روش کوتاه‌ مدت


فراموشی و از دست دادن حافظه

تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان

: سازگاری زناشویی به صورت خودکار ایجاد نشده و به وجود آمدن آن نیاز به تلاش زوجین دارد. معمولا سال اول ازدواج از نظر سازگاری بسیار ناپایدار بوده و بیشترین خطر را برای ناسازگاری و طلاق دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد راه حل‌محور بر افزایش سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان صورت گرفته است.
روش‌کار: در این پژوهش نیمه‌تجربی در سال 89-1388 از روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه شاهد استفاده شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان می‌باشد که به صورت خود‌معرف مراجعه کرده بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 32 زوج از بین زوج‌های داوطلب شرکت در مطالعه است که به صورت در دسترس و تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه‌ی سازگاری‌ زناشویی اسپاینر بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد.
یافته ها: رویکرد راه حل‌محور بر سازگاری زناشویی موثر است (001/0P<) تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد ابعاد سازگاری زناشویی نشان داد که این رویکرد بر بعد انسجام موثر بوده (002/0P<) اما بر بعد توافق و رضایت تاثیر معنی‌داری نداشته است.
نتیجه ‌گیری: با توجه به افزایش نرخ طلاق در دو دهه‌ی گذشته در کشور، درمان راه حل‌محور با کمک به زوجین برای توسعه‌ی راه حل‌های موثر و یافتن موارد استثنا در زندگی می‌تواند سازگاری زناشویی را افزایش و از طلاق جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

اصل مقاله

سنگ بنای خانواده، ازدواج است. ازدواج، نیازمند همکاری، همدلی، وحدت، علاقه، مهربانی، بردباری و مسئولیت­پذیری است. با شروع ازدواج و ایجاد رابطه­ی زناشویی، رضایت زناشویی به متغیری مهم در رابطه با کیفیت ازدواج بدل
می­شود. رضایت زناشویی احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده­ی زن و مرد با توجه به تمام جنبه­های رابطه­ی زناشویی است. رضایت زناشویی به عنوان یکی از مهم­ترین مولفه­های ثبات عاطفی زوجین به حساب می­آید (1). تاثیر کیفیت ازدواج در روابط دو نفره­ی همسران در خانواده، بر سلامت جسمانی و روانی موفقیت و سازگاری روانی­اجتماعی آنان در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی همواره مورد تایید واقع شده است (2).

سازگاری زناشویی، وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. روابط رضایت­بخش در بین زوجین از طریق علاقه­ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم یکدیگر قابل سنجش است (3). در واقع رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط، ارایه می‌دهد. یکی از رایج­ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه، رضایت و سازگاری زناشویی است (4). سازگاری زناشویی به صورت خودکار ایجاد نشده و به وجود آمدن آن نیاز به تلاش زوجین دارد. معمولا سال اول ازدواج از نظر سازگاری بسیار ناپایدار بوده و بیشترین خطر را برای ناسازگاری و طلاق دارد (5). سازگاری رضایت­بخش فرد با موقعیت‌های اجتماعی عمده­ی زندگی به طور مستقیم با میزان ارضای همه­ی نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضای آن­ها به خصوص به ادراک افراد بستگی دارد که با توجه به سن و جنس، استعدادهای ارثی، فرهنگ، طبقه­ی اجتماعی، شغل، محل جغرافیایی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری‌های زندگی اشخاص دیگر در محیط فرد، تغییر پیدا می‌کند (6).

متاسفانه امروزه آمار طلاق رو به افزایش است. به طوری که در آمریکا در سال 1956 از بین هر 1000 ازدواج 259 طلاق به چشم می‌خورد و امروزه در آمریکا 1/2 از 2/3 ازدواج‌های سالانه به طلاق و جدایی منجر می‌شود. تعداد روابطی که با طلاق خاتمه یافته‌اند در چهل سال گذشته تقریبا سه برابر شده است (7).

بسیاری از افراد جوان، اولین ازدواج خود را تنها یک آزمایش برای کسب تجربه می‌دانند و از قبل، پایان ازدواج خود را جدایی در نظر می‌گیرند، اما با این حال ازدواج می‌کنند تا تجربه‌ای کسب کرده باشند. با روش کوتاه‌ مدت توجه به این اگر عامل تعهد زوجین به ازدواج­، بچه­ها، ثبات اقتصادی، پیمان معنوی یا عوامل اجتماعی نیست، پس چیست؟ طبق مطالعه‌­ی طرح تحقیقات ملی ازدواج در سال 2001، امروزه اصلی­ترین انگیزه­ی ازدواج در جوانان، پیدا کردن شریکی برای گریز از تنهایی است. کسی که بتواند با او ارتباط روحی و عاطفی سرشار برقرار کند (8).

واقعیت آن است که اساس عملی ازدواج تا حد زیادی ناشناخته مانده است که این امر، تاسف­آور است زیرا آمار فعلی در مورد بقای ازدواج‌ها بسیار تیره و تار به نظر می­رسد. امروزه متارکه و طلاق پدیده‌ای بسیار رایج قلمداد شده و متارکه را یک راه مطمئن به سمت طلاق به جای مصالحه نشان می‌دهد. البته ممکن است از هم­گسیختگی زناشویی تنها با این رویدادهای منفی زندگی، رابطه نداشته و در واقع در بین
قوی­ترین پیش­بینی‌های آن­ها جای داشته باشد (9). کودکان بر اثر طلاق، بی­سرپرست می‌شوند و زوجین مطلقه مدت‌ها در تنهایی و گوشه­گیری زندگی خود را سپری می‌کنند. تمام این موارد به تنش می‌انجامد و زندگی را برای آنان طاقت­فرسا و غیر قابل تحمل می‌کند. بر اثر طلاق، زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند و رابطه­ی صمیمی و زندگی مشترک آنان پایان می‌پذیرد، عشق و محبت به کینه و عداوت و اتحاد و با هم بودن، به تنهایی و سرگردانی می‌انجامد. طلاق، پایان یک زندگی مختل و به هم­ریخته است، به طور آنی و غیر مترقبه اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند تدریجی و مشخصی دارد. روند طلاق معمولا با کشمکش و نزاع بین زوجین شروع می‌شود و به بی­تفاوتی عاطفی و حتی کینه و نفرت بین آنان و سرانجام به طلاق و جدایی منجر می‌گردد. در نتیجه، خانواده شادابی خود را از دست داده و در اثر ایجاد تنش در زوجین، سلامت روانی همگان بر هم می‌خورد (10). اگر چه نمی‌توان همیشه با دیدی منفی نسبت به طلاق و جدایی نگریست (11) بلکه در بعضی اوقات طلاق برای ارتقای سلامت اعضای خانواده موثر است (12).

در بیشتر زوج‌هایی که برای زوج­درمانی طلاق، مراجعه می‌کنند وجود میل به طلاق در دو طرف نیست. اصولا، در این زمان، یکی از زوجین برای طلاق تصمیم گرفته ولی دیگری به ادامه­ی زندگی امیدوار است. لازم است که در درمان، تعهد زوجین، احساسات­ و تصمیم آنان بررسی شود. در حقیقت بین رهاکننده و رهاشونده، تفاوت زیادی وجود دارد که این مسئله در زندگی زناشویی و در رابطه­ی همسران در حین و بعد از طلاق موثر است (13).

پیشگیری از مشکلات، متفاوت است. مشکلات بالقوه در درجه­ی اهمیت متفاوتی در درمان­های بالینی قرار دارند، اساس نظری/عملی مداخله، گام به گام صورت می‌گیرد و باید در آغاز، طول مدت جلسات و قالب درمانی برای هر مشکل خاص در ابتدا مد نظر قرار گیرد (14).

