وقتی بخت با طلا یار استاون که شاده؛ شادوماده… از چشاش، شادی می باره… ●♪♫
پای خنچه با یه غنچه؛ دست توو دست داره ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫

تعبیر خواب حلقه: ۳۸ تعبیر دیدن انگشتر و حلقه ازدواج در خواب

تعبیر خواب حلقه

انگشتر در موقعیت های گوناگونی در خواب ظاهر می شود و دربردارنده تعابیری متفاوت است. در این مطلب فهرستی از رایج ترین نمونه های تعبیر خواب حلقه و تعابیر نهفته در آن ها را با هم می خوانیم.

۱.تعبیر عمومی دیدن انگشتر حلقه در خواب

بطور کلی دیدن انگشتر در خواب می تواند نشان دهنده چرخه ای از مشکلات یا مسائلی باشد که در حال حاضر درگیر آن ها هستید. هر کجا که می روید این مشکلات به دنبال شما خواهند آمد و شما نمی توانید راه حلی برای آن ها پیدا کنید. شاید اکنون زمان آن رسیده است که از دیگران کمک بخواهید یا به بررسی مسائل خود بپردازید و راه حل مناسبی برای همه آن ها پیدا کنید.

۲.تعبیر خواب حلقه را در دست کسی انداختن

اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست کسی می اندازید، این خواب نمادی از طبیعت وفادار و باایمان شما است. این خواب نشان دهنده آن است که شما برای هر کسی احترام ویژه ای قائل می شوید و هرگز مسبب ناراحتی، شکست یا تحقیر دیگران نمی شوید. به همین جهت شما یک شریک عاطفی ایده آل و وقتی بخت با طلا یار است دوستی ارزشمند هستید. همین روحیه را در خود حفظ کنید و هیچ یک از ویژگی های اخلاقی خود را تغییر ندهید.

۳.تعبیر خواب غریبه ای که انگشتری را در انگشت شما می اندازد

اگر در خواب ببینید که غریبه ای حلقه ازدواج را در انگشت شما می اندازد، این خواب نشان دهنده آن است که به زودی راه حلی احتمالی برای تمامی مشکلات خود پیدا خواهید کرد. ممکن است یکی از نزدیکان شما که در تمام سختی ها و مشکلات در کنار شما حضور داشته و به خوبی می داند که در این شرایط دقیقا به چه چیزی نیاز دارید، این راه حل را پیشنهاد کند.

۴.تعبیر خواب ناتوانی برای حلقه در دست کردن

اگر در خواب ببینید که انگشتان بسیار بزرگ و متورمی دارید و نمی توانید انگشتری در دست کنید، این خواب نشان دهنده تجرد و زندگی مجردی شما است. احتمالا مدتی به این منوال می گذرد اما این وضعیت لزوما وضعیت ناخوشایندی نخواهد بود. متکی به خود بودن و استقلال داشتن می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد زیرا در این صورت می توانید اطلاعات بیشتری در مورد خودتان کشف کنید و به شناخت بیشتری از خود دست یابید.

۵.تعبیر خواب حلقه که از انگشت شما می افتد

اگر در خواب ببینید که حلقه از انگشت شما افتاده و سقوط می کند، این خواب نمادی از مشکلات فعلی و موقعیت سختی است که در حال حاضر در آن قرار دارید.

همچنین شما افراد زیادی را در زندگی ناامید کرده اید و به همین دلیل برقراری یک رابطه باکیفیت و موثر با آن ها برای شما سخت تر شده است. شاید اکنون زمان آن رسیده است که در جهت بهبود اوضاع و شرایط اقدام کنید و قبل از وخیم تر شدن اوضاع، راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنید.

۶.تعبیر خواب دوست داشتن انگشتری که در دست دارید

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید و آن را بسیار دوست دارید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به فرزندان خود افتخار می کنید و از موفقیت آن ها لذت می برید. شما با خود فکر می کنید که در پرورش و تربیت آن ها به خوبی عمل کرده اید و آن ها تمامی توصیه ها و راهنمایی هایی که در مراحل رشد و بزرگ شدن به آن ها می دادید را مورد توجه قرار داده و به آن ها عمل کرده اند.

۷.تعبیر خواب انگشتر حلقه را به عنوان هدیه دریافت کردن

اگر در خواب ببینید که انگشتر حلقه را به عنوان هدیه دریافت می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که قادر هستید راه حلی برای تمامی مشکلاتی که شما و شریک عاطفی تان تجربه کرده اید، پیدا کنید. اگر روزهای سختی را پشت سر می گذارید و با یکدیگر شدیدا بحث و درگیری دارید، باید بدانید که به زودی این دوران را پشت سر خواهید گذاشت. اگر شما مجرد هستید و این خواب را دیده اید نیز باید بدانید که این خواب نشان دهنده بخت و اقبال در عشق است. شما سرانجام مخاطب خاصی که مدتها در انتظارش بودید را پیدا می کنید و آرزوها و رویاهایتان به واقعیت تبدیل می شود.

۸. تعبیر خواب حلقه خم شده

اگر در خواب ببینید که حلقه شما خم شده یا شکل خودش را از دست داده است، این خواب نمادی از رابطه شما با شریک عاطفی تان است. تفاوت هایی بین شما دو نفر وجود دارد که مانع از نزدیک تر شدن شما دو نفر به یکدیگر می شود. سعی کنید تا مشکلات و مسائل بین خودتان را حل کنید. در غیر اینصورت رابطه تان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

۹.تعبیر خواب دیدن حلقه در دست دیگران

اگر در خواب حلقه را در دست دیگران ببینید، این خواب نمادی از رابطه شما با دیگران است. اگر اخیرا با یکی از دوستان خود مشاجره یا دعوا کرده اید، این خواب می تواند تعبیری از آن ماجرا باشد. همچنین این خواب نمادی از مهارت های ارتباطی ضعیف شما است. این مهارت های ضعیف مانع از پیشرفت شما در زندگی و ایجاد روابطی معنادار می شوند. روی مهارت های ارتباطی خود کار کنید و روابطی که در نتیجه این ضعف ها خراب کرده اید را اصلاح کنید.

۱۰.تعبیر خواب حلقه ازدواج

دیدن حلقه ازدواج در خواب نشان دهنده آن است که رابطه شما رابطه ای موفق و کامل است. شما و شریک عاطفی تان درک خوبی از یکدیگر دارید و هیچ چیز نمی تواند دیواری را بین شما به وجود آورد. به ساختن این رابطه ادامه دهید و روی آن سرمایه گذاری کنید زیرا شریک عاطفی شما می تواند همراه مناسبی برای شما در زندگی باشد.

