نحوه مدیریت ریسک


تصویری از افتتاحیه موزه هنرهای معاصر فلسطین در سال ۱۳۸۵

مدل جدید رتبه بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راه است

قاسم محسنی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در رابطه با درجه و رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با توجه به تعداد زیاد صندوق‌هایی که تشکیل شده است، نیازمند راهنمایی هستند برای اینکه دریابند در چه صندوقی سرمایه‌گذاری کنند. اینکه عملکرد گذشته صندوق سرمایه گذاری به چه صورت بوده و کدام بهتر بوده، کدام صندوق عملکرد ضعیف‌تری داشته و. می‌تواند به ارزیابی آینده صندوق‌ها براساس عملکرد گذشته آنها کمک کند.

به گفته او موضوع دیگری که وجود دارد به دلیل بزرگی صندوق‌ها نیاز است که مدیریت مناسبی در صندوق‌ها حاکم باشد تا بتواند این اطمینان را به وجود بیاورد که‌ در آینده صندوق می‌تواند کارایی گذشته خود را تکرار کند.

محسنی افزود: با ترکیب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مدل درجه‌بندی و رتبه‌بندی رسید. او در ادامه توضیح داد: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در سایت فیپ ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را رتبه‌بندی کرده و از یک تا پنج ستاره به آنها رتبه داده است. این مدلی که در ادامه برای رتبه‌بندی توضیح داده می‌شود، مدل جدیدی است که هنوز اجرایی نشده و مدل قدیمی همچنان پا بر جاست.

به گفته وی صندوق‌ها ابتدا باید تقسیم شوند به صندوق‌هایی که از نظر مقررات و تشکیل دارایی‌ها با یکدیگر شباهت دارند و سپس بازده آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در رابطه با گروه‌های همتا گفت: گروه‌های همتا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول که البته در حال حاضر در بازار سرمایه ایران حضور ندارند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالا( برای سرمایه‌گذاری در فلزات یا محصولات کشاورزی) می‌شوند.

وی درمورد مدلی که برای رتبه‌بندی وجود دارد تصریح کرد: برای درجه‌بندی عملکرد ابتدا بازدهی مازاد را برای عملکرد صندوق به دست آورده و سپس ریسک نامطلوب را از آن کم می‌کنیم. همچنین در درجه‌بندی عملکرد عوامل تعدیل‌گری وجود دارد که شامل سه ریسک تمرکز دارایی‌ها، نقدشوندگی دارایی‌ها، تمرکز مالکان و رتبه کیفیت مدیریت صندوق می‌شود.

محسنی با اشاره به نحوه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها اضافه کرد: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها از یک ستاره تا پنج ستاره است که به ترتیب یک ستاره بازدهی ضعیف، دو ستاره پایین‌تر از متوسط، سه ستاره متوسط، چهار ستاره خوب و در نهایت پنج ستاره بازدهی عالی را دارد.

او ادامه داد: محاسبه عملکرد صندوق‌ها از طریق محاسبه میانگین مازاد امکان‌پذیر است که در آن بازده روزانه از تغییرات ارزش خالص داریی‌های صندوق (NAV) _به نرخ ابطال_ محاسبه می‌شود و فرض می‌شود که سود نقدی در همان روز مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین اثر ذخایر افزایش ارزش دارایی‌ها و سود توزیع شده از این محل، برای محاسبه بازده خنثی می‌شوند. مورد دوم محاسبه میانگین ریسک نامطلوب است که سرمایه‌گذاران نگران زیان هستند، به همین علت برای اندازه‌گیری ریسک از معیار ریسک نامطلوب استفاده شده است. بازدهی زمانی نامطلوب است که کمتر از بازدهی بدون ریسک باشد، همچنین میانگین بازدهی نامطلوب، بیانگر ریسک نامطلوب است.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان با اشاره به اینکه برای رتبه‌بندی باید بازدهی مازاد را از ریسک آن کم و هم مقیاس کنیم افزود: برای هم‌مقیاس کردن از به‌هنجارسازی داده‌ها استفاده نحوه مدیریت ریسک می شود. به‌هنجار سازی باعث بی‌مقیاس شدن داده‌ها شده و آنها را بین صفر تا یک محدود می‌کند. روش‌های مورد استفاده آن هم به‌هنجارسازی فازی و به‌هنجار سازی با حداقل رضایت بخشی است.