خانواده­درمانی کوتاه­مدت راه حل­محور توسط دشیزر[1] شکل گرفت (15). بر این اساس با به­کارگیری اصولی که دیدگاه راه حل­محور کشف کرده و اتخاذ موضعی قوی در مقابل طلاق زودرس، می­توان بر بسیاری از مشکلات زناشویی غلبه کرد (16).

وظیفه­ی درمانگر راه حل­محور، کمک به مراجع برای توسعه­ی میزان موارد استثنا نسبت به مشکلات وی است. یعنی توسعه­ی راه حل‌های موثری که از قبل در دسترس بوده‌اند. تلاش درمانگر بر این است تا از دریچه­ی چشم مراجع به مشکل بنگرد و با همان ادراک به دنبال تغییر رفتار باشد. اما با وجود همسانی مدل راه حل­محور با ایجاز و علم­گرایی رویکرد‌های راهبردی، درمانگران این مکتب بر تشریک مساعی (بین درمانگر و مراجع) در ساختن روایت‌های راه­حل­محور تاکید می‌ورزند (17). در سطح دیگر، هدف درمان تنها کمک به مراجع است که با تغییر از صحبت درباره­ی مشکل به صحبت درباره­ی راه حل‌ها، تغییر در کلام خویش را شروع می­کنند.

کمک به مراجع برای تعیین اهداف روشن و دست­یافتنی، عمده­ترین مداخله در نوع خود است و جریان اندیشیدن درباره­ی آینده و آن چه را که شخص می‌خواهد متفاوت باشد، بخش بزرگی از کاری است که درمانگر راه حل­مدار انجام می‌دهد (18). از آن جایی که طلاق، پدیده­ای است که تمام افراد، خانواده­ها و جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهد، هدف ­پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد راه­حل­محور بر افزایش سازگاری زناشویی زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان است.

روش­کار

این پژوهش نیمه­تجربی با روش پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه شاهد انجام شده و جامعه­ی آماری آن شامل تمام مراجعین خودمعرف متقاضی طلاق تحت پوشش مرکز مداخله در بحران شهرستان اصفهان در تابستان 1388 می‌باشد. تمام مراجعین خودمعرف در زمان مراجعه به مرکز مداخله در بحران (طلاق) به زندگی مشترک ادامه می­دادند و علت مراجعه­ی آن­ها حل مشکلات زناشویی یا شروع روند طلاق بود. جامعه­ی آماری این طرح، افرادی را که به دلیل اعتیاد، بیماری روانی، قتل و خیانت زناشویی برای طلاق مراجعه کرده بودند، در
بر­نمی‌گرفت. افراد منتخب در این طرح کسانی بودند که 2 سال از ازدواج­شان گذشته و به دلیل مشکلات موجود بین زوجین برای مشاوره، مراجعه کرده بودند. روش نمونه­گیری در این تحقیق از نوع نمونه­گیری داوطلبانه بود. برای انتخاب نمونه، ابتدا اطلاعیه­ی تشکیل جلسات و شرایط ثبت نام اولیه به اطلاع مراجعین جهت ارجاع، رسانده شد. به این صورت که محقق از تاریخ 1/2/88 تا 31/3/88 در مرکز مداخله در بحران به مدت دو ماه حاضر شده و از زوجین خودمعرف، مصاحبه­ی اولیه و فرم رضایت­نامه گرفته شد. از بین 45 زوج مراجعه
کننده، 32 زوج شرایط اولیه­ی ورود به طرح روش کوتاه‌ مدت پژوهشی را داشتند و این 32 زوج به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. برای هر دو گروه، پیش­آزمون یک هفته قبل از اجرای روش مشاوره­ای و پس­آزمون، دو هفته بعد از پایان جلسات به عمل آمد. برای گروه آزمون، رویکرد راه حل­محور در 6 جلسه اجرا شد و گروه شاهد در لیست انتظار قرار گرفتند تا در دوره­ی بعدی جلسات شرکت نمایند. جلسات به صورت هفتگی و گروهی و مجزا در جنسیت برگزار گردید (هر هفته یک جلسه) که در مجموع 6 جلسه­ی90 دقیقه­ای به طول انجامید. خانواده­درمانی کوتاه­مدت راه
حل­محور به دلیل محدودیت جلسات درمانی از طرف مراجعین مورد استقبال قرار گرفته و برای خانواده‌ها روش درمانی با ارزشی است. این دیدگاه به تعریف و تصریح مشکل عرضه شده توجه داشته و بر دیدگاه سیستماتیک (بیستون) و ساختارگرایی اجتماعی مبتنی است. راه حل‌های متعدد فراوان هستند، فقط باید آن­ها را کشف کرد. دیدگاه راه حل­محور به مراجعان کمک می‌کند تا با نگریستن به رفتار‌ها و تعابیرشان از رفتار‌ها و موقعیت­ها، راه حل‌هایی ایجاد کنند. تمرکز این رویکرد بر انواع سئوالاتی است که می‌تواند به عنوان ابزاری برای کمک به مراجعان استفاده شود و انگیزه­ی آن­ها را در جهت رسیدن به اهداف درمانی ارتقا دهد. فرض بر این است که درمان­جو پیشاپیش می‌داند که برای حل معضلات خود چه باید انجام دهد، وظیفه­ی درمانگر آن است که به وی کمک کند تا موارد کاربرد جدیدی برای دانش از پیش­آموخته­ی خویش بسازد. پس هدف کلی این رویکرد کمک به درمان­جو برای شروع فرآیند حل مشکل است. ساختار یا چهارچوب جریان راه حل­مدار از 3 جزء تشکیل شده که عبارت است از: گفتگو درباره­ی مشکل، گفتگو درباره­ی آینده و گفتگو درباره­ی راهکارها. بیشترین وقت جلسه صرف گفتگو درباره آینده و راهکار می‌شود. این توجه به آینده و توجه به منابع مراجع است که این رویکرد را از سایر رویکردها متمایز می‌سازد. شرح جلسات درمانی به صورت مختصر در جدول 1 آمده است (15).

پرسش­نامه­ی سازگاری زوجی اصلاح شده: فرم اصلی این مقیاس توسط اسپانیر و بر اساس نظریه­ی لیوایز و اسپانیر[2] (19) در مورد کیفیت روابط زناشویی ساخته شده است (20). فینچام، برادبوری[3] نیز پس از مطرح کردن نظریه­ی خود در مورد کیفیت زناشویی، این پرسش­نامه را به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی می‌کنند (21). این پرسش­نامه­ی 14 سئوالی از روی فرم اصلی 32 سئوالی اسپانیر، ساخته شده است و به صورت طیف 6 تایی از 0 تا 5 نمره­گذاری می‌شود، به گونه­ای که پاسخ کاملا موافق، نمره­ی 5 و پاسخ کاملا مخالف، نمره­ی صفر می‌گیرد. این ابزار از سه خرده­مقیاس همفکری و توافق، انسجام و رضایت تشکیل شده است که در مجموع نمره­ی کیفیت زناشویی را نشان می‌دهند و نمرات بالا نشان­دهنده­ی کیفیت زناشویی بالاتر است (22).

راه های تنظیم فشار خون در کوتاه مدت

تا به حال به عوارض فشار خون بالا فکر کرده اید؟ این بیماری هرچند که خاموش و بدون علامت است، ولی ممکن است کار دستتان بدهد. حتی در مواردی ممکن است بلا و تهدید بزرگی برای جانتان باشد.

شک نکنید اگر مراقب سبد غذایی خود نباشید عوارض نامطلوبی در کمین شماست. چه کسی را سراغ دارید که جانش برایش مهم نباشد؟

ادامه ی حیات و زندگی مهم ترین دغدغه ی انسان است. به همین دلیل است که آدمیزاد در طول زندگی خود سعی در حفظ سلامتی خود دارد.