۱۱.تعبیر خواب امتحان کردن انگشتر

اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست می کنید و آن را امتحان می کنید، تعبیر آن است که قولی به کسی می دهید و قادر به عمل کردن به آن نخواهید بود. برخی اوقات ما بدون اینکه به چیزی دوباره فکر کنیم قولی می دهیم و به همین دلیل بعدا پشیمان می شویم. قبل از آنکه قول یا تعهدی بدهید خوب فکر کنید و کاری که فکر می کنید مناسب شما نیست را فقط به دلیل آنکه احساس می کنید تحت فشار هستید انجام ندهید.

۱۲.تعبیر خواب گم کردن حلقه ازدواج

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم می کنید، این خواب علامت هشدار است و حاوی این پیام است که دوران ناخوشایندی را پیش روی دارید. در تعامل با برخی افراد به شدت محتاط باشید و به اعمال و کارهای خود خوب فکر کنید. در غیر اینصورت درگیر مسائلی می شوید که به آسانی قابل حل نخواهند بود.

۱۳.تعبیر خواب انگشتر الماس

اگر در خواب انگشتری از الماس ببینید، این خواب نشان دهنده کارها و وظایفی است که به زودی بر عهده می گیرید. این کارها تجربه هایی جدید و هیجان انگیز برای شما خواهند بود و در ازای پرداختن به آن ها شناخت شما از خودتان و دیگران افزایش خواهد یافت.

۱۴. تعبیر خواب حلقه در حالت کلی

اگر خواب حلقه دیده باشید، این خواب می‌تواند نمایانگر حلقه‌ای از مشکلات یا دردسرها باشد که اخیرا در دام آن‌ها گرفتار شده‌اید.این مشکلات و مصائب هرکجا می‌روید شما را دنبال می‌کنند و نمی‌توانید آن‌ها را حل کنید.شاید زمان آن رسیده باشد درخواست کمک کنید یا فقط کمی وقت بگذارید و راه حل بی نقصی برای بر طرف کردن همه‌ی آن‌ها پیدا کنید.

۱۵. ناتوانی در پیدا کردن حلقه‌ای با اندازه مناسب

اگر در خواب ببینید نمی‌توانید حلقه ای پیدا کنید که کاملا اندازه‌ی انگشتتان باشد این خواب می‌تواند نماد وضعیت فعلی رابطه‌ی شما باشد، و همچنین این واقعیت که به لحاظ رمانتیک و عشقی به فردی که در زندگی‌تان هست تمایل چندانی ندارید. ممکن است مدت زمانی باشد که به خاطر ناتوانی در پیدا کردن شریک عشقی مناسب یا کسی که بتوانید عاشقش باشید در حالت مجردی به سر می‌برید.

۱۶. خواب حلقه شکسته

اگر خواب دیدن حلقه‌ای شکسته یا در دست داشتن چنین حلقه‌ای را ببینید، این خواب می‌تواند نماد اختلافات مشخصی باشد که ممکن است در رابطه‌تان با آن‌ها روبرو شوید. همچنین می‌تواند به معنی آن باشد که رابطه‌تان دچار تضادها و اختلافاتی است که با معشوقه یا همسرتان دارید.

۱۷. خواب حلقه‌ی ازدواج براق و درخشان

اینکه خواب ببینید به حلقه‌ی نامزدی یا حلقه‌ی ازدواجی نو و براق نگاه می‌کنید نماد کامیابی و خوشبختی در رابطه‌ی فعلی‌تان است. همچنین نشانه‌ی بسیار خوبی است که به با دوام بودن رابطه‌تان اشاره دارد و این رابطه برای‌تان شادی و شعف وصف ناپذیری به ارمغان خواهد آورد. شما را دوست خواهند داشت، خواهند ستود و به خوبی به شما اهمیت داده خواهد شد.

۱۸. خواب حلقه‌ی ترک خورده

اگر در خواب حلقه‌ی ترک خورده ببینید یا به انگشت داشته باشید یا حلقه‌ای که به شکلی صدمه دیده است، این خواب می‌تواند نماد جدایی احتمالی باشد یا نماد این واقعیت که رابطه تان با شخصی در شرف به پایان رسیدن است. این جدایی از کسی صورت می‌پذیرد.ه در حال حاضر با او رابطه‌ی عاشقانه‌ی نزدیکی دارید.

۱۹. حلقه ازدواجی که سنگی قیمتی دارد

خواب حلقه‌ی ازدواجی که روی آن با سنگ‌های قیمتی آراسته وتزيین شده است نماد کارها یا اموری است که در آینده‌ای نزدیک قرار است تقبل کنید. این پروژه‌ها فایده‌های بسیار زیادی دارند و در بلند مدت به نفع شما خواهند بود.

۲۰. تعبیر خواب حلقه‌ی ازدواج طلا

اگر خواب حلقه‌ی ازدواج از جنس طلا را ببینید می‌توان آن را نشانه‌ی مثبتی ارزیابی کرد. این خواب نماد کمک، پشتیبانی، و مهربانی است که از آدم‌های بسیار صمیمی و نزدیک اطراف تان مثل اعضای خانواده و دوستان خوب دریافت خواهید کرد.

۲۱ تعبیر این خواب که حلقه‌ی ازدواج کسی را در انگشت خود بیندازید

اگر خواب ببینید حلقه‌ی ازدواج کسی را در انگشت خود امتحان میکنید، این خواب می‌تواند نماد آن باشد که قرار است درگیر فعالیت‌های زشت و شنیع مشخصی بشوید. یک دفعه به خودتان خواهید آمد و می‌بینید که در تله و دام فریب گرفتار آمده‌اید و آن هم به خاطر انجام کاری که ممنوعه است و در جامعه‌ی شما تابو و بد به حساب می‌آید.

۲۲. خواب پیدا کردن حلقه‌ی ازدواج

اگر خواب ببینید حلقه‌ی ازدواجی پیدا می‌کنید، این خواب می‌تواند نماد پیشرفتی تازه در وضعیت رابطه‌تان باشد. همچنین می‌تواند به معنی آشنایی عاشقانه‌ی جدید یا ایجاد و برقراری دوستی تازه‌ای با افرادی باشد که قبلا هرگز آن‌ها را ندیده‌اید.