وی در رابطه با نرخ بازده بدون ریسک تاکید کرد: میانگین وزنی بازده تا سر رسید اوراق خزانه اسلامی برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک ماهانه استفاده شده است؛ تنها اوراق خزانه اسلامی که حداکثر سه ماه تا سر رسید آنها باقی مانده است در محاسبات استفاده شده‌اند و حجم روزانه معاملات روی هر ورقه اوراق خزانه اسلامی به عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه سه عامل تعدیل کننده ریسک داریم، ادامه داد: در رابطه با ریسک تمرکز سبد سرمایه‌گذاری می‌توان گفت، ریسک نامطلوب لزوما دربرگیرنده ریسک تمرکز نیست، از شاخص هرفیندال_هیرشمن برای اندازه‌گیری ریسک تمرکز سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده است، ریسک تمرکز در سطح صنعت و شرکت اندازه‌گیری شده و با هم ترکیب می‌شود، برای به‌هنجار سازی ریسک تمرکز، از روش حداقل رضایت بخش استفاده شده است و حد مطلوب شاخص HHI در سطح صنعت حداکثر برابر ۰/۲۲ و در سطح شرکت حداکثر برابر ۰/۳۵ است.

به گفته محسنی نسبت میانگین وزنی ارزش معاملات ۹۰ روز گذشته سبد دارایی‌های صندوق به کل بازار به نحوه مدیریت ریسک عنوان شاخص نقدشوندگی در نظر گرفته می‌شود. ریسک تمرکز مالکان نیز با استفاده از شاخص HHI محاسبه می‌شود.

او درمورد سایر معیارهای مورد استفاده افزود: سایر معیارها بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مورنینگ استار، بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مودیگلیانی، نسبت شارپ، نسبت شارپ بر مبنای نیم واریانس، نسبت شارپ بر مبنای ریسک نامطلوب، نسبت T و نسبت اطلاعات هستند. مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در بخش دوم ارائه خود تشریح کرد: رتبه‌بندی کیفیت مدیریت، درمورد شرایط حال و آتی مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری قضاوت می‌کند و گزارش رتبه‌بندی کیفیت مدیریت، اطلاعات جامعی را راجع به وضعیت حال و آتی مدیریت صندوق ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وی از جمله عوامل کیفیت فرآیند و سیاست سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را انطباق سیاست‌های سرمایه‌گذاری با نیازها و سلایق سرمایه‌گذاران، رعایت محدودیت های مقرراتی و تحلیل‌های اقتصادی_مالی، وجود منابع انسانی کافی و ماهر برای اجرای فرآیند سرمایه‌گذاری و در پایان ارزیابی انواع ریسک‌ها اعم از ریسک بازار، ریسک نقدشوندگی ریسک نکول و. و تعریف سطح ریسک قابل قبول بیان کرد.