ولی در این میان غفلت انسان نیز سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه اکثر ما انسان ها تا زمانی که دچار مشکل و یا عارضه ای نشویم، قدر سلامتی خود را نمی دانیم و به آن اهمیت چندانی نمی دهیم.

به طور مثال: نداشتن تغذیه مناسب، سبک زندگی غلط، نداشتن فعالیت جسمانی، فشارهای روحی_روانی و… در ویترین زندگی اکثر ما انسان ها خودنمایی می کنند. ولی تا چه زمان؟!؟ چه کسی جز شما می تواند به سلامتی و ادامه ی حیاتتان کمک کند؟! پس فرصت را از دست ندهید. از همین الان به فکر خودتان باشید و زندگی خود را به سمت سلامتی و تندرستی بیشتر سوق دهید.

در ادامه ی این مطلب می خواهیم شما را از عوارض ناگوار فشار خون بالا، قاتل خاموش انسان، آشنا سازیم. همراه ما باشید.

روش های تنظیم فشار خون در کوتاه مدت

تعریف فشار خون به زبان ساده

فشار خون حاصل ضرب خروجی قلب در مقاومت عروق محیطی است (مقاومت عروق خونی نسبت به جریان خون).

قطر عروق خونی به طور مشخص بر جریان خون اثر می گذارد. زمانی که قطر رگ ها کاهش می یابد (مثلا درآترواسکلروز) مقاومت و فشار خون افزایش می یابد.

برعکس وقتی قطر رگ افزایش می یابد (مثل درمان با گشاد کننده های عروقی) مقاومت و فشار خون، کم می شود.

بسیاری از سیستم ها مسئول کنترل هومئوستاتیک فشار خون هستند. تنظیم کننده اصلی سیستم عصبی سمپاتیک (جهت کنترل کوتاه مدت) و کلیه (برای کنترل طولانی مدت) است.

در پاسخ به کاهش فشار خون سیستم سمپاتیک، هورمون نوراپی نفرین ترشح می کند. این هورمون باعث انقباض عروقی که بر شریان های کوچک و شریانچه ها عمل می کنند، می شود و به دنبال این امر مقاومت محیطی و فشار خون را بالا می برد.

کلیه؛ فشار خون را به وسیله ی کنترل حجم مایع خارج سلولی و ترشح رنین که سیستم رنین آنژیوتانسین را فعال می کند، کنترل می نماید.

فشار خون چیست؟

علت فشار خون بالا در جوانان

زمانی که سیستم های تنظیم کننده، شکست می خورند پرفشاری خون روی می دهد.

 • علل احتمالی پرفشاری خون، پرکاری سیستم عصبی سمپاتیک، تحریک بیش از حد سیستم رنین-آنژیوتاسین، رژیم کم پتاسیم و مصرف داروی سیکلوسپورین است.

تمام این ها باعث انقباض عروق می شوند که موجب ایسکمی یا تغییرات شریانی می شود.

علت فشار خون غیر طبیعی هم چند عاملی است. در بیشتر موارد پرفشاری خون، مقاومت عروق محیطی افزایش می یابد. این مقاومت بر بطن چپ قلب، جهت افزایش پمپاژ خون، فشار می آورد.

عواقب فشار خون بالا

با اینکه این بیماری در ابتدا علائم مشهودی را به همراه ندارد، ولی این مورد دلیل این نمی شود که از آن چشم پوشی کرد!! پرفشاری خون بیماری خوش خیمی نیست.

دستگاه های قلبی،مغزی-عروقی وکلیوی به وسیله افزایش مزمن فشارخون تحت تاثیر قرار می گیرد.

فشار خون بالاعلت اولیه ۰۰۰/۲۶۱ از۴/۲ میلیون مرگ در سال۲۰۰۰ بود. بین سال های ۱۹۹۲و۲۰۰۲ میزان مرگ های وابسته به سن، ناشی از پرفشاری خون ۲۷% افزایش و به طور کلی مرگ های ناشی از پرفشاری خون ۵۷ % افزایش داشته است.

میزان مرگ های ناشی از پرفشاری خون؛ در سیاهان ۵/۳ برابر بیشتر از سفید پوستان است. پرفشاری خون مسئول عمده ی آترواسکلروز، عامل زمینه ای بیشتر موارد CVD است.

در بالغین با فشار خون در محدوده ۱۱۵/۷۵ تا ۱۸۵/۱۱۵ میلی متر جیوه، خطر CVD با ۲۰ میلی متر جیوه؛ افزایش فشار دیاستولی یا ۱۰میلی متر جیوه افزایش فشار دیاستولی؛ دو برابر می شود.

حمله مغزی و سکته قلبی همچنین از علل عمده ی ناتوانی هستند. بین ۰۰۰/۵۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ میلیون نفر، هر ساله حوادث غیر کشنده ای را تجربه می کنند.

عواقب فشار خون بالا

راههای جلوگیری از افزایش فشار خون

راه های مختلفی برای مهار فشار خون و جلوگیری از عوارض ناشی از آن می باشد که مهم ترین آن مواد غذایی مصرفی می باشد.

مطمئنا در قدم اول به این فکر می کنید که برای کاهش فشار خون بالا و کنترل این عارضه، چه مواد غذایی و یا داروهای خوراکی وجود دارد؟!

مطمئنا ایجاد چارچوب برای مصرف مواد غذایی می تواند راه حل فوق العاده ای برای افراد مستعد و یا مبتلا به فشار خون بالا باشد. زیرا سبد غذایی تاثیر مستقیمی در نوسانات فشار خون دارد.

به همین دلیل باید ها و نبایدهایی برای افراد مبتلا به این عارضه وجود دارد که با رعایت و توجه به آن ها، می توان تا حد زیادی از عوارض ناشی از این بیماری خاموش جلوگیری کرده و سلامتتان را تضمین کنید.

اگر می خواهید اطلاعات دقیقی در مورد مواد غذایی مفید و یا مضر برای فشار خون بالا، به دست آورید؛ پیشنهاد می کنیم حتما یک سری به مطلب “ برای کاهش سریع فشار خون چه بخوریم؟ ” بزنید.

تا اینجای مطلب از عواقب ناگوار پرفشاری خون اطلاع پیدا کرده اید. مطمئنا شما هم به این ضرب المثل معروف واقف هستید که می گویند: پیشگیری بهتر از درمان است.

پس بیایید راه های جلوگیری از ابتلا به این بیماری خاموش را بررسی نماییم.

چگونه از فشار خون جلوگیری کنیم؟

برنامه عمومی؛ آموزش فشار خون بالا یکی از موفق ترین برنامه های پیشگیرانه در قرن بیستم بوده است که به دنبال اجرای آن، تشخیص، آگاهی و درمان پرفشاری خون در عرض ۳۵ سال پیشرفت نموده است.

پیشگیری اولیه از فشار خون بالا می تواند؛ کیفیت زندگی را بهبود بخشد و هزینه های درمان و مشکلات آن را کاهش دهد.

یک شیوه کاستن فشار خون؛ درمان افرادی است که در مرحله قبل از پرفشاری خون (بیشتر از۱۲۰/۸۰) و کمتر از حد تشخیص پرفشاری مرحله یک، قرار دارند.

 • یک نزول در میزان فشار خون سیستولی mmHg3، میزان مرگ و میر ناشی از سکته مغزی را ۸٪ کاهش می دهد.

بیماران با خطر بالا؛ باید شدیدا به تغییر سبک زندگی تشویق شوند.