۲۳. خواب حلقه‌ هدیه دادن به کسی

اگر در خواب ببینید به کسی به عنوان هدیه حلقه‌ی ازدواج می‌دهید، این خواب می‌تواند نماد عصر جدیدی در رابطه‌ی شما باشد. همچنین می‌تواند به آن معنی باشد که در شرف نامزدی یا ازدواجی قریب الوقوع قرار دارید. همچنین آن را می‌توان نماد تغییرات بزرگی در وضعیت رابطه‌ی فعلی‌تان تعبیر کرد، ممکن است در ذهن‌تان به ارتقاء رابطه‌ی فعلی‌تان با یک نفر به سطحی بالاتر فکر می‌کرده‌اید.

۲۴. خواب دادن حلقه به کسی

اگر خواب ببینید حلقه ازدواج به کسی می‌دهید می‌توان آن را هشداری شدید به حساب آورد. همچنین می‌توان آن را نمادی دانست که به زیان‌هایی اشاره می‌کند که متقبل خواهید شد یا شاید یاس‌ها و نا امیدی‌هایی برای‌تان اتفاق بیفتد که باعث شود احساس پوچی و ناراحتی داشته باشید.

۲۵. خواب گیر کردن حلقه ازدواج در انگشت

اگر خواب ببینید نمی‌توانید حلقه‌ای را از انگشت‌تان در بیاورید چون خیلی تنگ است و گیر کرده، این خواب می‌تواند نماد حبس و زندانی شدن احتمالی به خاطر جرمی باشد که شاید مرتکب شده باشید یا شاید مرتکب نشده باشید. همچنین می‌توان آن را سمبل جرمی به حساب آورد که از آن اطلاع دارید یا در آن دخالت و شراکت داشته‌اید.

۲۶. تعبیر خواب حلقه‌ی ازدواج سنگین

خوابی که در آن حلقه‌ای سنگین را در انگشت‌تان ببینید می‌تواند نماد بشارت بر رسیدن فرزند پسر و ارثیه باشد. همچنین نماد این حقیقت است که ممکن است احترام زیادی در جامعه کسب کنید. همچنین می‌توان آن را به عنوان نماد واگذاری و انتقال ثروت‌تان به اولاد خود تعبیر کرد.

۲۷. تعبیر خواب حلقه‌ی ازدواج آهنی

تعبیر خواب حلقه‌ی آهنی به انگشت داشتن را می‌توان نماد کارهای دشوار و خسته کننده‌ای دانست که در حال حاضر روی آن‌ها کار می‌کننید. ممکن است دوره‌هایی از ناشادمانی را حین انجام این پروژه‌های اضطراری و وقت گیر تجربه کنید، یا از نتایجی که به دست می‌آورید احساس یاس و ناراحتی بکنید.

۲۸. تعبیر خواب حلقه ازدواجی از جنس مس

خواب در انگشت داشتن حلقه‌ای از جنس مس می‌تواند نماد لذت یا شادمانی غیر منتظره‌ای باشد که به خاطر کارها یا رفتار اطرافیان‌تان تجربه خواهید کرد. ممکن است احساس آرامش پیدا کنید بعد از پی بردن به اینکه آدم‌های اطراف‌تان دوست دارند به کمک‌تان بیایند.

۲۹. تعبیر خواب حلقه نقره

دیدن حلقه‌ای از جنس نقره در خواب می‌تواند اشاره ای باشد به ناراحتی و افسردگی که سعی دارید از دیگران پنهان کنید که به خاطر خود آن‌ها یا شخص خودتان است. این خواب به آشوبی درونی اشاره دارد که به تنهایی از آن رنج می‌برید و به علت تصمیم‌تان برای پنهان نگه داشتن شرایط‌تان از دیگران است.

۳۰. خواب به انگشت کردن حلقه‌ای از جنس طلا

اگر در خواب ببینید حلقه‌ی طلا به انگشت می‌کنید نماد این حقیقت است که قرار است با نیمه‌ی گمشده‌ی خود آشناشوید، یعنی کسی که عاشق‌اش خواهید بود و او را خواهید ستود. همچنین می‌تواند نماد بشارت‌هایی شادمان کننده باشد، مثلا امکان ازدواج کردن در یک دوره‌ی زمانی نسبتا کوتاه.

۳۱. خواب حلقه ‌ی ازدواجی بسیار تنگ

خوابی که در آن ببینید حلقه‌ی ازدواجی بسیار تنگ پوشیده‌اید به حدی که به شما آسیب می‌زند می‌تواند نماد جدایی یا طلاق قریب‌الوقوع باشد از شخصی که در حال حاضر با او در رابطه هستید. همچنین می‌تواند نماد اشتیاق‌تان به بر هم زدن این رابطه‌ی محدود کننده باشد.

۳۲. تعبیر خواب حلقه‌ی ازدواج گشاد

خواب انگشتری بسیار گشاد به حدی که از انگشت سر بخورد می‌تواند به معنی احتمال جدایی از کسی باشد که خیلی برای‌تان ارزشمند است و بهترین دوست یا شریک عشقی‌تان به حساب می‌آید. نشانه‌های مشخصی وجود خواهد داشت که به درک این نکته کمک می‌کند که جدا شدن‌تان از این شخص گزینه‌ی بهتری است.

۳۴. خواب چندین و چند حلقه ی ازدواج در انگشت‌ها

خوابی که در آن ببینید حلقه‌های زیادی به انگشت‌هایتان کردهاید می‌تواند نماد ماجراها و پروژه‌هایی باشد که موفقیت آمیز ازآب در خواهد آمد وقتی که نهایتا به نتیجه می‌رشند. شما به اهداف‌تان دست پیدا خواهید کرد و این امر برای‌تان شادمانی و خوشبختی زیادی به بار خواهد آورد.

۳۵. خواب وقتی بخت با طلا یار است حلقه‌ی ازدواجی بسیار کهنه

اینکه در خواب ببینید حلقه‌ی ازدواجی بسیار کهنه پوشیده‌اید می‌تواند نماد متعهد شدن یا آشنا شدن با کسی باشد که نیمه‌ی گمشده‌ شما خواهد بود. این رابطه‌ای درست و بادوام خواهد بود و شادمانی و لذت فراوانی برای‌تان به ارمغان خواهد آورد.

