنقدر ساده است که بتواند نتایج سریعی به دست دهد و آنقدر مهم است که با آن می‌تواند خود را از ضرر برهانید یا در معرض سود قرار دهید.
در ادامه، به چیستی نرخ بازگشت سرمایه و چگونگی استفاده از آن و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.


نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یک شاخص بررسی عملکرد است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه بازده چند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ROI مقدار بازگشت سرمایه را نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه می‌گیرد. برای محاسبه ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه بر هزینه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود و نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود.
فرمول نرخ بازگشت سرمایه :
نرخ بازگشت سرمایه = هزینه سرمایه‌گذاری / هزینه سرمایه‌گذاری – سود سرمایه‌گذاری
در فرمول بالا، سود سرمایه‌گذاری به درآمد حاصل از فروش با استفاده از آن سرمایه برمی‌گردد. چون ROI بصورت درصدی اندازه‌گیری می‌شود، می‌توان به سادگی آن را با دیگر نرخ بازگشت سرمایه‌ها مقایسه کرد.

ویژگی‌های مثبت ROI


نرخ بازگشت سرمایه به سادگی و انعطاف‌پذیری مشهور است. اساسا، نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند به عنوان یک ارزیابی اولیه برای سوددهی سرمایه‌گذاری شما مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه، تفسیر و تعمیم‌دادن ROI به انواع مختلف سرمایه‌گذاری بسیار ساده است. در این صورت، اگر یک سرمایه‌گذاری، ROI مثبتی ندارد یا یک سرمایه‌گذار، فرصت‌های دیگری با نرخ بازگشت سرمایه بالاتر در پیش چشم خود ببیند، می‌تواند با استفاده از این ارزشی که متریک و معیار ROI در اختیارش گذاشته استفاده کند و سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد.
برای مثال، فرض کنید سینا در شرکت دیجی‌کالا، 10 میلیون تومان در سال 1390 سرمایه‌گذاری کرده‌است. پس از یک سال، سهام خود را 12 میلیون تومان فروخته است. او برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه‌اش باید سود (12 – 10 = 2m) را بر سرمایه اولیه‌اش (10 میلیون تومان) تقسیم کند (2 / 10 = 20%).
با این اطلاعات، او می‌تواند سودآوری‌اش در دیجی‌کالا را با دیگر سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه کند. فرض کنید سینا، 20 میلیون تومان هم در شرکت پدیده در سال 1391 سرمایه‌گذاری کرده‌است. او سهام خود را سه سال بعد در سال 1394 به قیمت 28 میلیون فروخت. نرخ بازگشت سرمایه سینا در شرکت پدیده، 8/20 یا 40% است. با استفاده از ROI، سینا می‌تواند این دو سرمایه‌گذاری‌اش را با هم مقایسه کند. سرمایه‌گذاری در پدیده (40%) دو برابر سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا (20%) برای سینا سود داشت، پس می‌توان نتیجه گرفت، بازگشت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری در پدیده حرکت عاقلانه‌تری بوده‌است.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

نمونه‌هایی مانند سینا، بطور خاص یکی از محدودیت‌های مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از ROI را نشان می‌دهد. درست است که ارزش سرمایه‌گذاری دوم، دو برابر سرمایه‌گذاری اول بود، اما بین خرید تا فروش سهام دوم، سه سال و سهام اول، یک سال زمان وجود داشت. ROI سینا در سرمایه‌گذاری اول 20 درصد در یک سال و در سرمایه‌گذاری دوم 40 درصد در سه سال محاسبه شد. اگر در نظر بگیریم که مدت زمان سرمایه‌گذاری دوم، سه برابر سرمایه‌گذاری اول طول کشیده‌است، باید ببینیم آیا سینا واقعا به این نتیجه رسیده که سرمایه‌گذاری دوم پرسودتر بوده‌است؟ هنگام مقایسه این دو سرمایه‌گذاری بطور سالانه، سینا باید نرخ بازگشت سرمایه خود را براین اساس تنظیم کند. چون سود کلی، 40 درصد است، سینا باید این عدد را به تعداد سال‌هایی که این سرمایه‌گذاری طول کشیده‌است تقسیم کند. از آنجایی که 40 تقسیم بر 3 مساوی 13.33 می‌شود، نتیجه می‌گیریم محاسبات سینا نادرست بوده‌است. با اینکه سرمایه‌گذاری دوم سینا سود بیشتری عاید او کرد، اما سرمایه‌گذاری اول پرسودتر بود، زیرا نرخ بازگشت سرمایه سالانه آن بالاتر از دومی بود.