راههای پیشگیری از فشار خون بالا

به موارد زیر توجه کنید تا بتوانید برنامه ی مناسب و سالمی برای زندگی خود ترتیب دهید:

 • کاهش وزن در صورت بالا بودن آن
 • محدودیت مصرف مشروبات الکلی
 • پذیرش رژیم غذایی مبتنی بر مصرف؛ میوه و سبزی و محصولات لبنی کم چرب
 • کاهش چربی به خصوص چربی اشباع شده و کلسترول
 • کاهش دریافت سدیم
 • افزایش فعالیت فیزیکی
 • قطع مصرف دخانیات

در افراد با فشارخون طبیعی، تغییر در این عوامل زندگی که کاهش دهنده فشارخون هستند، در پیشگیری از بروز پرفشاری خون و کاهش عوارض مرتبط با آن نقش دارند.

شواهد قویا از تغییرات شیوه زندگی به عنوان کاهش دهنده بارز فشارخون در افراد مبتلا به این بیماری خاموش؛ حمایت می کنند.

راههای پایین نگه داشتن فشار خون

برای کنترل نوسانات فشار خون به موارد زیر، خوب توجه کنید:

کاهش وزن

یک رابطه قوی بین BMI و پرفشاری خون بین زنان و مردان تمام نژادها، گروه های قومی و در بیشتر گروه های سنی وجود دارد.

براساس تحقیقات NHANESIII، شیوع فشارخون بالا در افراد با BMI بیشتر ازkg / m2 ۳۰ در مردان ۴۲٪ و در زنان ۳۸٪ است.

خطر پیشرفت فشارخون در افراد مبتلا به پرفشاری، دو تا شش برابر بیشتر از افراد با فشار خون طبیعی است.

 • بیشتر از ۳۰٪ از موارد پرفشاری خون می تواند مستقیما به چاقی مربوط باشد. افزایش وزن حین دوره بزرگسالی مسئول اکثر موارد افزایش فشارخون مرتبط با سن است.
 • در متا آنالیزی که به طور تصادفی بر ۲۵ آزمایش کنترل شده از قریب به ۵۰۰۰ شرکت کننده، از نژادهای مختلف صورت گرفت؛ نشان داده شد: هر ۵ کیلوگرم کاهش وزن به وسیله محدودیت انرژی، افزایش فعالیت فیزیکی یا هر دو موجب کاهش ۳/۳ تا ۴/۴ میلی متر جیوه از فشارخون خواهد شد.
 • کاهش وزن و حفظ آن، تلاش عمده برای بسیاری از افراد به ویژه زنان است. تداخلات برای پیشگیری از افزایش وزن، ایده آل است به خصوص قبل از اینکه فرد به نیمه زندگی خود برسد.

در بالغین BMI بالاتر از ۳۰ نقطه قطعی چاقی بوده و ارجاع به متخصص تغذیه الزامی است.

کاهش وزن، هدف مؤثری در کاهش فشارخون در افراد مبتلا به پرفشاری خون است. انتظار می رود به ازای هر کیلوگرم کاهش وزن، فشار سیستولیک و دیاستولیک تقریبا یک میلی متر جیوه کاهش یابد.

فعالیت ورزشی

بیماران مبتلا به فشارخون که وزنشان ۱۱۵ درصد بیشتر از وزن ایده آل است؛ باید از برنامه های کاهش وزن که انرژی دریافتی را کم می کنند و ورزش استفاده کنند.

توصیه های عملی برای افزایش فعالیت فیزیکی افراد و کاهش کالری عبارت است از؛

 • کاهش مدت زمان تماشای تلویزیون و استفاده از اینترنت
 • افزایش زمان قدم زدن و یا فعالیت هایی که ضربان قلب را بالا می برند
 • کاهش اندازه و مقدار وعده های غذایی و میان وعده ها
 • کاهش اندازه و تناوب نوشیدنی های حاوی کالری
 • محدودیت دریافت چربی

مزیت دیگر کاهش وزن بر فشار خون؛ اثر هم افزایی آن بر درمان دارویی است. در بیمارانی که کاهش وزن دارند و یک داروی ضد فشار خون نیز مصرف می کنند، میزان کاهش فشار خون بیشتر از زمانی است که فقط دارو دریافت می کنند.

بنابراین کاهش وزن باید به عنوان یک درمان کمکی همراه با درمان دارویی باشد. زیرا این قضیه می تواند دوز یا تعداد داروهای مورد نیاز جهت کنترل فشار خون را کاهش دهد.

 • زمانی که وزن کاهش یافت حفظ آن بسیار حیاتی است. متأسفانه عود و وزن گیری مجدد به دنبال کاهش وزن شایع است.

بعضی از عواملی که در حفظ وزن مؤثرند عبارتند از:

 • ورزش
 • رضایت فرد از تلاش جهت کاهش وزن
 • جلوگیری از زیاد خوردن در زمان اضطراب
 • توجه زودرس به اضافه وزن

و در آخر؛ ثبت غذاهایی که خورده می شود و قرار دادن مقدار مشخص به عنوان وزن هدف

تغییرات شیوه زندگی

تغییرات شیوه زندگی درمان قطعی برای بعضی بیماران و درمان کمکی در تمام مبتلایان به فشار خون است.

قبل از اینکه درمان دارویی آغاز شود باید چندین ماه تغییرات در شیوه زندگی، مورد تجربه قرار گیرد.

الگوریتم درمانی پرفشاری خون به وسیله JNC7 تهیه شده است. حتی اگر تغییرات شیوه زندگی نتواند به طور کامل فشار خون را تصحیح نماید، به اثر بخشی داروها و بهبود سایر عوامل خطرساز CVD کمک شایانی می کند.

 • کنترل فشار خون نیازمند حفظ آن در سراسر عمر است.

نتیجه مطلب

تنظیم فشار خون در کوتاه مدت نیازمند توجه مادام به پارامترهای موثر در کاهش فشار خون و تنظیم آن می باشد.

تغییرات شیوه زندگی می تواند فشار خون را کاهش دهد و از بروز آن جلوگیری نموده یا آن را کنترل نماید.

کنترل وزن، فعالیت فیزیکی و رژیم کم چربی غنی از میوه و سبزی ها، همراه با محصولات لبنی بدون چربی و مغزها همگی در کنترل فشار خون بالا مؤثرند. رژیم غذایی DASH و سایر درمان های تغذیه ای برای بسیاری از افراد مبتلا به پرفشاری خون، مؤثر هستند.

 • یک دلیل عمده برای کنترل ناکافی فشار خون بالا، تبعیت ضعیف از درمان است.

سعی کنید از رعایت نکات مطرح شده در این مطلب چشم پوشی نکنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تنظیم برنامه ی ایده آل برای زندگی خود می توانید با بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران، مشورت نمایید.

“با تشکر از حسن توجه روش کوتاه‌ مدت شما بزرگواران”

دکتر ناصر مهربان، متخصص مغز و اعصاب در تهران از مجهزترین دستگاه های روز دنیا در تشخیص و درمان بیماری های عصبی-روانی کودکان و بزرگسالان استفاده می نماید. شما عزیزان می توانید از طریق زیر با ایشان ارتباط برقرار نمایید:

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۵۷۸۵۷۵
لازم به ذکر است با مراجعه به صفحه اینستاگرام دکتر ناصر مهربان می توانید از مطالب علمی و کاربردی این صفحه آگاهی پیدا کنید.

درمان فراموشی و از دست دادن حافظه

درمان فراموشی و از دست دادن حافظه

فراموشی و از دست دادن حافظه از جمله مشکلاتی است که می‌تواند به شدت بیمار و خانواده وی را از لحاظ روحی تحث تاثیر قرار دهد. در این مقاله، علت بیماری و همچنین علائم و راه های درمان فراموشی را بررسی می‌نماییم و در مورد چگونگی تقویت حافظه صحبت می‌کنیم.