محسنی همچنین درمورد موارد مورد نیاز مدیریت و ساختار سازمانی گفت: باید توجه کرد که آیا سازمان دارای تعریف شرح وظایف، آموزش مدیران و کارکنان، حاکمیت شرکتی، ثبات مدیریت ساختار سازمانی متناسب، تخصص و تجربه هیات مدیره و مدیران و نظام‌های انگیزشی مدیران و کارکنان کلیدی است یا خیر. او در باره حاکمیت شرکتی به ارائه توضیحات بیشتری پرداخته و توضیح داد: حاکمیت شرکتی تمام جنبه‌های وظایف مدیریت در پیگیری اهداف اعم از برنامه‌های عملیاتی، کنترل داخلی و بیرونی و ارزیابی عملکرد را در بر می‌گیرد؛ بررسی استقلال مدیران سرمایه‌گذاری با تحلیل روابط تجاری، نسبت خانوادگی، مشاغل و سهامداری آنها انجام می‌شود؛ همچنین باید تصمیمات خرید و فروش دارایی‌های تحت مدیریت حاوی حداکثر یا حداقل قیمت، تعداد قابل خرید و فروش و دوره زمانی مجاز برای خرید یا فروش باشد و پیش از اخذ هر تصمیم راجع به سرمایه‌گذاری باید بررسی شود که آیا اجرای آن منجر به نقض محدودیت‌های مربوط به ترکیب سرمایه‌گذاری می‌شود یا خیر.

وی با اشاره به حاکمیت شرکتی و نظام کنترلی در این بحث تصریح کرد: پیشگیری از وقوع اشتباهات، سوء استفاده، تقلب، گم شدن، سرقت و اختلاس اموال شرکت و همچنین ارتقای رعایت مقررات با اجرای نظام کنترل داخلی صورت می‌گیرد. موارد دیگری که در این موضوع می‌توان به آنها اشاره کرد مستندات مربوط به ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی، اطمینان از دریافت درخواست‌های صدور و ابطال از شخص سرمایه‌گذار، کنترل‌های تعبیه شده برای اطمینان از واریز مبالغ پرداختی به سرمایه‌گذاران به حساب ایشان و وجود واحد مستقل برای حسابرسی داخلی با نیروی انسانی کافی و صلاحیت‌دار است.

قاسم محسنی با بیان اینکه باید دانست که آیا صندوق سرمایه‌گذاری تداوم فعالیت دارد یا خیر افزود: با ارزیابی توانایی مالی مدیر صندوق با بررسی عواملی چون تنوع محصولات و خدمات، میزان سودآوری، میزان سرمایه در گردش و کفایت جریانات نقدی؛ بررسی تنوع درآمدهای عملیاتی و انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها و عوامل دیگر می‌توان به این موضوع که آیا صندوق تداوم فعالت دارد یا خیر رسید.

به گفته وی از دیگر موارد مهم در رتبه‌بندی و درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روابط آنها با صندوق‌ها و فعالیت‌های پشتیبان آنهاست که با ترکیب تمام موضوعاتی که ذکر شد می‌توان به رتبه‌بندی از مدیریت دست یافت.

نحوه اصلاح اطلاعات ثبتی خانوار برای یارانه

اگرچه طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از ۲۰ اردیبهشت ماه امسال از سوی دولت کلید خورد اما هنوز هستند عده ای که به نحوه دهک بندی یا اطلاعات مرتبط با خانوار خود معترضند.

به گزارش مشرق ، بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولان یارانه در مردادماه ۱۴۰۱ توسط پایگاه رفاه ایرانیان، از بین حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کل کشور، حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار معادل ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند (معادل ۸۹٫۹ درصد جمعیت کشور).

از این میزان حدود ۸۰۰ هزار خانوار مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مشمول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هستند. از بین ۷ میلیون جامانده که شامل انصرافی‌های قدیم، محذوفین قدیم و افرادی است که به هر دلیلی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند، تعداد کل ثبت‌نامی‌های جدید (پس از اردیبهشت ۱۴۰۱) حدود دومیلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این افراد در جمع مشمولان فعلی حاضر هستند.

همچنین از بین محذوفین جدید یارانه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اقدام به ثبت اعتراض کردند که در وسع سنجی تیر ماه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جمع مشمولان تیرماه یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شدند.

با این حال، هنوز هستند عده ای که به نحوه دهک بندی یا اطلاعات مرتبط با خانوار خود نحوه مدیریت ریسک نحوه مدیریت ریسک معترضند و می خواهند اطلاعات جدیدی را در سامانه حمایت (اعتراض یارانه) ثبت کنند.