مثال‌هایی مانند سینا نشان می‌دهد چطور یک مقایسه نه چندان دقیق بین سرمایه‌گذاری با استفاده از ROI می‌تواند یک نتیجه کاملا نادرست درباره سودآوری آن‌ها به دست دهد. با توجه به اینکه ROI برحسب مدت زمانی که سرمایه‌گذاری موردنظر طول کشیده، محاسبه نمی‌شود، اغلب این متریک را در کنار ROR یا نرخ بازگشت می‌آورند که برخلاف ROI، لزوما برای یک مدت مشخص بکار می‌رود. برای محاسبه دقیق‌تر ROI حتی می‌توان ارزش خالص فعلی (NPV) را که برحسب تفاوت‌های مالی در گذر زمان براساس تورم محاسبه می‌شود، دخیل کرد. اگر NPV را هنگام محاسبه نرخ بازگشت وارد کنیم، این نرخ جدید، نرخ واقعی بازگشت (RROR) نام می‌گیرد.
به یاد داشته‌باشید، تعریف ROI و ارزش محاسبات آن با توجه به وضعیت موجود تغییر می‌کند. همه این‌ها بسته به این است که چه چیزهایی شامل هزینه و درآمد ‌شود. تعریف این اصطلاح بطور ساده، تلاش برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری است و هیچ‌گاه نمی‌توان محاسبه کاملا صحیحی پیدا کرد.

برای مثال، یک بازاریاب می‌تواند سود ناخالص دو محصول متفاوت را که هزینه بازاریابی جداگانه‌ای داشته‌اند، با هم مقایسه کند. با این‌حال، ممکن است یک تحلیلگر مالی روش کاملا متفاوتی برای محاسبه ROI اتخاذ کند، مثلا سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری را بر هزینه کل تولید و فروش تقسیم کند. هنگامی که از ROI برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌تان در املاک استفاده کنید، ممکن است قیمت خرید اولیه ملک را به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و مبلغ فروش کلی آن را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیرید که در اینصورت، هزینه‌های مابین این دو از قبیل بازسازی، مالیات و پورسانت افراد واسط از قلم می‌افتد.
انعطاف‌پذیری، ویژگی دیگری است که ROI را محدود نشان می‌دهد، زیرا محاسبات ROI به راحتی می‌تواند مطابق اهداف کاربر، دستکاری شود و نتایج به طرق مختلف بیان شود. به همین ترتیب، هنگام استفاده از این ملاک و معیار، یک سرمایه‌گذاری باهوش می‌تواند به خوبی متوجه شود از چه ورودی‌هایی استفاده شده‌است. یک نرخ بازگشت سرمایه نسبی می‌تواند تصویر کاملا متفاوتی با چیزی که محاسبات ROI دقیق می‌نامیم، ارائه دهد. تصویری که تمام هزینه‌های مربوط به نگهداری و توسعه سرمایه‌گذاری را در مدت زمان مشخصی، دخیل می‌کند. سرمایه‌گذاران همیشه باید تصویر بزرگتر را در نظر داشته‌باشند.

توسعه نرخ بازگشت سرمایه

به تازگی، سرمایه‌گذاران و کسب وکارهای خاصی به توسعه شکل جدیدی از ROI به نام بازگشت اجتماعی سرمایه (SROI) علاقه نشان داده‌اند. SROI ابتدا در دهه پیش توسعه پیدا کرد و تاثیرات اجتماعی پروژه‌ها را در بر گرفت و تلاش کرد تا افرادی را که تحت تاثیر برنامه‌ریزی برای تخصیص سرمایه یا سایر منابع هستند را شامل شود.
جمع‌بندی
قبول داریم نرخ بازگشت سرمایه نمی‌تواند همیشه درست عمل کند، اما واقعیت این است که هیچ متریک و معیاری در هر شرایطی درست عمل نمی‌کند. اما از آن طرف، انعطاف‌پذیری ROI موجب شده تا بتوانید آن را مطابق ویژگی‌های کسب و کار یا سرمایه‌گذاری‌تان تغییر دهید و آن نتیجه‌ای که مناسب شما است را از آن بگیرید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

 نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

با یک مقاله و مفهوم ناب دیگر، در خدمت شما دوستان نوباوه ای هستیم. اگر می‌خواهید بدانید وضعیت درآمدی کسب و کار چطور محاسبه می‌شود، یک سری فرمول های محاسباتی دارد که در مقاله ” نرخ بازگشت سرمایه چیست؟” توضیح می‌دهیم و مزایا و معایب احتمالی استفاده از فرمول نرخ بازگشت سرمایه رو نیز توضیح می‌دهیم. (آن هم با مثال)

همان‌طور تأثیر محاسبه آن را در بورس رو نیز توضیح می‌دهیم. اصلاً اگر از کاربردهای این فرمول آگاه شوید این مقاله رو رها نمی‌کنید. پس، بزن بریم …

مفهوم نرخ بازگشت سرمایه

یکی از مواردی که صاحبان کسب و کار باید به آن توجه داشته باشند، اندازه‌گیری نتایج هزینه هاست که در درجه اول، هزینه تبلیغات را شامل می‌شود. بر اساس آمار تا امسال (سال ۲۰۲۲)،هزینه‌های تبلیغات حرفه ای ۲۱ تریلیون دلار برآورد شده. به این محاسبات و بررسی ها نرخ بازگشت سرمایه گفته می شود. در یک کلام معیارهایی که بازگشت سرمایه و سود حاصله رو، نشان می‌دهند نرخ بازگشت سرمایه هستند.

شاید از خودتان بپرسید که این محاسبات به چه کاری می آید؟ با به دست آوردن و تحلیل این شاخص می توانیم در زمان سرمایه گذاری و تصمیم گیری‌ها، دقیق تر عمل کنیم.

در حقیقت این نرخ نسبت درآمد به سرمایه‌ای هست که در یک کسب و کار خرج کردید. (به همین سادگی)

طبیعتاً هرچه رقم به دست آمده بزرگ‌تر باشد، سوددهی آن کسب و کار بیشتر است.

حتی می توانید با محاسبه نرخ بازگشت چند کسب و کار آن موردی را که سوددهی بیشتری دارد رو انتخاب کنید.

یک کسب و کار همیشه ریسک های مخصوص به خودش را دارد خصوصاً در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار که یکی از راهکارهای مفید و در عین حال ساده محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هست.

نرخ بازگشت سرمایه برای هر کسب و کاری متفاوت است و بر اساس نوع سرمایه گذاری هر کسب و کاری متفاوت عمل می کند. مثلاً نوسازی محیط کسب و کار و خرید امکانات فیزیکی در محیط کاری، سبب افزایش بازدهی کار کارمندان است یا اگر روی بخش بازاریابی خودتان کار کنید، معیار خوبی برای فروش شما خواهد بود.

به طور کلی نرخ بازگشت سرمایه دو رقمی برای تازه واردها خوبه. اگر موفق شدید به این نرخ بازگشت سرمایه دستیابی کنید دلایل آن رو بررسی کنید و سرمایه گذاری بیشتری روی آن‌ها انجام بدهید.

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه

با محاسبه این شاخص درصد زیادی خیال سرمایه گذار، از سرمایه گذاری با شما راحت می‌شود خلاصه هم صاحب کسب و کار هم سرمایه گذار باید بدانند چه میزان از سرمایه وارد شده در کسب و کار بهشون برمی‌گردد. حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.

و اما کاربردهای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

 • تهیه طرح های تجاری
 • ارزیابی عملکرد مدیریت و موفقیت مجموعه (البته این نرخ به‌تنهایی راهگشا نیست و معیارهای متفاوتی چون میزان سهم از بازار نیز دخیل هستند.) البته پیشنهاد می کنم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلایل و معیار های موفقیت یک استارتاپ به مقاله ما با عنوان ۵+۱ دلیل موفقیت استارتاپ ها مراجعه کنید.
 • ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاری و ارزش کلی خالص استفاده می‌شود.
 • بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی
 • تصمیم گیری برای صرف کردن یا نکردن هزینه، در انواع مختلف تبلیغات
 • محاسبه نرخ بازگشت کمپین های مختلف، برای تعیین بودجه موردنیاز
 • بهینه کردن تبلیغات و کمپین های مختلف
 • بررسی میزان بازدهی محصولی جدید که قرار است وارد بازار شود. این راهی برای بررسی میزان سوددهی محصول جدید است و حتی به صورت تقریبی می‌شود مشتری های هدف رو به دست آورد.
 • اصلاً در تبلیغات گاهی هدف شما به دست آوردن سود کوتاه مدت نیست. بلکه با آگاه شدن از برند، یا به دست آوردن سرنخ‌های فروش، و مشخص کردن جامعه هدف برای آینده برنامه ریزی می کنید.