فراموشی و از دست دادن حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

از دست دادن حافظه که فراموشی نیز نامیده می‌شود، زمانی اتفاق می‌افتد که فردی توانایی یادآوری اطلاعات و حوادثی را که معمولا باید به یاد آورد، از دست می‌دهد. این اتفاق می‌تواند چند ثانیه یا چند دقیقه قبل رخ داده باشد و یا رویدادی به یاد ماندنی باشد که در گذشته رخ داده است.

از دست دادن حافظه ممکن است بطور ناگهانی شروع شود، یا ممکن است در طی یک سال گذشته یا بیشتر، بدتر شده باشد. اینکه با بالا رفتن سن کمی فراموشکار می‌شوید امری طبیعی است. با این حال، فراموشی می‌تواند نشانه‌ای از مشکلی جدی‌تر باشد و باید توسط یک متخصص مغز و اعصاب بررسی شود. فراموشی می‌تواند برای فردی که تحت تاثیر قرار گرفته است و خانواده وی آزار دهنده و ناراحت‌کننده باشد.

ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که نام افراد و جای کلید ماشینتان را فراموش کرده باشید. از دست دادن حافظه چیزی است که سراغ همه می‌آید و زمانی که پیر می‌شوید امری طبیعی است.

اگر فراموشی تنها ناشی از حواس‌پرتی یا فراموش کردن اسم افراد است، پس موضوع جدی و خطرناکی نیست و با راه حل‌های ساده می‌توان از آن جلوگیری کرد. فراموشی وقتی خطرناک است که شدید باشد و منجر به آلزایمر شود، اما با مراجعه به پزشک متخصص مغز و اعصاب و درمان به موقع می‌توان از آن جلوگیری کرد.

فراموشی و از دست دادن حافظه

فراموشی و از دست دادن حافظه

انواع حافظه در مغز انسان

خاطرات بسته به آنچه که هستند و اهمیت آنها برای فرد، ممکن است در حافظه کوتاه مدت یا بلند روش کوتاه‌ مدت مدت ذخیره شوند. حافظه کوتاه مدت اطلاعات کمی که فرد به صورت موقت نیاز دارد، مانند لیستی از چیزهایی که برای خرید در فروشگاه مواد غذایی می‌خواهد، را حفظ می‌کند.

حافظه بلند مدت همانطور که از نامش پیدا است، خاطرات (مانند نام دبیرستان) را برای مدت طولانی‌تری ذخیره می‌کند.

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت در قسمت‌های مختلف مغز ذخیره می‌شوند. حافظه بلند مدت در بسیاری از نواحی مغز ذخیره می‌شود. یک قسمت از مغز (هیپوکامپ) اطلاعات جدید را مرتب می‌کند و آن را با اطلاعات مشابه که از قبل در مغز ذخیره شده‌اند، مرتبط می‌کند. این فرآیند خاطرات کوتاه مدت را به خاطرات بلند مدت تبدیل می‌کند.

دلایل فراموشی کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟

عوامل متعددی وجود دارند که منجر به فراموشی می‌شود، از جمله دلایل فراموشی عبارتند از:

بیماری‌های عصبی

فراموشی می‌تواند ناشی از شرایط عصبی باشد، از جمله:

 1. آلزایمر
 2. دمانس عروقی
 3. حمله ایسکمیک گذرا

آلزایمر

فراموشی به طور فزاینده‌ای با بیماری آلزایمر بدتر می‌شود و در نتیجه فرد مبتلا، در مراحل بعدی قادر به تشخیص اعضای خانواده خود نیست.

حمله ایسکمیک گذرا

حمله ایسکمیک گذرا یکی از عواملی است که موجب فراموشی می‌شود. حمله ایسکمیک گذرا بیماری است که در آن بیمار علائم سکته مغزی را دارد، اما مانند سکته مغزی نیست. در طی این رخداد، بیمار می‌تواند فراموشی یا سردرگمی موقتی داشته باشد.

درباره سکته مغزی بیشتر بخوانید.

آسیب سر

ضربه به سر به طور بالقوه می‌تواند عملکرد مغز و حافظه شما را تحت تاثیر قرار دهد. معاینه شدن بعد از یک ضربه سنگین مهم است. این امر می‌تواند باعث به وجود آمدن علائم فراموشی یا از دست دادن حافظه و بیماری بسیار جدی شود.

فراموشی و افسردگی

تاثیر غیر مستقیم افسردگی این است که مانع حفظ کردن خاطرات در مغز می‌شود. افراد مبتلا به افسردگی در توجه یا تمرکز کردن مشکل دارند که می‌تواند، بخاطر سپردن را دشوار کند.

اضطراب و استرس

اگر احساس نگرانی خاصی در مورد چیزی دارید، ممکن است متوجه شوید که در حفظ خاطرات نیز دچار مشکل هستید. اضطراب می‌تواند یک مشکل همه‌گیر و بسیار گیج کننده باشد، بنابراین اینکه برای یادآوری آنچه که در جهان وسیع اطراف شما اتفاق می‌افتد دچار مشکل هستید، جای تعجب ندارد.

فقدان خواب

کمبود خواب و خستگی بر حافظه تاثیر می‌گذارد، زیرا زمانی که خواب هستیم مغز ما خاطرات را یکی کرده و ذخیره می‌کند. اگر به اندازه‌ی کافی نخوابید، مغز شما به سادگی نمی‌تواند رویدادها و اتفاقاتی که در آن روز اتفاق می‌افتد را ذخیره کند.

مشکلات تیروئید و فراموشی

غده تیروئید مسئول کنترل متابولیسم شما است. بنابراین داشتن یک تیروئید بیش از حد فعال یا غیر فعال می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات حافظه مانند فراموشی و دشواری در تمرکز شود.

داروی بیهوشی

گاهی اوقات داشتن یک عمل جراحی که تحت بیهوشی عمومی انجام می‌شود، می‌تواند به مشکلات حافظه منجر شود.

سایر داروها

برخی داروها می‌توانند باعث از دست رفتن حافظه شوند، بنابراین در صورتی که اخیرا متوجه مشکلاتی در حافظه شده‌اید و شروع به مصرف داروی خاصی کرده‌اید با پزشک مشورت کنید.

کمبود ویتامین (B1 و B12)

فقدان بعضی ویتامین‌ها، به ویژه ویتامین‌های B1 و B12 می‌تواند توانایی حافظه را تحت تاثیر قرار دهد.

سوء مصرف الکل و مواد مخدر

الکل بر هیپوکامب، بخشی از مغز که نقش مهمی در شکل‌گیری، ذخیره و ایجاد خاطرات و انتقال حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت ایفا می‌کند تاثیر می‌گذارد.

علائم فراموشی چیست؟

علائم فراموشی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. توانایی یادگیری اطلاعات جدید مختل شده باشد (فراموشی جلو رونده).
 2. توانایی یادآوری رویدادهای گذشته و اطلاعات آشنا در گذشته مختل می‌شود (فراموشی عقب رونده).
 3. خاطرات غیر واقعی: این خاطرات ممکن است بطور کامل ابداع شده باشند یا شامل خاطرات واقعی باشند که زمان آنها جابه‌جا شده است.
 4. حرکات غیر هماهنگ، گاهی رعشه و مشکلات عصبی
 5. سردرگمی یا بی‌نظمی
 6. مشکلات حافظه کوتاه مدت
 7. از دست دادن جزئی از حافظه
 8. از دست دادن کل حافظه
 9. عدم تشخیص چهره
 10. ناتوانی در تشخیص مکان‌ها

روش تشخیص بیماری فروشی

در ابتدا، پزشک باید سایر علل احتمالی از دست دادن حافظه را از جمله دمانس، بیماری آلزایمر، افسردگی یا تومور مغزی بررسی کند. پزشک برای صحبت کردن در مورد جزئیات پزشکی شما با دیگران نیاز به اجازه شما دارد.