۳۶. خواب شکستن یک حلقه‌ی ازدواج

اینکه در خواب ببینید حلقه‌ی ازدواجی شکسته است می‌تواند نماد درگیری‌ها و اختلافاتی باشد که بین شما و دوستان‌تان به خاطر کارهای فریبکارانه‌شان اتفاق می‌افتد و همین طور به خاطر عادات بد آن‌ها. این خواب نشانه‌ی ناراستی و صداقت نداشتن از طرف دوستان‌تان باشد.

۳۷. خواب حلقه‌ی ازدواجی بسیار کوچک و ریز

اینکه خواب ببینید حلقه‌ی ازدواجی بسیار کوچکی به دست کرده‌اید میتواند نماد محبتی باشد که نسبت به یک آشنای جدید احساس می‌کنید. این شخص دل شما را در مدت زمان کوتاهی خواهد برد و مالک قلب‌تان خواهد شد.

۳۸. خواب دور انداختن یک حلقه ازدواج

خواب ناراحت بودن و دور انداختن و پرت کردن حلقه ازدواج می‌تواند نماد به هم زدن یا پایان رابطه‌ با معشوق‌تان باشد. همچنین ممکن است نشان دهنده‌ی هشداری باشد مبنی بر اینکه به زودی بیوه خواهید شد.

دانلود آهنگ گل بریزین رو عروس و داماد محمد نوری

M noori93756982365938652398562 دانلود آهنگ گل بریزین رو عروس و داماد محمد نوری

گل و سکه و نقل و نبات؛ رو سرش غوغا می کنه! ●♪♫
عروس با اون تور سپید؛ بختشوُ پیدا می کنه… ●♪♫
صورتش، چون برگِ گله ●♪♫
ناز به این دنیا می کنه! ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
چه قشنگه! پیرهن تافته ی تازه عروس… ●♪♫
چو کمنده؛ گیسوی بافته ی تازه عروس… ●♪♫
اون که وقتی بخت با طلا یار است شاده؛ شادوماده… از چشاش، شادی می باره… ●♪♫
پای خنچه با یه غنچه؛ دست توو دست داره ●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ گل بریزین رو عروس و داماد محمد نوری


اون که شاده؛ شادوماده… از چشاش، شادی می باره… ●♪♫
پای خنچه با یه غنچه؛ دست توو دست داره ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫
گل بریزین رو عروس و دوماد ●♪♫
یار مبارک… یار مبارک باد… ●♪♫

اگر بین ایران و آمریکا جنگ شود .

حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و اشغال کامل این کشور، از جمله موضوعاتی است که در مطالب مربوط به جنگ ایران بارها به آن اشاره می‌شود

از مطالب مفصل درباره سناریوهای محتمل از وقوع جنگ بین ایران و آمریکا، تا تیترهای هیجان انگیز مانند "جنگ جهانی سوم" یا "چگونه جنگ ایران و آمریکا آغاز می‌شود؟"، رسانه‌های مهم آمریکایی، همانند افکار عمومی ایرانیان، با حساسیت احتمال جنگ کشورشان را با ایران دنبال می‌کنند.

تحولات تازه و حملات به دو نفتکش در دریای عمان، انگشت اتهام مایک پومپئو که مستقیم ایران را نشانه گرفته، و در نهایت واکنش منفی رهبر ایران به پیام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، موجب شد تا حجم مطالب از این دست به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یابند.

در مجموع، اگر چه بسیاری از ناظران و کارشناسانی که این مطالب را نوشته‌اند، احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار در وضعیت کنونی را اندک ارزیابی کرده‌اند، اما در عین حال هشدارهایی نیز درباره وقوع جنگی تصادفی، یا افزایش قابل توجه تنش به شکل دومنیویی از کنش و واکنش‌های احتمالی، منتشر شده‌اند.

در این مطلب نگاهی داریم به خلاصه‌ای از چند نمونه مطالب مهم که درباره جنگ ایران و آمریکا، احتمال وقوع آن و راه‌های جلوگیری از افزایش تنش میان دو کشور در رسانه‌های مهم آمریکایی منتشر شده‌اند.

جنگ با ایران، چه شکلی خواهد بود؟

منبع تصویر، Getty Images

ایلان گلدنبرگ، (مسئول سابق تیم ایران در دفتر معاونت سیاست‌های دفاعی وزارت دفاع آمریکا و از دیپلمات‌های سابق وزارت خارجه این کشور) در مطلبی در نشریه "فارین افرز" پیش‌بینی خود را از وقوع جنگ احتمالی با ایران تصویر کرده است.

بر اساس تحلیل آقای گلدنبرگ، چنین جنگی به شکل یک سری حوادث (همانند حملات و آتش‌سوزی‌های مشکوک در خلیج فارس) آغاز خواهد شد. او می‌نویسد که اگر دو طرف احساس کنند در متوقف کردن پیشروی حریف موفق نبوده‌اند، این امکان وجود دارد که هر بار، یک گام جلوتر بروند.

بر اساس این سناریو، اگر ایران به حجم و ابعاد حملات پراکنده در خلیج فارس بیافزاید (حتی اگر مسئولیت این حملات را برعهده نگیرد) این احتمال وجود دارد که سیاستگذاران وزارت دفاع آمریکا به این نتیجه برسند که به شکل علنی، به حملاتی علیه ایران دست بزنند. آقای گلدنبرگ این حملات را با حملاتی مقایسه کرده که آمریکا به مواضع رژیم اسد انجام داد. در آن زمان آمریکا اعلام کرد که حملات به دلیل استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی انجام می‌شوند و این بار نیز آمریکا می‌تواند استدلال کند که با هدف تضمین امنیت آبراه‌های بین‌المللی به حملاتی دست می‌زند.

اما این تحلیلگر ارشد مراکز مطالعاتی آمریکایی معتقد است که شرایط اسد در زمان حملات آمریکا با وضعیت کنونی رژیم ایران قابل مقایسه نیست و احتمال بی‌جواب ماندن حمله آمریکا از سوی نیروهای نظامی ایرانی - به ویژه سپاه پاسداران - اندک است. در چنین سناریویی، ایران به شکل مستقیم و علنی به مواضع آمریکا حمله می‌کند و با شدت گرفتن پاسخ آمریکا، ایران از همه توان برای ضربه زدن به منافع آمریکا بهره خواهد برد؛ از خلیج فارس گرفته تا عراق و لبنان و یمن، و از حملات مستقیم گرفته تا هرگونه درگیری نیابتی حتی با متحدین آمریکا.