نحوه اصلاح اطلاعات ثبتی اولیه خانوار

بر اساس اعلام مسئولان در وزارت رفاه، درباره نحوه اصلاح اطلاعات ثبتی اولیه خانوار، متولی اطلاعات ورودی، دستگاه‌های اجرایی مولد آن هستند. بر این اساس به عنوان مثال اگر کسی خودرویی را قولنامه‌ای فروخته یا فک پلاک نکرده است باید با مراجعه به مراکز فک پلاک مسئله را حل کند. اطلاعات ساختار خانوار که یکی از پایه‌ای‌ترین اطلاعات وسع سنجی است در صورت نیاز به اصلاح (مواردی از قبیل ازدواج فرزندان، اشتغال فرزندان مجرد، فوت و موالید و حضانت و طلاق و امثالهم) طبق بخشنامه ستاد تنظیم بازار فعلاً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح می‌شود که از طریق پلیس به علاوه ۱۰ یا سامانه‌های اعلامی این سازمان صورت می‌پذیرد.

وزارت رفاه در سامانه جدید حمایت (اعتراض یارانه) hemayat.mcls.gov.ir امکانی را فراهم می‌کند تا سرپرستان خانوار بتوانند با مراجعه به آن برخی آیتم‌های دخیل در وسع سنجی خود را مشاهده کنند و در صورت اعتراض راهنمایی لازم برای اصلاح آن اطلاعات را دریافت کنند. در مورد افرادی که اصطلاحاً کارپرداز هستند و تصور می‌کنند گردش حساب بالای ایشان موجب حذف یارانه‌شان شده است این امکان فراهم شده است که در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری، در وسع سنجی‌های آتی سابقه اطلاعات گردش حساب آن‌ها در نظر گرفته نشود.

همچنین به گفته مسئولان برخلاف تصور عموم گردش حساب (مجموع واریز و برداشت بانکی) از آیتم‌های کم اثر در ساز و کار وسع سنجی است.

پس از ثبت اعتراض و اقدام برای اصلاح اطلاعات ثبتی خانوار و همچنین ارجاع اطلاعات اصلاح شده از دستگاه‌های متولی به پایگاه رفاه ایرانیان، از اطلاعات جدید در وسع سنجی‌های آتی که در بازه‌های زمانی سه یا شش ماهه صورت نحوه مدیریت ریسک می‌پذیرد بهره برده خواهد شد.

گفتنی است، پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، هیات دولت و ستاد تنظیم بازار در تفسیر "اقشار و دهک‌های پردرآمد" مندرج در این تبصره تصمیم گرفت تا ماهیانه به خانوارهای دهک‌های یک تا سه، به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، دهک‌های چهار تا ۹ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت و دهک ۱۰ را حذف کند.

وظیفه شناسایی به عهده پایگاه رفاه ایرانیان است نحوه مدیریت ریسک نحوه مدیریت ریسک تا بر مبنای وسع سنجی خود این دهک‌ها را معرفی کند. در این سیاست پایگاه رفاه ایرانیان صرفاً مجری شناسایی دهک‌ها بوده است. به طور همزمان پیشنهادات کارشناسی و مبتنی بر داده به منظور تدقیق انتخاب گروه‌های هدف از سوی این پایگاه به هیات دولت ارائه شده است که به طور کلی می‌توان آن را در تغییر مبنا از «دهک‌بندی» به «صدک‌بندی به دولت» خلاصه کرد. البته تا کنون این پیشنهاد مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفته است.

مکان موزه هنرهای معاصر فلسطین معلق است

مکان موزه هنرهای معاصر فلسطین معلق است

اظهارات اخیر رییس فرهنگستان هنر از چالشی جدی بر سر راه موزه هنرهای معاصر فلسطین خبر می دهد. مکان این موزه متعلق به شهرداری است و حالا این نهاد تصمیم گرفته است آن را پس بگیرد.