راه‌های مختلف برای تشخیص بیماری فراموشی عبارتند از:

 1. بررسی سابقه بیمار
 2. انجام معاینه فیزیکی
 3. بررسی فعالیت مغز
 4. تشخیص آسیب مغزی با استفاده از دستگاه‌ها

بررسی سابقه بیمار

بررسی سابقه بیمار شامل موارد زیر است:

 1. آسیب سر، جراحی، یا سکته مغزی
 2. سابقه خانوادگی هر گونه بیماری عصبی یا روانی
 3. داشتن سابقه افسردگی

انجام معاینه فیزیکی

این آزمایش ممکن است شامل معاینه موارد زیر باشد:

بررسی فعالیت مغز

بررسی فعالیت مغز شامل موارد زیر است:

 1. حافظه کوتاه مدت
 2. حافظه بلند مدت

تشخیص آسیب مغزی با استفاده از دستگاه‌ها

متخصص مغز و اعصاب ممکن است برای آگاهی از این که آسیب مغزی وجود دارد یا خیر از این دستگاه‌ها استفاده کنید:

 1. اسکن ام آر آی
 2. سی تی اسکن: سی تی اسکن در تشخیص خونریزی مغز (به ویژه از آسیب) خوب عمل می‌کند.
 3. نوار مغزی: به پزشک اجازه می‌دهد تا محل و شدت فعالیت مغز را تعیین کند.

راه درمان بیماری فراموشی

خوشبختانه، در اکثر موارد، فراموشی بدون درمان از بین می‌رود. با این حال، اگر یک اختلال جسمی یا روحی نهفته وجود داشته باشد، در صورت امکان باید درمان شود. انواع راه درمان بیماری فراموشی که در ادامه توضیح می‌دهیم شامل موارد زیر است:

 1. دارو
 2. سایر روش‌های درمانی

دارو برای درمان فراموشی

در حال حاضر هیچ دارویی برای بازگرداندن حافظه در بیماران مبتلا به فراموشی وجود ندارد. از آنجایی که فراموشی در اثر کمبود تیامین (ویتامین B1) است، تغذیه هدفمند می‌تواند به درمان فراموشی کمک کند. غلات سبوس‌دار، حبوبات (لوبیا و عدس)، آجیل، گوشت بدون چربی و مخمر منابع سرشاری از تیامین هستند. در زیر لیستی از انواع دارو برای درمان فراموشی رایج مورد استفاده برای درمان یا کاهش علائمی که موجب فراموشی می‌شوند، آمده است:

 1. تزریق آتیوان
 2. تزریق دیازپام
 3. لورازپام در ۰.۹ درصد سدیم کلراید داخل وریدی
 4. لورازپام در دکستروز ۵٪ داخل وریدی
 5. میدازولام

افزایش تمرکز و تقویت حافظه با نوروفیدبک

نوروفیدبک یک روش درمانی بی‌خطر و کارآمد است که با دریافت امواج مغزی و نمایش آن بر روی مانیتور به پزشک نشان می‌دهد که کدام قسمت مغز در شرایط استاندارد قرار ندارد. سپس با دادن بازخورد یا همان فیدبک به مغز از طریق صوت تا تصاویری که به صورت انیمیشن برای بیمار نمایش داده می‌شود، فرآیند خود تنظیمی مغز انجام خواهد شد. درواقع از طریق این روش، مغز می‌تواند ایرادهای خودش را پیدا کند و آنها را اصلاح نماید.

با استفاده از روش نوروفیدبک می‌توان اختلال عدم توجه و تمرکز که رابطه مستقیمی با حافظه کوتاه مدت دارد را درمان کرد. بنابراین نوروفیدبک یک روش موثر جهت تقویت حافظه کوتاه مدت و درمان آلزایمر و فراموشی های آنی به شمار می‌رود.

سایر راه های درمان فراموشی

از دیگر راه های درمان فراموشی که می‌تواند به بیماران کمک کند، عبارتند از:

 1. گاهی اوقات برای برخی بیماران روان درمانی راهی موثر است.
 2. هیپنوتیزم می‌تواند یک راه موثر برای یادآوری خاطراتی باشد که فراموش شده‌اند.
 3. پشتیبانی خانواده برای بهتر شدن بیمار مبتلا به فراموشی حیاتی است.
 4. روانشناسان و روانپزشکان عقیده دارند که ابزارهای جهت‌دهی واقعیت مانند تصاویر، بوها و موسیقی می‌تواند موثر باشد.
 5. کار کردن با یک متخصص کار درمانی برای دریافت اطلاعات جدید به منظور جایگزینی خاطرات از دست رفته یا استفاده از خاطرات جدید به عنوان مبنای دستیابی به اطلاعات جدید.
 6. یادگیری روش‌های مختلف برای تحلیل اطلاعات بطوری که ذخیره‌ی آن آسان‌تر باشد.
 7. یادگیری چگونگی بهترین استفاده از ابزارهای دیجیتالی، مانند تلفن‌های هوشمند. گوشی هوشمند می‌تواند برای یادآوری بیمار در مورد رویدادهای مهم استفاده شود.

راه های تقویت حافظه و درمان فراموشی

از راه های تقویت حافظه که می‌تواند به درمان فراموشی نیز کمک کند، شامل موارد زیر است:

 • استفاده از ارتباطات
 • تمرین دادن مغز
 • تنفس عمیق
 • خندیدن
 • مصرف ویتامین D

استفاده از ارتباطات برای بخاطر آوردن حقیقت

برای استفاده موثر از ارتباطات، می‌توانید یک تصویر را در ذهن خود ایجاد کنید تا به شما در به یاد آوردن یک کلمه یا یک تصویر کمک کند.

استفاده از ارتباطات برای یادآوردی اعداد

برای بخاطر آوردن اعداد تنها باید عدد روش کوتاه‌ مدت را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و تصاویری مرتبط با آن تکه‌ها ایجاد کرد.

مغز خود را تمرین دهید

تمرین دادن منظم مغز باعث رشد آن و تحریک شکل‌گیری ارتباطات عصبی جدید می‌شود که در بهبود حافظه موثر است.

نفس عمیق بکشید

هنگامی که باید چیزی را به یاد آورید نفس عمیق بکشید.

اکثرا بخندید

خنده باعث تحریک چندین بخش از مغز می‌شود و بخش‌هایی که مسئول حافظه هستند نیز در میان آنها می‌باشند.

میزان مصرف ویتامین D را افزایش دهید

مطالعات نشان می‌دهد که ویتامین D کم ممکن است با کاهش عملکرد شناختی همراه باشد.