از اینجا عملا جنگ ایران و آمریکا بالاگرفته و البته از نظر ایلان گلدنبرگ بیشتر گره کوری شکل گرفته که گشودنش آسان نخواهد بود، چرا که سناریوی حمله همه جانبه و اشغال کامل ایران، بسیار برای آمریکا دشوار و دور از ذهن است و همزمان نمی‌تواند ضربات ایران را بی‌پاسخ بگذارد. در چنین وضعیتی از نظر آقای گلدنبرگ، سرمایه‌گذاری کسانی مانند جان بولتون بر مخالفان ایرانی برای تغییر رژیم نیز یک سرمایه‌گذاری از پیش شکست خورده است، چرا که بخت پیروزی مخالفان و همراهی همه جانبه افکار عمومی ایرانیان با چنین تغییری در زمان جنگ با آمریکا، از هر زمانی کمتر است.

''از کسی که طرفدار جنگ عراق بوده، بشنوید''

منبع تصویر، Getty Images

ناامنی و خشونت در عراق تا سال‌ها بعد از سقوط صدام و اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا ادامه داشت. (تصویری از خیابانی در بغداد در سال ۲۰۰۷)

دیوید فروم (از تحلیلگران معروف نئوکان‌ها)، در مطلبی که در نشریه معتبر "آتلانتیک" منتشر کرده، در تیتر نوشته است: "از کسی که طرفدار جنگ عراق بوده، بشنوید: جنگ با ایران فاجعه خواهد بود".

آقای فروم نوشته است که از نظر او، جنگ عراق با "پیش‌فرض‌های ساده‌انگارانه، بی‌سوادی فرهنگی و برنامه‌ریزی مغشوش" به یک پروژه شکست خورده تبدیل شد، اما در مقایسه با آنچه که این روزها در برابر ایران رخ می‌دهد، برنامه‌ریزی جنگ عراق را می‌توان یک کار استادانه تمام عیار توصیف کرد.

این تحلیل‌گر نئوکان در مطلبش یادآوری کرده که شخصا در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ از طرفداران جنگ عراق بوده و به همین دلیل نیز معتقد است که در قبال وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه، مسئولیت دارد. به ویژه اینکه او در نگارش سخنرانی معروف "محور شرارت" نیز نقش داشته و مانند نئوکان‌های دیگر، در نگاهی ایدئولوژیک به جنگ عراق معتقد بوده که تغییر نظام سیاسی این کشور به دموکراسی می‌تواند مسیر تحولات سراسر خاورمیانه و جهان عرب را تحت تاثیر قرار دهد. (دیوید فروم در آن زمان از جمله نویسندگان سخنرانی‌های جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا بود و به عنوان نویسنده سخنرانی معروف "محور شرارت" به شهرت رسید. او البته بعدها گفت که در نقشش در ارتباط با عبارت "محور شرارت" اغراق شده و به عنوان نویسنده سخنرانی، نقشی در سیاستگذاری و حتی انتخاب لحن تند ضد ایرانی آن متن نداشته، بلکه تنها متنی را نوشته که از او خواسته شده تا بنویسد.)

دیوید فروم در ادامه نوشته که معتقد است شخص دونالد ترامپ هیچ علاقه‌ای به یک جنگ همه جانبه با یک ملت ۸۰ میلیونی را ندارد، اما "اگر شما درباره جنگ بلوف بزنید، همیشه این احتمال هست که یکی مچ شما را بگیرد و بلوف شما لو برود. ضمن اینکه در شرایط کنونی، همه چیز می‌تواند با سرعت تغییر کند و ناگهان خودتان را درگیر یک جنگ کامل ببینید."

به نوشته آقای فروم، رژیم ترامپ در حالی خود را در چنین وضعیتی قرار داده که کنگره از او برای چنین جنگی حمایت نمی‌کند، سازمان ملل چنین مجوزی به او نداده، اکثر متحدان واشنگتن از جمله اتحادیه اروپا، کره جنوبی و مکزیک از او دل خوشی ندارند و حمایتش نمی‌کنند و حتی بریتانیا که متحد استراتژیک است نیز "با برگزیت فلج شده است."

در مقابل دیوید فروم، ایران سال ۲۰۱۹ را با عراق ۲۰۰۳ مقایسه کرده و نوشته که این دو کشور هیچ شباهتی به هم ندارند؛ نه از نظر رژیم‌های سیاسی‌شان، نه ملتشان، نه سابقه چگونگی شکل‌گیری کشورهایشان و نه احساس مردمانشان نسبت به اشغالگران خارجی.

این تحلیلگر که خود از جمهوریخواهان شناخته‌شده است معتقد است که در جریان مقابله‌جویی دولت ترامپ و ایران، نه فقط افکارعمومی آمریکا یا جامعه سیاسی این کشور از ترامپ حمایت نمی‌کنند، بلکه وقوع جنگی احتمالی در حزب جمهوریخواه نیز شکاف ایجاد می‌کند و درون این حزب نیز عده‌ای مخالف "جنگی عظیم و زمینی" توسط دولتی هستند که از نظر آنها "حتی توانایی انجام ماموریت‌های بسیار ساده‌تر" را ندارد.

جنگ تصادفی

منبع تصویر، Getty Images

در تبلیغات سپاه، حضور نظامی این نیرو در خلیج فارس اهمیت بسیاری دارد

جنگ تصادفی، عبارت گنگی است که در مطالب مختلف معانی گوناگونی دارد. برخی آن را نتیجه سری وقایع اجتناب‌ناپذیری می‌دانند که شبیه سقوط یک "گلوله برف" لحظه به لحظه بزرگتر می‌شود و در نهایت به جنگ تبدیل می‌شود. ریچارد سوکولسکی (از چهره‌های برجسته بنیاد کارنگی) و استیون سایمون (مدیر ارشد خاورمیانه در تشکیلات مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا در دوران کلینتون و اوباما)، در نوشته مشترکی که در "فارین پالیسی" منتشر کرده‌اند، جنگ تصادفی را یک درگیری نظامی توصیف کرده‌اند که "بدون خواست و برنامه‌ریزی قبلی طرفین" رخ بدهد.

در این مطلب که نگاهی نقادانه به سیاست‌های دولت ترامپ دارد، به دوگانگی در تشکیلات دولت آمریکا اشاره شده و آمده که در حال حاضر، برخلاف حرفهای شخص دونالد ترامپ درباره علاقه‌اش به مذاکره، جان بولتون (مشاور امنیت ملی) و مایک پومپئو (وزیر خارجه)، چهره‌های جنگ‌طلبی هستند که احتمالا از راه‌انداختن یک جنگ تمام عیار، ابایی ندارند. اما در نهایت حتی "در این دولت که مشخص نیست، چه کسی چه کاره است" احتمالا باید بر سر جلوگیری از وقوع یک جنگ ناخواسته، توافق نظر وجود داشته باشد.