به گزارش ایسنا، موزه هنرهای معاصر فلسطین، از مکان‌های فرهنگی و هنری مرکز شهر تهران است که در دو دهه اخیر برگزاری نمایشگاه‌های جهان اسلام را در دستور کار دارد و حالا وضعیت مکان آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

با اتمام قرارداد، شهرداری به جد خواهان بازپس گیری مکان موزه است که در سال ۱۳۸۴ پروژه افتتاح آن کلید خورد و به جمع گالری‌ها و موزه‌های شهر تهران الحاق شد. از طرفی فرهنگستان هنر هم تلاش می کند این بنا را که حدود دو دهه زیرمجموعه ای از فرهنگستان محسوب می شد، همچنان در اختیار خود داشته باشد.

بهمن نامور مطلق، رییس فرهنگستان هنر خبر وضعیت معلق بنای موزه هنرهای معاصر فلسطین را اعلام کرده و در پاسخ به علت کم کار شدن این مکان فرهنگی هنری، گفته است: «درحال حاضر ما درگیر مواردی مانند بازپس گرفتن مکان موزه توسط شهرداری هستیم. مکان موزه متعلق به ما (فرهنگستان هنر) نیست و حکم گرفته اند که ما را بیرون کنند. همین مسائل باعث شده روند اتفاقات هنری در مکان موزه هنرهای معاصر فلسطین کندتر شود.»
او همچنین بیان کرده است: «طی نامه‌ای به ریاست جمهوری، درخواست تمدید قرارداد برای مکانِ موزه هنرهای معاصر فلسطین را کرده ایم اما حکم قطعی گرفته شده که موزه به شهرداری بازپس داده شود. با این حال ما باز هم به تلاشمان ادامه می دهیم.»

مکان موزه هنرهای معاصر فلسطین معلق است

تصویری از افتتاحیه موزه هنرهای معاصر فلسطین در سال ۱۳۸۵


در بدو تأسیس موزه هنرهای معاصر فلسطین که به سال ۸۴ بازمی گردد، گفته شد که ۶۵ اثر از آثار هنرمندان برجسته خریداری شده که اغلب متعلق به بهترین نقاشان رانده شده از سرزمین مادری و مقیم در کشورهای سوریه، لبنان و اردن هستند. نمایشگاه‌ «وجود و فراموشی» که به نمایش آثاری از مریم سادات هجری اختصاص داشت و همچنین «نمایشگاه گروهی آثار تجسمی» از جمله فعالیت‌های اخیر این مکان فرهنگی و هنری بوده که در قالب نمایشگاه برگزار شده است.
علاوه بر این موارد، پیش از درگذشت حبیب الله صادقی ـ رئیس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر ـ این هنرمند نقاش در یکی از کارگاه های موزه فلسطین مشغول به کار بود که همین امر، بسیاری از هنرمندان و مسئولان فرهنگی را برای بازدید از آخرین کارهای حبیب الله صادقی به موزه هنرهای معاصر فلسطین کشاند.

مکان موزه هنرهای معاصر فلسطین معلق است

تصویری از افتتاحیه موزه هنرهای معاصر فلسطین در سال ۱۳۸۵

مکانی که اکنون تابلوی موزه هنرهای معاصر فلسطین بر روی آن قرار دارد، ساختمانی است که زمانی از هدایای شهرداری منطقه ۶ به فرهنگستان هنر از آن یاد می‌شد. هدیه‌ای که این روزها زمزمه‌ی بازپس گرفتن آن باتوجه به تمام شدن مدت زمان قرارداد شنیده می‌شود.

قبل تر در سال ۹۹ هم در فضای رسانه‌ای خبرهایی مبنی بر واگذاری موزه هنرهای معاصر فلسطین به شهرداری تهران منتشر شد که بعدها گروه‌های تخصصی هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر با انتشار بیانیه‌ای این موضوع را نادرست خواندند.