راههای پیشگیری از فراموشی

عادت‌های سالم زیر می‌تواند خطر ابتلا به از یاد بردن چیزهای بخصوص، آسیب‌های سر، دیوانگی، سکته مغزی و سایر علل احتمالی از دست دادن حافظه و فراموشی را کاهش دهد:

روش کوتاه‌ مدت

دوره 19، شماره 90 - ( تابستان1399(شهریور) 1399 ) جلد 19 شماره 90 صفحات 713-699 | برگشت به فهرست نسخه ها

Download citation:
BibTeX | RIS روش کوتاه‌ مدت روش کوتاه‌ مدت | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khalili G, Zahrakar K, Kasaee Esfahani A. Comparison of the effectiveness of training based on solution-focused brief therapy and rational emotive behavioral therapy on meaning of work among employees of oil company. علوم روانشناختی. 2020; 19 (90) :699-713
URL: http://psychologicalscience.ir/article-1-674-fa.html

خلیلی غلامرضا، زهراکار کیانوش، کسایی اصفهانی عبدالرحیم. مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان کوتاه مدت راه حل محور روش کوتاه‌ مدت و درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری بر معنای کار در کارکنان شرکت نفت. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی. 1399; 19 (90) :713-699

زمینه: مطالعات مختلفی نشان داده­ ا­ ند که درمان کوتاه­ مدت راه­ حل محور و درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری در بهبود شاخص ­های شغلی مؤثر بوده­ اند، اما آیا آموزش مبتنی بر درمان کوتاه­ مدت راه­ حل محور و درمان عقلانی - هیجانی رفتاری بر معنای کار مؤثر است و کدام یک تأثیر بیشتری دارد؟ هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان کوتاه­مدت راه­ حل محور و درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری بر معنای کار در کارکنان شرکت نفت انجام شد. روش: این پژوهش به روش نیمه­ آزمایشی و از طرح پیش­ آزمون - پس­ آزمون - پیگیری با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه این پژوهش را کارکنان ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شهر ساری در نیمه دوم سال 1396 تشکیل دادند که تعداد آنها 230 نفر بود. نمونه 45 نفر از کارکنان بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه کار و معنا استیگر، دیک و دافی (2012) بود. گروه آزمایشی اول، آموزش مبتنی بر درمان کوتاه­مدت راه­ حل محور (عباس پور، 1393) و گروه آزمایش دوم، آموزش مبتنی بر درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری (جهانیان نجف آبادی، 1389) را در 8 جلسه 2 ساعته دریافت کردند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید. یافته ­ها: نتایج حاکی از آن بود که هر دو مداخله آموزشی در بهبود معنای کار و مؤلفه­های آن (معنای مثبت، معناسازی از طریق کار و انگیزش­های برتر) در گروه ­های آزمایش در پایان درمان و بعد از پیگیری یک ‌ماهه مؤثر واقع شدند. همچنین بین اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان کوتاه­مدت راه­حل محور و درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری تفاوت معنا‌داری وجود داشت و آموزش مبتنی بر درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری در بهبود معنای کار و مؤلفه­ های آن مؤثرتر بود (01/0 > p ). نتیجه­ گیری: آموزش مبتنی بر درمان عقلانی – هیجانی - رفتاری گزینه مداخله­ ای مناسب و مؤثری جهت بهبود معنای کار در کارکنان می‌باشد.

راهکارهای طبیعی برای تقویت حافظه کوتاه مدت

راهکارهای طبیعی برای تقویت حافظه کوتاه مدت

تقویت حافظه کوتاه مدت اهمیت زیادی دارد. روش های مختلفی از مصرف ژل رویال برای تقویت حافظه گرفته تا ورزش ذهن، می تواند به افزایش قدرت حافظه به ویژه از نوع کوتاه مدت کمک کند.

انسان دارای سه سیستم حافظه‌ای در سه مرحله مجزا است؛ حسی، کوتاه مدت و بلند مدت. حافظه حسی بسیار فرار است و در حد نیم ثانیه طول می‌کشد تا یک تصویر، صدا، حس به صورت عکس در حافظه حفظ شود و سریعا به حافظه کوتاه مدت منتقل می‌شود. حافظه کوتاه مدت مانند یک فیلتر عمل می‌کند، چه چیزی در ذهن نگه داشته شود و چه چیزی از ذهن پاک شود و در نتیجه خاطرات حسی در آن فیلتر شده و یا به حافظه بلند مدت منتقل می‌شود. حافظه بلند مدت مکانی است که اطلاعات ارزشمند در آن ذخیره می‌شود.

حافظه کوتاه مدت یکی از مهمترین حافظه های انسان است. اگرچه ما نیاز داریم تا اطلاعات ارزشمند را به حافظه بلند مدت انتقال دهیم؛ اما تقویت حافظه کوتاه مدت نیز موضوع بسیار مهمی است که نباید آن را دست کم گرفت. اگرچه راهکارهای زیادی برای تقویت حافظه کوتاه مدت وجود دارد؛ اما استفاده از مواد خوراکی سالم و طبیعی از بهترین روش ها برای افزایش قدرت حافظه به ویژه حافظه کوتاه مدت است. ژل رویال یکی از بهترین مواد طبیعی برای تقویت حافظه است.

در این مطلب ضمن معرفی حافظه کوتاه مدت و برخی ویژگی های آن، به معرفی روش های تقویت حافظه می پردازیم. مطمئنا به راحتی می توانید جلوی ضعف حافظه کوتاه مدت خود را بگیرید و آن را تقویت کنید.

اطلاعاتی در مورد حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت چیست؟

حافظه کوتاه مدت اطلاعات کمی را برای 15 تا 30 ثانیه ذخیره می‌کند. در واقع حافظه کوتاه مدت شبیه به نوعی صفحه چرک نویس مغزی است. این نوع حافظه بیشتر از آنکه جایگاه مشخصی در مغز داشته باشد، یک فرایند ذهنی به حساب می آید. اطلاعات در حافظه کوتاه مدت ‏برای به یاد داشتن یک شماره تلفن تا زمانی که آن را یکجا یادداشت کنید و یا در ذهن نگه داشتن مکالمه تا زمانی که آن را بیان کنید، باقی می ماند.

ظرفیت حافظه کوتاه مدت ‏

در سال‌های گذشته تصور می‌شد که حافظه کوتاه مدت ‏تنها 7 قطعه از اطلاعات را در ذهن نگه می‌دارد. اما بررسی های جدید نشان داده است که تنها 4 قطعه از اطلاعات در حافظه کوتاه مدت باقی می‌ماند. جالب است بدانید که اختلال در حافظه کوتاه مدت جزئی از فراموشی به حساب نمی‌آید.

برای افزایش ظرفیت حافظه کوتاه مدت روش‌های مختلفی وجود دارد. در صورتی که سعی شود تمام این روش‌ها انجام شود به تقویت حافظه کمک بیشتری خواهد شد.

علائم ضعف حافظه کوتاه مدت

ساده‌ترین راه برای تشخیص ضعف حافظه کوتاه مدت به خاطر نیاوردن اتفاقات اخیر است. البته علائم دیگری هم نشان دهنده ضعف حافظه است که برخی از این علائم عبارتند از:

 • گم روش کوتاه‌ مدت کردن اشیائی که هر روز با آن سرو کار دارید.
 • در هنگام صحبت کردن کلمات را فراموش کنید و نتوانید به صحبت کردن ادامه دهید.
 • فراموش کردن مطلبی که مطالعه کرده‌اید.
 • وارد اتاقی شوید و فراموش کنید چه کاری باید در این اتاق انجام می‌دادید.
 • اسم افراد را اشتباه بگویید.
 • و.

این‌ها نشانه های از بین رفتن حافظه کوتاه مدت است و باید در صورت تکرار به پزشک مراجعه شود. در صورتی که این اتفاقات زیاد برایتان می افتد، نباید آن را سرسری بگیرید. ضعف در حافظه کوتاه مدت خود می تواند عاملی برای بروز مشکل در حافظه بلند مدت باشد.

برای تقویت حافظه کوتاه مدت این توصیه ها را رعایت کنید

روش های زیادی برای تقویت حافظه کوتاه مدت و رفع مشکل در این حافظه انسان وجود دارد. به ویژه افرادی که در خانواده خود افراد مبتلا به آلزایمر دارند، باید از روش های تقویت حافظه کوتاه مدت بهره ببرند. در این صورت خطر ابتدا به آلزایمر یا ضعف در حافظه از آن ها دور می شود.