این دو تحلیلگر معتقدند که رفتارهای کنونی دولت ترامپ، احتمال وقوع جنگ را به دلیل "سو‌ءتفاهم، سوءمحاسبه و فقدان ارتباط میان دو طرف" روز به روز بیشتر کرده است. این دو علاوه بر نقش دو چهره "جنگ‌طلب" بر وضعیت موجود، از نقشه عربستان سعودی درباره "حمله موضعی" به برخی تاسیسات مشخص در ایران و اثرات سیاستمداران عربستانی بر ترامپ نیز به عنوان عامل افزایش خطر جنگ نام برده‌اند.

نویسندگان این مطلب نوشته‌اند که جلوگیری از "جنگ تصادفی"، ممکن است و راه‌هایی نیز برای این کار پیشنهاد کرده‌اند. از آن جمله، صدور دستور به نظامیان آمریکایی در سوریه برای خویشتن‌داری در برخورد نظامی با نظامیان ایران، منسوب به ایران یا گروههای نیابتی، افزایش همکاری میان نظامیان آمریکایی و گروه‌های نیابتی منسوب به ایران در سوریه، استفاده از روسیه برای فشار بر ایران و در نهایت، ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم با نظامیان ایرانی برای استفاده در زمانی که به شکل ناگهانی، تنش نظامی میان دو کشور بالا می‌گیرد.

سوکولسکی و سایمون همچنین نوشته‌اند که آمریکا باید در ارتباط با اسرائیل و عربستان، موضع روشنی داشته باشد و به آنها شفاف اعلام کند که به رغم حمایت همه جانبه از آنها در صورت حمله ایران، به هیچ وجه اقدامات تحریک‌آمیزشان را در شرایط آرامش تحمل نخواهد کرد. این دو معتقدند که ایران نیز باید با تمام بازیگران نیابتی‌اش همین برخورد را انجام بدهد و جلوی اقدامات تحریک‌آمیز آنها را بگیرد.

در نهایت این دو تحلیلگر معتقدند که خطر درگیری ناخواسته جدی است و اگر ترامپ واقعا در موضعش برای آغاز نکردن جنگ با ایران جدی است، باید زیردستانش را مجبور کند تا حرفهایش را گوش کنند.

آیا جنگ می‌شود؟

منبع تصویر، Getty Images

در آخرین دور تنش میان دو کشور، وزیر خارجه آمریکا به سرعت ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش‌های دریای عمان متهم کرد

در میان رسانه‌های دیگر، گزارش‌های بسیاری نیز منتشر شده که عموما در آنها تلاش شده علاوه بر شرح ماجرا به این پرسش نیز پاسخ داده شود که احتمال جنگ چقدر است.

از این دست مطالب، آلکس وارد، نویسنده وب‌سایت ووکس در گزارشی طولانی نوشته است که به سه دلیل، جنگی رخ نخواهد داد: اول حضور نظامی آمریکا در منطقه به شکل غیرعادی زیاد نیست و نشانه‌ای از جنگ دیده نمی‌شود. دوم اینکه دونالد ترامپ بارها گفته به دنبال جنگ با ایران نیست. و آخر اینکه تنش به آن حدی که برخی می‌گویند بالا نیست و انتظار می‌رود فضا به زودی آرام‌تر شود.

جاناتان بوردر، گزارشگر قدیمی نیوزویک در امور دفاعی، در پاسخ به این سئوال ابتدا به تحلیل کولین کال (از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در دوران اوباما) اشاره کرده که اخیرا در واشنگتن پست منتشر شد. در مطلب آقای کال، شبیه به آنچه ایلان گلدنبرگ تصویر کرده بود، احتمال وقوع پله به پله یک تنش نظامی شدید مطرح شده بود. اما جاناتان بوردر نوشته که فعلا فضا به تاریکی و خطرناکی که کولین کال نوشته بود نیست.

در مطلب آقای بوردر آمده که یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با جنگ احتمالی با ایران، اختلاف نظر جدی بر سر سیاست ایران در دولت ترامپ است. آقای بوردر که خود ساکن واشنگتن است، مانند بسیاری دیگر از ناظران، به ایده‌های متفاوت و جنگ‌طلبانه جان بولتون و مایک پومپئو در برابر نظرات مذاکره محور ترامپ و اطرافیانش اشاره کرده است. او همچنین به نقل از کارشناسان نظامی نوشته که در کاخ سفید درباره ایران سردرگمی وجود دارد و تکلیف روشن نیست؛ مساله‌ای که به نوشته این روزنامه‌نگار از نگاه سیاستمداران ایرانی دور نمانده است.

جیم هنسون، تحلیلگر امور نظامی فاکس‌نیوز (از نظامیان سابق و کارشناسان مراکز مطالعاتی دست راستی)، در مطلبی نوشته که حملات ایران همچنان ادامه دارد و صبر کاخ سفید به زودی به پایان خواهد رسید. این کارشناس نظامی هوادار رویارویی نظامی با ایران نوشته است که اقداماتی مانند عملیات مشترک ارتش آمریکا با ارتش عربستان علیه گروه حوثی‌های یمن، از جمله ابتکارات نظامی است که می‌تواند به تهران پیام روشنی از عزم آمریکا برای مقابله با ایران ارسال کند.

در یکی دیگر از گزارش‌های مهم که در ارتباط با مساله جنگ با ایران منتشر شده، رابین رایت، روزنامه‌نگار شناخته شده نیویورکر، تنش اخیر را یادآور جنگ نفتکش‌های دهه ۸۰ میلادی توصیف کرده؛ تنشی که خانم رایت شخصا ناظر بخش مهمی از آن بوده: سفر آیت‌الله خامنه‌ای به نیویورک و همزمانی حمله آمریکا به کشتی تجاری "ایران اجر" به خاطر مین‌گذاری در خلیج فارس. خانم رایت نوشته که آقای خامنه‌ای در یک برنامه صبحانه با گروه کوچکی از روزنامه‌نگاران - از جمله شخص او - اتهامات را رد کرد، اما در نهایت درگیری نظامی دو کشور، اثر تلخی بر تنها سفر خامنه‌ای به آمریکا گذاشته است.