ضمن اینکه در همان سال ۹۹ بنیاد فرهنگی روایت فتح طی نامه‌ای به شهرداری تهران خواستار واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر فلسطین به انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس شد.

امروز اما رییس فرهنگستان هنر صراحتا از حکمی خبر می‌دهد که با استناد به آن موزه هنرهای معاصر فلسطین باید به منظور پس داده شدن به شهرداری تخلیه شود و این درحالی است که برخی با اشاره به کم کاری‌های اخیر این مکان فرهنگی و هنری در راستای برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های هنری، انتقادهایی را متوجه نحوه مدیریت ها می دانند.

تکرار سرنوشت یک کروات برای اسکوچیچ/ باز هم بد بدرقه شدیم

تکرار سرنوشت یک کروات برای اسکوچیچ/ باز هم بد بدرقه شدیم

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان درمورد حضور یا غیبت دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، حکم برکناری این مربی کروات ۷۵ روز مانده به اولین بازی ایران در این رقابت ها مقابل انگلیس صادر شد تا کارلوس کی روش با بازگشت به کشورمان برای سومین دوره متوالی روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بنشیند‌.

اسکوچیچ ۱۷ بهمن ۹۸ در شرایطی به عنوان جانشین مارک ویلموتس به عنوان سرمربی ایران انتخاب شد که با توجه به دو شکست ملی پوشان مقابل بحرین و عراق در دور رفت مرحله پیش مقدماتی و در حالی که یک تساوی در دور برگشت این مسابقات نیز می‌توانست، سند حذف تیم ملی را امضا کند و کمتر مربی‌ای ریسک قبول کردن سرمربیگری تیم ملی را به جان می خرید، چند روز پس از ترک صنعت نفت آبادان و در شرایطی که خیلی‌ها او را گزینه مناسب و در شان تیم ملی نمی‌دانستند با جسارت و شجاعت کامل این مسئولیت را قبول کرد.

شاید برای هیچکس قابل باور نبود که این مربی بدون هیچگونه سابقه ای در مربیگری تیم‌های ملی و در شرایطی که ایران به دلیل وضعیت کرونایی از میزبانی سه بازی خانگی دور برگشت پیش مقدماتی محروم مانده بود، بتداند تیم ملی را از مخمصه منامه با چهار برد متوالی به سلامت خارج کند اما او نه تنها این کار را انجام داد بلکه موفق شد تیم ما را به عنوان مقتدرترین تیم آسیایی به جام جهانی قطر برساند.

با وجود عملکرد خوب اسکوچیچ در نتیجه گیری و ثبت آمار ۱۵ برد، یک مساوی و ۲ باخت در ۱۸ بازی و در شرایطی که شکست‌های تیم او مقابل کره جنوبی و در زمان قطعی نحوه مدیریت ریسک بودن صعود تیم ملی به جام جهانی و برابر الجزایر در بازی دوستانه رقم خورد اما نحوه مدیریت وی در تیم ملی، ابهام‌هایی را درمورد صلاحیت نشستن اسکو روی نیمکت تیم ملی در بزرگ ترین آوردگاه جهان فوتبال ایجاد کرد.نحوه مدیریت ریسک

پس از اردوی قطر توانایی‌های مدیریتی اسکوچیچ با مصاحبه بازیکنی مثل مهدی طارمی و استوری هایی که ملی پوشان در حمایت و مخالفت با این مربی منتشر کردند، به شدت زیر سوال رفت اما باید اذعان کرد رفتار برخی ملی پوشان نحوه مدیریت ریسک علیه سرمربی تیم هیچ جایگاهی در فوتبال حرفه ای نداشت. موضوعی که سبب ایجاد دودستگی در تیم ملی شد و البته ضعف مدیریت فدراسیون نیز هیچگاه نتوانست به رفع این نقطه ضعف بزرگ، کمک کند.