به هیج وجه توصیه نمی کنیم از روش های شیمیایی برای تقویت حافظه خود استفاده کنید. روش های شیمیایی یعنی مصرف قرص و کپسول، ممکن است به تقویت حافظه کمک کند، اما عوارض جانبی زیادی با خود به همراه دارد.

ورزش، راهی برای قدرتمند کردن حافظه کوتاه مدت

ورزش کردن نیز یکی از راه‌های کمک به تقویت حافظه کوتاه مدت است. تنها 20 دقیقه ورزش می‌نواند تاثیر مثبتی در تقویت حافظه داشته باشد. البته نظم در ورزش اهمیت زیادی دارد. سعی کنید ورزش را به جزئی از زندگی خود مثل غذا خوردن بدل کنید. ورزش نباید سنگین باشد، ورزش های ساده مثل پیاده روی یا دویدن آرام هم می تواند کفایت کند.

قدم زدن یکی از راه‌هایی است که به تقویت حافظه کمک می‌کند. سعی شود در طول روز زمانی را برای قدم زدن درنظر بگیرید. روزانه روش کوتاه‌ مدت 20 تا 30 دقیقه پیاده روی می تواند جلوی ضعف حافظه کوتاه مدت را بگیرد. در شرایط خاص و در صورتی که نمی‌توانید قدم بزنید، نگاه کردن به یک منظره طبیعی نیز در تقویت حافظه موثر است.

نوشتن، نوشتن و نوشتن

نوشتن برای تقویت حافظه کوتاه مدت

به دلیل اینکه نوشتن نیاز به تمرکز دارد پس سعی کنید برای به خاطر سپردن بنویسید. نوشتن با قلم تاثیر بیشتری نسبت به نوشتن با سیستم های الکترونیکی دارد. با این حال اگر نمی توانید با قلم بنویسید، استفاده از کیبورد کامیپوتر هم گزینه خوبی است. به طور کلی نوشتن آن هم با تمرکز، گزینه خوبی برای تقویت حافظه است.

بلند تکرارکردن مطالب را امتحان کنید

در صورتی که می‌خواهید مطلب یا شماره ای را به ذهن بسپارید آن را چندین بار با صدای بلند تکرار کنید تا در ذهن باقی بماند. این روش در بلند مدت نیز به شما برای تقویت حافظه کمک می کند

اطلاعات را برای خودتان خرد کنید

سعی کنید اطلاعات را به تکه های کوچک تبدیل کنید. زیرا زمانی که اطلاعات خرد می‌شوند در ذهن بهتر باقی می‌ماند. به همین دلیل شماره روی کارت‌های ملی و یا کارت‌های بانکی به صورت خط فاصله از یکدیگر جدا شده‌اند تا بهتر در ذهن بمانند.

از حواس پرتی دوری کنید

همیشه سعی شود روی هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، تمرکز نمایید. همین کار ساده کمک می کند تا مشکلات حافظه کوتاه مدت به کمترین میزان خود برسد.

بازی‌های ذهنی انجام دهید

همان گونه که عضلات نیاز به ورزش دارند ذهن نیز به درگیر شدن و ورزیده شدن نیازمند است. ذهن خود را با استفاده از بازی‌های ذهنی تقویت کنید. این بازی ها هم به صورت فیزیکی و هم به صورت رایانه ای و جدیدا به صورت اپلیکیشن در تلفن های هوشمند موجود است. این نرم افزارها کمک بزرگی به ذهن شما خواهند کرد.

شغل‌های پر مشغله ‏خطرناکند!

شغل‌های پر مشغله باعث کاهش تمرکز در فرد شده و حافظه کوتاه مدت را از بین می‌برد. باید حتما 7 الی 8 ساعت در شبانه روز خواب کافی داشت تا ذهن فرصت بازیابی اطلاعات را داشته باشد. و از تخریب حافظه جلوگیری شود.

استرس را مدیریت کنید

مدیریت استرس برای تقویت حافظه کوتاه مدت

استرس باعث کاهش DNA شده و عملکرد مغز را کاهش می‌دهد. داشتن استرس مدام منجر به از بین رفتن حافظه کوتاه مدت ‏می‌شود. مدیریت استرس و اضطراب بسیار مهم است و باید به صورت جدی مورد توجه افرادی باشد که در معرض آلزایمر قرار دارند.

برای تقویت حافظه کوتاه مدت به این توصیه های غذایی توجه کنید

یکی از راه‌های تقویت حافظه کوتاه مدت رژیم غذایی صحیح است. استفاده از میوه و سبزیجات فراوان و کاهش مصرف نمک، شکر و چربی‌ها در تقویت حافظه کوتاه مدت ‏موثر است. شکر سفید از موادی است که بسیار برای حافظه مضر و یکی از علل اصلی ایجاد آلزایمر محسوب می‌شود.

خوراکی هایی مانند ماهی، گردو، سویا بشدت برای تقویت حافظه کوتاه مدت موثر است. بهتر است حتما این مواد غذایی را در رژیم خوراکی خود قرار دهید. برخی دیگر از توصیه های غذایی برای تقویت حافظه را در ادامه مرور می کنیم.

نوشیدن آب را جدی بگیرید

نوشیدن آب برای سلامت بدن و مغز بسیار ضروری است. درصورتی که آب کافی به مغز نرسد باعث انقباض مغزی شده و بر روی حافظه کوتاه مدت تاثیر منفی می‌گذارد. توصیه می‌شود برای تقویت حافظه آب فراوان بنوشید.

نوشیدن آب به اندازه کافی در طول روز به ویژه در فصل تابستان بسیار مهم است. نباید بگذارید تشنگی بر شما غلبه کند. تشنگی مفرط یکی از دلایلی است که حافظه کوتاه مدت را ضعیف می کند

نوشیدنی‌های مناسب برای تقویت حافظه

دمنوش‌های زنجبیل و گیاه جینسینگ و نوشیدنی هایی مانند قهوه و چای به دلیل داشتن کافئین برای حافظه مفید هستند. در مورد نوشیدن قهوه برای تقویت حافظه کوتاه مدت باید این نکته را هم در نظر داشت که مصرف بیش از حد کافئین باعث ایجاد استرس می‌شود. در خوردن قهوه اعتدال را رعایت کنید.

شربت عسل طبیعی با دارچین نیز یکی از بهترین گزینه ها برای تقویت حافظه است. از این معجون به عنوان ماده ای ضد آلزایمر یاد می شود که خواصی هم برای حافظه کوتاه مدت دارد.

مصرف پنیر را مدیریت کنید

توجه داشته باشید حتما پنیر همراه با گردو مصرف شود. زیرا پنیر برای هضم شدن نیاز به فسفر دارد که این فسفر را باید از گردو تامین کند. در صورتی که پنیر به تنهایی استفاده شود نتیجه عکس خواهد داشت و باعث از بین رفتن حافظه خواهد شد.

ژل رویال مصرف کنید

ژل رویال یا شاه انگبین یکی از بهترین مواد طبیعی برای تقویت حافظه کوتاه مدت است. اگر مصرف ژل رویال را به صورت منظم در برنامه خود قرار دهید، به مرور زمان متوجه می شوید که تا چه اندازه بهتر از گذشته موارد را در حافلظه خود نگه می دارید. شبیه به معجزه می ماند اثرات ژل رویال برای تقویت حافظه کوتاه مدت. سعی کنید از این معجزه طبیعت به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.

سخن آخر

تقویت حافظه کوتاه مدت اهمیت زیادی دارد. روش های مختلفی از مصرف ژل رویال برای تقویت حافظه گرفته تا ورزش ذهن، می تواند به افزایش قدرت حافظه به ویژه از نوع کوتاه مدت کمک کند. اهمیت این حافظه بسیار زیاد است. بهتر است جدی تر به آن نگاه کنید و به آن برسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.