به نوشته او، بعدها برخی مقام‌های ایرانی به این روزنامه‌نگار آمریکایی گفته‌اند که اتفاقات آن سفر، اثر قابل‌توجهی بر تصور آیت‌الله خامنه‌ای از آمریکا گذاشت. ظاهرا آقای خامنه‌ای معتقد بود که حمله به کشتی "ایران اجر" با هدف تحت تاثیر قرار دادن سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده.

رابین رایت می‌نویسد: "دو سال بعد، آیت‌الله خشمگین از آمریکا رهبر ایران شد و بارها تکرار کرده که آمریکا قابل اعتماد نیست؛ تا همین حالا و دیدارش با شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن."

کدام شاعران بزرگ فارسی، زندگی وقتی بخت با طلا یار است لاکچری و کدام یک زندگی فقیرانه داشتند؟

خراسان نوشت: در طول تاریخ ادبیات فارسی، شاعرانِ زیادی آمده‌ و رفته‌اند؛ شاعرانی که بعضی‌هایشان به کانون‌های قدرت و ثروت وصل بودند و پولشان از پارو بالا می‌رفته است و در مقابل، شاعرانی که از این کانون‌ها دل کندند و به درآمد بخور و نمیرِ خود قناعت کردند یا از همان ابتدا راه خودشان را رفتند و صورتشان را با سیلی سرخ کردند و حاضر نشدند منت کسی روی سرشان باشد.

در این مطلب نگاهی داریم به وضعیت مالی و اقتصادی چند شاعر نامدار کلاسیک فارسی؛ آن‌هایی که زندگیِ پرزرق و برقی داشته‌اند و آن‌هایی که در فقر و تنگدستی روزگار می‌گذرانده‌اند.

عنصری بلخی
یکی از شاعرانی که ثروتش زبانزد شد،عنصری بلخی، شاعر قرن چهارم و پنجم است. عنصری در نخستین سال ‌های پادشاهی محمود غزنوی به دربار او راه یافت و یکی از شاعرانِ محبوب او شد. عنصری در تعداد زیادی از سفرهای محمود همراهش بود و در وصف فتح‌ها و پیروزی‌های او قصیده‌های زیادی سرود. همین‌ها باعث شد عنصری از این راه ثروت زیادی به جیب بزند تا جایی که ظرف و کاسه و قاشق و چنگالش از جنس طلا و نقره بود!
ناصرخسرو
سفرنامه ناصر خسرو یکی از مشهورترین آثار این نویسنده و شاعر قرن پنجم هجری است. ناصرخسرو قبل از رفتن به سفر هفت ساله‌اش، مأمور گرفتن مالیات دربار سلجوقی بوده است و بعد که تصمیم به سفر می‌گیرد، آن هم چنین سفری طولانی، بسته به موقعیت و نیازش کار می‌کرده و خرج سفرش را در می‌آورده است. به عبارتی ناصرخسرو پس از جدایی از دربار و رفتن به سفر، به تدریج اندوخته‌اش را از دست می‌دهد و وقتی هم که به شهر و دیار خود برمی‌گردد، پس از فراز و نشیب‌های بسیار به یمگان بدخشان می‌رود و در غربت و فقر چشم از دنیا می‌بندد.
وحشی بافقی
بی‌خود نیست که وحشی سروده است: «دوستان شرح پریشانی من گوش کنید/ داستان غم پنهانی من گوش کنید»! از قضا اوضاع مالیِ وحشی بافقی، شاعر مشهور قرن دهم هجری هم چندان تعریفی نداشته است. او در جوانی از بافق به یزد رفت و در آن‌جا تحصیل کرد و بعد از چند سال از کاشان سر درآورد و در آن‌جا به شغل مکتب‌داری مشغول شد. وحشی بافقی روزگار خود را با سختی و تنگدستی و تنهایی سر کرد؛ به طوری که از خواندن اشعارش هم به خوبی حس و حالش را درک می‌کنیم.

مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان که به حبسیه‌هایش معروف است، یکی از شاعران قرن پنجم هجری است. او پدری ثروتمند داشت که به عنوان سفیر دستگاه غزنویان در هند مشغول کار بود. مسعود هم به واسطه اعتبار و موقعیت پدرش وارد دربار غزنویان شد اما بخت با او خیلی یار نبود؛ تا جایی که قسمتی از عمرش را در زندان گذراند. مسعود سعد سلمان را می‌توان یکی از آقازاده‌هایی به شمار آورد که خیری از ثروت و موقعیت پدرشان ندیدند و فقط رنج و سختی و گرفتاری نصیبشان شد.
رودکی سمرقندی
رودکی سمرقندی، پدر شعر فارسی در دربار سامانیان که حاکمانی فرهنگ‌دوست بودند، بسیار محبوب بود و از این راه به ثروت فراوانی رسید اما در سال‌های پایانی عمرش کمتر مورد توجه بود و به همین دلیل درآمد چندانی هم نداشت. یکی از داستان‌های شیرین تاریخ ادبیات فارسی به سرودن شعر معروف رودکی با این مطلع برمی‌گردد: «بوی جوی مولیان آید همی/ یاد یار مهربان آید همی».
فردوسی توسی
محمود غزنوی فقط به شاعرانی که مدح و مجیزش را می‌گفتند، التفات داشت و به شاعرانی مانند فردوسی بی‌محلی می‌کرد. پس از چند سال از آغاز سرایش شاهنامه، زمانی که فردوسی برای ادامه راه تقریباً تهیدست و بی‌چیز شده بود و از محمود درخواست کمک کرد، او خیلی توجهی نکرد و بعد از پایان سرودن شاهنامه هم وقتی فردوسی به دربار محمود رفت و کتابش را تقدیم کرد، محمود آن‌قدر از کارِ او ایراد گرفت که فردوسی بی هیچ حرفی بیرون آمد و سرانجام در تنهایی و فقر از دنیا رفت. گفته می‌شود سلطان محمود از کارش پشیمان می‌شود و تصمیم می‌گیرد برای قدردانی از فردوسی هدیه‌ای به او بدهد، اما وقتی مأموران او با هدیه از راه می‌رسند که پیکر فردوسی را از دروازه شهر بیرون می‌بردند.
منوچهری دامغانی
منوچهری دامغانی، شاعر قرن چهارم و پنجم هجری که به «نقاش طبیعت» هم معروف است، از نظر مالی وضع بدی نداشته است. این شاعر که خیلی هم خوش گذران بوده، قصاید مدحی فراوانی در وصف امیران و حاکمان دربار غزنوی سروده و از این راه سرمایه فراوانی به دست آورده است. یکی از مشهورترین اشعار منوچهری مسمطی است با این مطلع: «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است/ باد خنک از جانب خوارزم وزان است»؛ این مسمط مشهور در مدح سلطان مسعود غزنوی سروده شده است.
فرخی سیستانی
فرخی سیستانی، شاعر قصیده ‌سرای قرن پنجم را می‌توان یکی از ثروتمندترین شاعران فارسی گو دانست. او به واسطه قصیده‌های مدحی‎‌اش در وصف سلطان محمود غزنوی به مقام ملک الشعرایی دربار رسید و صله پشتِ صله نصیبش شد. فرخی بعد از درگذشت محمود هم قصیده‌های ستایش‌آمیز خود را نثار مسعود غزنوی می‌کرد و همین‌ها باعث شد تا آخر عمر در ثروت و نعمت زندگی کند.