فرضاً محصول جدیدی رو می خواهید وارد بازار کنید، و دنبال راهی هستید که ببینید محصول حاصل چقدر سود آور است. با محاسبهٔ نرخ بازگشت و بعد از ارائهٔ محصول، می‌شود این را متوجه شد و اگر حتی امکان محاسبهٔ نرخ بازگشت نباشد با شبیه سازی گروهی از مشتریان هدف خودتان می‌شود نرخ بازگشت رو به صورت تقریبی محاسبه کرد.

مثال‌هایی برای نرخ بازگشت سرمایه

مثلاً اگر منزلی به قیمت یک میلیارد تومان تهیه کنید، سه سال بعد آن رو به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بفروشید، طبق فرمول محاسبه نرخ بازگشت، شما ۱۲% سود داشتید.

یا مثال دوم:

بیایید کارگزار بورس رو در نظر بگیریم. مثلاً این فرد در زمینه سهام کم‌ارزش تخصص دارد. یعنی سهامی که در بازار غیررسمی سهام معامله می‌شود و دارایی ریسک بالایی است. فرض کنید ۵۰۰ سهم به ارزش ۱۰۰۰ تومان، بابت فلزات مایع خرید شده است. البته سرمایه‌گذاری پرخطر بوده. بعد از یک سال ارزش آن ۳۵۰۰ تومان است.

نرخ بازگشت سرمایه او ۲۵۰ درصد بوده است. به ازای هر ۱۰۰۰ تومان سرمایه گذاری، ۲۵۰۰ تومان سود نصیبش شده است و سرمایه‌گذاری خیلی خوبی بوده. چون سرمایه اولیه رو ۲٫۵ برابر کرده. حالا این خرید سهام را با سرمایه‌گذاری در شرکت تجهیزات پزشکی مقایسه کنید . به عنوان مثال ۱۰۰ سهم که هر کدام مبلغ ۱۰۰۰ تومان در شرکت تجهیزات پزشکی خریداری شده است و هر سهم رو ۱۲۵۰ تومان فروخته است.

در این سرمایه گذاری نرخ بازگشت سرمایه تنها ۲۵% بوده. البته این میزان بازگشت سرمایه هم خوب است اما با سرمایه‌گذاری که روی فلزات مایع انجام شده است قابل مقایسه نیست. مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه یعنی کل هزینه سرمایه گذاری به اضافه سود برگشت داده شده است. ولی در نرخ بازگشت سرمایه منفی، یعنی درآمد آن‌قدر نیست که کل هزینه ها رو پوشش بده.

نرخ بازگشت سرمایه توسط چه کسی محاسبه می‌شود؟

این نرخ توسط کارشناس بازاریابی محاسبه می‌شود. مدیران کسب‌وکار بالاخره سرمایه‌ای رو چه سرمایه خودشان، و چه سرمایه تأمین شده از اشخاص دیگر رو وارد این کار کردن و منتظر بررسی نتیجه‌هایی هستند و توقع دارند با این محاسبات میزان تأثیر تبلیغات رو بدانند.

بالاخره هر صاحب کسب‌وکاری دوست دارد نتایج تبلیغات اجرای را بداند که با بررسی نرخ بازگشت سرمایه می‌توان به تمام جوانب مختلف نتایج سرمایه‌گذاری انجام شده پی برد.

آیا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دشواری دارد؟

آیا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دشواری دارد؟

در محاسبه نرخ بازگشت، تمام هزینه‌های ریز و درشت رو در نظر بگیرید. مثلاً زمانی رو که اعضای تیم شما صرف تبلیغات می‌کنند. یا زمانی رو که برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه تبلیغات، در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند.