در نهایت نیز کمیته فنی فدراسیون فوتبال با تشکیل جلسه رای به برکناری اسکوچیچ داد و هرچند این تصمیم با نظر اعضای هیات رئیسه فدراسیون وتو شد اما شان سرمربی تیم ملی با این اتفاقات به ورطه نابودی کشیده شد.

با ورود مهدی تاج به صحنه انتخابات فدراسیون فوتبال و اظهارنظر جنجالی وی پیش از برگزاری مجمع فدراسیون مبنی بر اینکه در صورت رسیدن به صندلی ریاست، به صورت جدی روی بازگشت کی روش فکر خواهد کرد عملا ثابت شد او عزمی برای همکاری با مربی کروات ندارد و این اتفاق پس از انتخاب تاج به دلیل برگزار نکردن جلسه با کادرفنی تیم ملی، به صراحت علنی شد.

بازگشت کی روش و برکناری اسکوچیچ همگان را به یاد دوران صعود تیم ملی به جام جهانی ۹۸ فرانسه و همچنین اتفاقی که قبل از آغاز آن مسابقات رخ داد، انداخت. پس از صعود حماسی ایران به جام جهانی با تساوی دو بر دو مقابل استرالیا در ملبورن، والدیر ویرا برزیلی با نظر محسن صفایی فراهانی، رئیس وقت فدراسیون برکنار شد و جای خود را به تومیسلاو ایویچ سرشناس داد اما شکست هفت بر یک مقابل تیم رم ایتالیا و در شرایطی که شاگردان پیرمرد کروات در وضعیت بدنسازی بودند، سبب شد فدراسیون فوتبال که با تبلیغات فراوان این مربی رزومه دار را به کشورمان آورده بود، چند روز مانده به مسابقات ایویچ را هم در حرکتی کودتا گونه برکنار کرده و جای او را به جلال طالبی بدهد.

بازیکنان آن زمان تیم ملی در سال های اخیر مدام به توانایی های فنی و مدیریتی ایویچ صحه گذاشته و اعلام کرده اند شاید اگر او سرمربی ایران می ماند، می توانستیم از گروه آلمان، آمریکا و یوگسلاوی صعود کنیم.

اتفاقی که برای اسکو رخ داد بار دیگر بد بدرقه بودن ما را ثابت کرد اما امیدواریم کارلوس کی روش پرتغالی در سومین حضورش روی نیمکت تیم ملی بتواند برای اولین بار تیم ملی را به مرحله حذفی جام جهانی برساند.

انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری، متناسب با ویژگی‌های هر سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از نحوه مدیریت ریسک روش‌های نوین سرمایه‌گذاری است که هر فرد باتوجه به روحیه و درجه تحمل ریسک‌پذیری خود می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. دلیل امکان این حق انتخاب برای مشتریان، تنوع در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری چیست؟

در علم اقتصاد، سرمایه گذاری به معنای تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف، به امید به دست آوردن منابع با ارزش‌تر در آینده است. در واقع این تخصیص منابع به جهت کسب سود و درآمد در آینده است. سرمایه گذاری انواع و اقسام مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در بورس، مسکن، طلا، دلار و… دارد. برای سرمایه‌گذاری در بورس از ابزارها و روش‌های سرمایه‌گذاری مختلفی می‌توان استفاده کرد. سرمایه‌گذاری در بورس یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که در ادامه بیشتر به آن پرداخته می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری در واقع نهادی مالی است که وجوه نقد جمع‌آوری شده در صندوق را در انواع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌‌کند. دارایی‌های هر صندوق به واحدهای کوچکی تحت عنوان «یونیت» تقسیم می‌شود. سودی که از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید به نسبت سهم هر سرمایه‌گذار، تقسیم می‌شود. در واقع هر سرمایه‌گذار به نسبت مالکیت خود در تعداد واحدهای صندوق، در سود یا زیان صندوق شریک است.

چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند؟

به‌صورت کلی به چند دلیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شوند:

• مدیریت حرفه‌ای
• سرمایه‌گذاری بدون نیاز به صرف زمان
• سرمایه‌گذاری بدون نیاز به دانش تحلیل

صندوق های سرمایه گذاری، بهترین گزینه برای افرادیست که ‌تمایل دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، اما دانش، تجربه و فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند. حضور کارشناسان و تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه در تیم مدیریت دارایی صندوق‌‌ها باعث می‌شود که ضمن کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری، یک بازدهی متناسب با ریسک نصیب سرمایه‌گذاران شود.

به عبارت دیگر اگر شخصی فرصت کافی برای یادگیری روش‌های تحلیلی مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا تابلوخوانی ندارد، می‌تواند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به راحتی در بورس سرمایه‌گذاری کند.

انواع صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نحوه معامله

صندوق‌ها را می‌توان بر اساس نحوه معامله در ۲ دسته‌‌ی صندوق قابل معامله (ETF) و صندوق مبتنی بر صدور و ابطال قرار داد. سرمایه‌گذاری در هر یک از صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی همان صندوق امکان‌پذیر است. در طرف مقابل، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله (ETF) و خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری اینگونه صندوق‌ها، از طریق سامانه‌های معاملاتی کلیه کارگزاری‌های بازار سرمایه انجام می‌شود؛ درست مانند خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود در بازار سرمایه.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ترکیب دارایی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که شامل صندوق‌ تضمین اصل سرمایه، درآمد ثابت، سهامی، مختلط، مبتنی بر سکه طلا، شاخصی و اهرمی می‌شوند.

شروع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری

برای شروع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری، داشتن کد بورسی الزامی است. پس از دریافت کد بورسی، سرمایه‌گذار می‌تواند در یک یا انواع صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند. هر شخص برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال می‌تواند به سایت مربوط به هر صندوق مراجعه و فرآیند صدور واحد را طی کند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF نیز همانند خرید و فروش سهم عادی در بازار است و با مراجعه به سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها می‌توان این صندوق ها را خریداری و در آن سرمایه‌گذاری کرد.

ریسک‌ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تا به اینجا در خصوص سرمایه‌گذاری و روش‌های آن صحبت شد، اما موضوع اصلی این است که هر صندوق سرمایه‌گذاری چه میزان ریسک دارد و مناسب چه کسانی است؟ صندوق‌های درآمد ثابت جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. به علت سرمایه‌گذاری بخشی از دارایی‌های این صندوق در اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، نحوه مدیریت ریسک بازدهی برابر و حتی بیشتر از سپرده‌های بانکی را دارند. صندوق‌های درآمد ثابت گزینه مناسبی برای افراد ریسک‌گریز است.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی ریسک بالایی دارد، چرا که بیشتر پرتفوی این صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص می‌یابد. ریسک بالا در سرمایه‌گذاری در سهام به دلیل نوسان آن است که از این رو این نوع صندوق مناسب افراد ریسک‌پذیر و کسانی است که درجه ریسک پذیری آنان بالا باشد.

در خصوص ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط می‌توان گفت که این نوع صندوق در برابر صندوق‌های سهامی کم ریسک‌تر و در برابر صندوق‌های درآمد ثابت پر ریسک‌تر هستند. ریسک در این نوع صندوق بر اساس ترکیب دارایی آن تنظیم می‌شود، به این صورت که هر چقدر میزان سرمایه‌گذاری صندوق در سهام بیشتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مختلط نیز بالاتر می‌رود.

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انواع روش‌های سرمایه‌گذاری بورس و روش‌های تحلیل، به سامانه آموزش مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۱۰۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های ویدیویی مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس با هدف آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.