حلقه نامزدی در کدام دست و کدام انگشت مورد استفاده قرار می گیرد؟

حلقه نامزدی در کدام دست و کدام انگشت مورد استفاده قرار می گیرد؟

جایگاه حلقه نامزدی در جوامع مختلف , انگشتر نامزدی و حلقه ازدواج در تمامی نقاط دنیا تنها نشانه عشق نیست، بله نشانه تعهد نیز هست.

به گزارش گروه خبری خبرگزاری برنا، جایگاه حلقه نامزدی از زمان های گذشته و در جوامع مختلف تغییرات زیادی کرده است. رسم و رسوم جالبی برای حلقه ازدواج در جوامع وجود دارد.

قدمت حلقه ازدواج به زمان های خیلی دور باز می گردد. مصریان باستان سومین سلسله از پادشاهی قدیم در 2800 سال قبل از میلاد، نزدیک به 5 هزار سال قبل، از حلقه در جشن ازدواج خود استفاده می کردند. برای این سوال که حلقه نامزدی یا حلقه ازدواج را باید در کدام دست انداخت پاسخ از پیش تعیین شده ای وجود ندارد.

انتخاب شما بسته به فرهنگ، مذهب و جایی که زندگی می کنید و یا حتی اینکه چپ دست یا راست دست باشید می تواند متفاوت باشد.

اولین بار رومی ها بودند که حلقه را در انگشت چهارم دست چپ انداختند، زیرا آنها باور داشتند که این انگشت آغاز رگ عشق است؛ رگی که به قلب منتهی می شود. عده ای معتقدند این انگشت به دلیل این رسم قدیمی بر دیگر انگشتان ترجیح داده می شود که انگشت اول (شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روح القدس نام گذاری کرده اند.

بنابراین داماد پس از این که سه انگشت را نام برد و از آن ها گذشت حلقه را به دست عروس می اندازد.

این واقعیت هم وجود دارد که فلز کم استقامت تر در انگشت و دستی قرار بگیرد که کمتر از دیگر انگشتان استفاده و کمتر دچار صدمه و آسیب می شود. اما رسم کشورهای اروپای قاره ای، انداختن حلقه به دست راست است. البته یک استثنای تاریخی در نظام های سلطنتی این منطقه وجود داشت که اشراف زاده ها حلقه را در دست چپ می انداختند. در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی هم چون آرژانتین، زن و مرد هر کدام از یک حلقه استفاده می کنند و این حلقه ها معمولاً خیلی شبیه دیگر حلقه های عروسی است، با این تفاوت که به جای طلا از نقره ساخته می شود.

در کشورهای اسکاندیناوی همچون فنلاند و تروز هم مرد و هم زن یک انگشتر نامزدی بر دست می اندازند. در برزیل، این حلقه ها معمولا از طلا ساخته می شود و سنتی هم برای چگونگی دادن حلقه نامزدی وجود ندارد. در این کشور، هم مرد و هم زن قبل از عروسی و در دوران نامزدی حلقه را بر دست راستشان و بعد از ازدواج حلقه را بر دست چپشان می اندازند. در اسکاندیناوی همچنین رسم است که برخی زنان از سه حلقه استفاده می کنند برای نامزدی، برای ازدواج و برای مادر شدن.

استفاده مردان از حلقه نسبتا جدید است تا میانه قرن 20 بیشتر زنان بودند که حلقه در دست می کردند که شاید یادآور روزهایی بود که زنان جزوی از املاک و دارایی همسرانشان بودند. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از مردان با جدایی های طولانی مدت از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آن ها نیز شروع به استفاده از حلقه به عنوان نشانه ای از تاهل کردند یعنی آن چه موجب می شود همواره به یاد همسران خود باشند.

در ایسلند که نامزدی و ازدواج هر دو به وسیله پول پذیرفته می شد حلقه، کمتر ضروری به نظر می رسید چرا که انتظار می رفت دختر هدایای خود را نقدی دریافت کند، با این حال حلقه در این کشور نیز استفاده می شد اما به سختی حلقه انگشت نام می گرفت چرا که به اشکال مختلف از استخوان، سنگ، کهربای سیاه، طلا و نقره ساخته می شد و گاهی اوقات به حدی پهن بود که اجازه نمی داد دست از آن عبور کند. در مراسم نامزدی داماد چهار انگشت و کف دست خود را از این حلقه عبور می داد و با این روش می توانست دست عروس خود را بگیرد.

اکنون نیز حلقه و پذیرش آن بخشی از مراسم ازدواج است و بیشتر مردم حلقه را در دست چپ خود می اندازند گر چه برخی زنان اروپایی در دست راست هم از آن استفاده می کنند. در دوران جدید، برخی از حلقه های عروسی زنان در دو قسمت جداگانه ساخته می شود. یک قسمت به او داده می شود و او به عنوان انگشتر نامزدی به دست می اندازد تا وقتی که پیشنهاد ازدواج را می پذیرد و قسمت دیگر در مراسم عروسی موقعی که هر دو به دست انداخته می شود. دو حلقه همچون یک حلقه به نظر می رسد. انگشتر نامزدی و حلقه ازدواج در تمامی نقاط دنیا تنها نشانه عشق نیست، بله نشانه تعهد نیز هست.

حلقه نشانه تداوم زندگی نیز هست و اینکه عشق هرگز پایان نمی پذیرد. حلقه به معنای این است که فردی متعهد و صمیمی در زندگی فرد وجود دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.