اگر اعضایی که برای تولید محتوا و گرافیک کار می‌کنند رو، در محاسباتمان نظر نگیریم ممکنه نرخ به‌دست‌آمده خیلی با واقعیت متفاوت باشد.

چالش‌های بررسی سود حاصل از فعالیت بازاریابی، به‌مراتب از چالش اول سخت تره! که اندازه‌گیری سود حاصل از تبلیغات است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر این کمپین تبلیغاتی برگزار می‌شد میزان سود و فروشمان دچار چه تغییراتی می‌شد؟

پاسخ به این سؤال در محیط نوسان قیمت‌ها در بازار کار راحتی نیست و در این مورد حالت قبل و بعد تبلیغات رو باید در نظر گرفته و مقایسه کنید. ولی در نظر داشته باشید که نتیجه حالت بازاریابی شما، فروش سود بیشتر و افزایش مشتری‌های وفادار است. (مشتری که به این سادگی شما رو رها نمی کنه.) و در نتیجه به سود حفظ شده فکر کنید و تبلیغات رو دست کم نگیرید و در صورت عدم تبلیغات، سودآوری و فروش ممکنه کم شود.

البته همه محصولات بازخورد یکسانی ندارند. ممکنه بازخورد محصولی چون خودرو سه سال طول بکشد. اما در کل این را در نظر داشته باشید گر صبر کنی زغوره حلوا سازی!

کدام تبلیغ مشتری ساز بوده است؟

یک مخاطب ممکن است انواع تبلیغات کسب و کاری ما را دیده باشد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که مشتری تحت‌تأثیر کدام تبلیغ ما بوده که منجر به خرید شده است؟

و بعد به این نتیجه می‌رسیم که مجموعه‌ای از تبلیغات ذهن مشتری را، آماده خرید کرده است و در کل این تبلیغات است که برند ما را پررنگ می‌کند. ضمناً این افزایش فروش در نتیجه یکی دو تا تبلیغ، یا کمپین نبوده است.

اما نکته این است که معمولاً، برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، آخرین تبلیغی که بعد از آن فروش بیشتری اتفاق افتاده را، مدنظر قرار می‌دهند.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه، یکی دو عیب دارد اما مسلماً می‌توان مزایای بیشتری برای آن شمرد.

سادگی و سهولت محاسبه، تطبیق پذیری، تفسیر ساده، مقایسه کردن یک کسب و کار و انتخاب سرمایه‌گذاری از مزایای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هستند.

این فرمول، ارزیابی مالی کسب و کار شما را، فراهم می‌کند. این که کسب و کاری بتواند ادامه پیدا کند یا نه بستگی به همین محاسبه دقیق و در عین حال ساده دارد.

اگر نرخ بازگشت سرمایه شما، پایین‌تر از میانگین حوزه تجارت است، باید سریع استراتژی کاری خودتان را، تغییر داده و از وضعیت هشدار یا خطر خارج شوید.

سادگی محاسبه و درک نرخ بازگشت سرمایه، از مزایای مهم نرخ بازگشت سرمایه است. این نسبت عددی بدون در نظر گرفتن واحد پول کشورهاست.

مثلاً اگر سرمایه‌ای در ایران دارای نرخ بازگشت ۲۰%، باشد در کشور کانادا نیز به همین معناست. گرچه این نرخ به‌سادگی محاسبه می‌شود، ولی آن را به‌عنوان یک شاخص کارا، در انتخاب نحوه سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.

یکی از مهم‌ترین معایب این شاخص این است که طول یا مدت زمان سرمایه‌گذاری در این محاسبه نقش ندارد. مثلاً فرض کنید شرکت” الف “، نرخ بازگشت سرمایه پنج ساله ۲۵% و شرکت “ب” نرخ بازگشت سالیانه ۱۵% دارد.

مشخص است که سرمایه‌گذاری در شرکت” ب” به‌مراتب به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در شرکت” الف” هست. هرچند که نرخ بازگشت سرمایه شرکت” الف” بیشتر بوده. برای حل این مسائل محاسبه نرخ بازگشت سالانه این مشکل را حل می‌کند.

رضا ذوالعلی

تمامی تلاشم را کردم که تو این دنیا تغییری ایجاد کنم ، علاقه مند به وب و طراحی وب سایت هستم و عاشقانه پای کارم وقت میزارم ، و امیدوارم موفق بشم تغییر مثبتی در این دنیا ایجاد کنماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.